Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 2020 (jaargang 61) » No. 3 » pagina 115

Oproep van de redacteur

Het is voor wat betreft de 61ste jaargang weer gelukt. Drie nummers vol met Westfriese Families, waarvan één rijk geïllustreerd. Voor wat betreft de komende jaargang heb ik voldoende kopij om weer drie gevarieerde nummers te maken. Ik kijk echter al verder en voor 2022 en verder ben ik op zoek naar nieuwe kopij.

Hebt u onderzoek verricht naar een Westfriese Familie en wilt u het resultaat van dat onderzoek publiceren, dan houd ik me daarvoor gaarne aanbevolen. Het meest ideaal is om uw gegevens aan te leveren in een Word of Gedcom bestand. Mocht dit niet lukken of heeft u hulp nodig, neem contact met me op en ik help u graag. Over de opmaak hoeft u zich geen zorgen te maken. Dat is de taak van de redacteur. Het gaat uiteraard om Westfriese Families, maar als er in uw stamboom een tak is, die zich buiten de Westfriese omringdijk heeft gevestigd is dat geen probleem, als het merendeel maar Westfries is. Ook families die in het verleden zich vanuit elders in Westfriesland hebben gevestigd zijn welkom.

Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om een genealogie, parenteel of kwartierstaat. Heeft u een interessant verhaal over één of meerdere van uw voorouders, dan is het dat uiteraard welkom.

Heeft u zelf, of één van uw ouders, familie of bekenden jarenlang genealogisch onderzoek verricht en dreigt het resultaat door gebrek aan belangstelling van de nazaten verloren te raken, neem dan contact met ons op. Wij nemen de resultaten van het onderzoek graag over en bewaren dit in ons archief voor het nageslacht. Het resultaat van een onderzoek mag nimmer verloren gaan. Wellicht is het bruikbaar om in ons blad te publiceren Als laatste wil ik de leveranciers van kopij hartelijk danken voor hun bijdragen. Zonder uw bijdragen kan ik als redacteur niet.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap