Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1974 (jaargang 15) » No. 4 » pagina 47-48

Belangrijke notariële acten ontdekt

Onze voorzitter, Mr. P. C. Avis te Hoorn, is zo vriendelijk geweest om de redactie de belangrijke inhoud van een tweetal acten te zenden.
Ze betreffen de voor vele onderzoekers interessante acten van scheiding en deling van de nalatenschap van Hendrik Dirks Groot, verleden voor Notaris Van der Beets op 19 januari 1735 en 13 juni 1745.
Er bleek het navolgende:

Hendrik Dirks Groot, overleden te Sijbekarspel, was vóór 1735 getrouwd met Aeriaantje Aerjans Buis. Dit echtpaar had drie kinderen, te weten:

1. Antje, geboren 1698, getrouwd te Wognum op 4 december 1728 met Claes Jans Peereboom, gedoopt te Wognum op 21 november 1706;

2. Machteltje, getrouwd met Sijmon Gerrits Bakker, wonende te Lambertschaag, zich later noemende Sijmon Gerrits Swart;

3. Adriaan Hendriks Buijs, gehuwd met Guurtje Cornelis in 1741, Burgemeester van Sijbekarspel, voordien blijkens acte d. d. 28 oktober 1737 voor Notaris van der Beets: "ordinaris verpondingsgaerder, mitsgaders gaerder van Dijk-, Schot-, Coggenmolen-, en Hondsbosgelden over Benningbroek".
Hun dochter, Ariaantje Buis, geboren te Sijbekarspel en overleden aldaar op 4 december 1798, huwde op 12 juli 1750 te Sijbekarspel met Gerrit Pieters Stapel (zoon van Pieter Gerrits Stapel, op 3 juni 1725 voor de Schepenen gehuwd met Dieuwertje Jans Verwer, gedoopt te Twisk op 13 november 1701), gedoopt doopsgezind te Sijbekarspel in augustus 1725, gereformeerd te Sijbekarspel op 29 juni 1781.
Pieter Gerrits Stapel was een zoon van Gerrit Claes Stapel, voor de Schepenen te Sijbekarspel op 12 januari 1686 gehuwd met Maartje Claes uit Barsingerhorn. Dieuwertje Jans Verwer was de dochter van Jan Crelisz. Verwer van Twisk, aldaar ondertrouwd op 10 januari 1700 met Geert Jacobs van Opperdoes.

Voor hen, die "Westfriese Families" goed bewaard hebben, verwijzen wij naar de 2e jaargang, 1956, bladzijde 4, Het geslacht Stapel, en ook naar de 6e jaargang, 1965, bladzijde 40, Een tak van de familie Stapel.

Als men weet hoe moeilijk het is om in de notariële acten bepaalde gegevens te zoeken, zijn de hier vermelde gegevens van grote betekenis.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap