Westfriese families
Wapen van West-Friesland
 

Artikelen » WFON

Zeven generaties Lammerschaag boeren op dezelfde plek
(WFON 1998, pagina 36)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 65e bundel, pagina 36-46.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1998.
Auteur: Ed Dekker.

ED DEKKER

Lammerschaag
Een bekende naam in Koedijk. Al in de zeventiende eeuw worden er Lammerschagen genoemd in dit dorp dat toen gelegen was aan de Rekere, de vroegere veenrivier die de scheiding vormde tussen de gewesten West-Friesland en Kennemerland. In die tijd waren de Lammerschagen op Koedijk meestal schipper. In latere eeuwen verdienden de nazaten er hun brood als landbouwer. Sommigen legden zich toe op de vetweiderij. Latere generaties waren veelal veehouder. Daar bleef het niet bij. Ze verlieten nogal eens de voordam. Zo kende Koedijk eind vorige eeuw een Hillebrand Lammerschaag als burgemeester.

Opmerkelijk aan het geslacht Lammerschaag is dat er zeven generaties achtereen op dezelfde plek in Koedijk het boerenbedrijf hebben uitgeoefend. Vanaf begin vorige eeuw heeft er een Lammerschaag - steeds van vader op zoon - geboerd aan de Kanaaldijk, op wat nu nummer 47 is en wat sinds de gemeentelijke herindeling van 1972 behoort tot de gemeente Langedijk. Aan de bijzondere reeks van zeven generaties is een einde gekomen. Pieter Nicolaas Lammerschaag - de zevende generatie - draagt de fakkel niet over. De koeien zijn verkocht, alsook het land.

Hillebrand Klaaszoon Lammerschaag (geboren in 1762, overleden in 1821, beide in Koedijk) verscheen op 27 februari 1811 voor schout en schepenen van Koedijk voor een belangrijke aankoop. Hij kocht van landbouwer Cornelis Men een huis en erf, staande en gelegen op het Noordeinde van Koedijk, belend met Arie Gerritszoon Hartland ten zuiden en met de koper ten noorden. Het aangekochte huis zal ongetwijfeld een stolpboerderij zijn geweest. Landmeter S.P. van Diggelen tekende op zijn zogeheten minuutplan van Koedijk op deze plek een forse stolp. Het minuutplan van Koedijk, als minutieuze weergave van alle eigendommen bedoeld voor het officieel in 1832 opgerichte Kadaster, was voltooid in 1821. Op dezelfde plek aan de Kanaaldijk, de dijk die in 1824 aan het Noordhollands Kanaal kwam te liggen, zijn vader Jan (geboren in 1931) en zoon Pieter (1958) de laatst boerende Lammerschagen.

Caravanstalling
De aankoop door Hillebrand Klaaszoon Lammerschaag in 1811 van de boerderij van zijn buurman Cornelis Men, die gedurende enkele jaren schepen van Koedijk was, geldt als het begin van de lange periode van een Lammerschaag als boer op dezelfde lokatie. Een tijdperk van bijna twee eeuwen, van 1811 tot 1995. Drie jaar geleden gingen de tachtig koeien weg, waarna de loopstal werd ingericht als caravanstalling. Jan Lammerschaag en zijn vrouw Tini Leegwater, die in 1988 een maatschap aangingen met zoon Pieter, hopen nog lang te genieten op het hen zo vertrouwde plekje aan de Kanaaldijk, met fraai uitzicht op de Noorder Reker- en Mangelpolder onder Bergen. Genieten, maar nu zonder vee.

Volgende pagina »


© 1954-2021 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap