Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Gerrit Dirkse Spijker, de schoolmeester van Oostwoud 1759-1841
(WFON 1962, pagina 116)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 29e bundel, pagina 116-123.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1962.
Auteur: C. Koeman.

Wat zal men te Oostwoud van deze man hebben gezegd? Dat het een echte 'deurdraaier' was? Wij weten het niet, maar wel kennen wij, door toevallige omstandigheden, vele intieme gegevens van deze man, en fraai is het niet!
Over de familie Spijker, die vooral op het platteland in onze omgeving goed bekend is, zijn wij uitstekend ingelicht door het onderzoek, een 20-tal jaren geleden, van de waterbouwkundige Pieter Spijker Kzn, toen te Sliedrecht woonachtig. Deze heeft ons, in zijn 'Genealogie van het West Friesche geslacht Spijker', maar liefst 158 Spijkers voorgesteld, vanaf de stamvader, Dirck Cornelisz. spicker, te Andijk getrouwd in 1698 met Geert Gerrits, tot het geslacht van onze eeuw.
Ook onze Gerrit Dirkse Spijker komt hierin voor; hij is gedoopt te Andijk op 10-6-1759 en overleden te Abbekerk op 9-1-1841. Als jonge schoolmeester trouwde hij in 1781 te Oostwoud met de zeer gefortuneerde Geertje Zijp uit Twisk en reeds toen waren er tekenen dat het niet helemaal goed zat met Gerrit.
Het eerste, wat wij van hem onder ogen kregen,.is een brief van 28 maart 1778, te Twisk geschreven en gericht aan: "Myn Heer en Vriendt", blijkbaar Jan Zijp - zijn aanstaande schoonvader - en in de vorm van een vijftal raadseltjes. Het slot van deze brief luidt: "Met deze zal ik het laate, want het is wel hoe meer hoe veulder, maar niet hoe meer hoe beeter". Vermoedelijk was Jan Zijp, die vooraanstaand boer, burgemeester en notaris te Twisk was, zijn leermeester.
Meer gegevens over Gerrit Spijker troffen wij aan in de 'Handelingen des Kerkenraads der Hervormde Gemeente te Oostwoud', aanwezig in het kerkarchief aldaar. Het betreft vooral de notulen van de vergaderingen, gehouden op 27 october en op 3, 9 en 15 november 1779. Hieruit blijkt het volgende:
De schoolmeester en koster, Brandenburg, was overleden en nu kwamen op 27 october Magistraat en Kerkeraad bijeen om in deze vacature te voorzien.

Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap