Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Westfriese families
(WFON 1971, pagina 103)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 38e bundel, pagina 103-107.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1971.
Auteur: C. Koeman.

Ir. C. KOEMAN

Thans zijn wij bezig met de voorbereiding van de 12e jaargang van het blad Westfriese Families; van de uitgave Westfriese Geslachten is dezer dagen nummer 9 verschenen. Wij - dat is de Kommissie voor Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
De redaktie van de jaarlijkse Bundel van het Genootschap vond het gewenst een overzicht te geven van de opgedane ervaringen en van de verwachte mogelijkheden: kortom van alles, wat wij hebben ondervonden en wat wij ons, op grond daarvan, in de komende tijd voorstellen.
Het begin is heel simpel geweest. Als belangstellende amateurs vonden wij elkaar met een vaag doel: het onderzoek naar onze voorouders. Nu liggen de 11 verschenen 'jaargangen' voor ons, alsmede de inmiddels 9 tot stand gekomen boekjes, welke wij onder de naam Westfriese Geslachten uitgaven.
Begonnen in 1954 - tot de 7e jaargang (1966) verscheen lang niet elk kalenderjaar een 'jaargang' van Westfriese Families - zijn wij nu dus 15 jaar verder. Sedert 1962 zijn de negen boekjes 'Westfriese Geslachten' verschenen: meer afgeronde overzichten van telkens een bepaald geslacht, dat in onze omgeving min of meer bekendheid geniet.
Aan de uitgave van beide vormen van werkzaamheid van de Kommissie is vanzelfsprekend een en ander voorafgegaan. Lang en breed hebben wij, zowel in de Kommissie als in eigen kring, gesproken over de vorm, welke wij zouden geven aan onze nasporingen. Er bestond omstreeks 1954 reeds een drietal landelijke verenigingen of groeperingen: het Koninklijk Nederlands Genootschap van Geslacht- en Wapenkunde, met als bekende uitgave het maandblad 'Nederlandsche Leeuw', als tweede het Centraal Bureau voor Genealogie (een semi-staatsinstelling) dat verschillende serie-uitgaven en oudere instellingen heeft overgenomen of voortgezet en elk jaar het bekende jaarboek uitgeeft, en als derde landelijke vereniging de Nederlandse Genealogische Vereniging, evenals het Centraal Bureau kort na de wereldoorlog opgericht en ongetwijfeld de algemeen bekendste organisatie; deze geeft het maandblad 'Gens Nostra' uit.
Het leek verleidelijk ons aan te sluiten bij de laatste vereniging, maar als amateurs zonder ervaring op genealogisch gebied en als leden van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland hebben wij aansluiting gezocht bij ons Genootschap. Voorop stond toen het denkbeeld van wat wij nu het regionale zouden noemen; een begrip, dat toen nog weinig werd gebruikt.

Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap