Westfriese families
Westfriese Families

Jan Joosten stopt bij Westfriese Families

Een gedenkwaardige vergadering, 9 juli van de Stichting Westfriese Families. Op deze zaterdag stond Jan Joosten in het Timmermansgildehuis in Hoorn volop in het middelpunt. Jan nam afscheid als bestuurslid. Na liefst 35 jaar.

Tot Jan als het langstzittende bestuurslid richtte voorzitter Harold Bos mooie woorden. Hij dankte hem hartelijk voor zijn inzet al die jaren voor de bevordering van de regionale genealogie. Penningmeester Cor Langedijk schonk een boekenbon, secretaris Ed Dekker overhandigde een zomers boeket. Alles dikverdiend na zoveel jaar.
Jan Joosten, 35 jaar bestuurslid. (Foto Stichting Westfriese Families) Jan Joosten, 35 jaar bestuurslid. (Foto Stichting Westfriese Families)

In 1976 abonneert Jan Joosten uit Alkmaar zich op het kwartaaltijdschrift van Westfriese Families. Geen wonder, zijn genealogische interesse is groot. Al na een jaar komt hij in het bestuur van Westfriese Families. Een specifieke functie heeft hij dan nog niet.
Voorzitter van Westfriese Families is in 1977 mr. P.C. Avis, secretaris A.J. Wit. De redactie van ons blad bestaat die tijd uit vier personen: P.A. Boon (hoofdredacteur), A.J. Wit, K. Blauw en ir. C. Stapel.

Hoofdredacteur
Weer een jaar later versterkt Jan de redactie, als opvolger van ir. C. Stapel. In 1982 neemt Jan de plek in van Piet Boon en wordt hij hoofdredacteur. Deze functie vervult hij een ongelooflijk lange tijd. Twintig jaar!
Het bestuur van Westfriese Families bestaat in 1982 uit: mr. P.C. Avis (voorzitter), A.J. Wit (secretaris, redacteur), M.A. Haas (penningmeester), J.W. Joosten (hoofdredacteur), K. Bant (redacteur), P.A. Boon (redacteur), J.H.N.W. Raat, mevrouw F.G. Schneiders-Swart, ir. C. Stapel en mevrouw. K.A. Visser-Molenaar.
Dikwijls publiceert Jan in het blad volledig zelf samengestelde (fragment) genealogieën. Veel tijd en aandacht besteedt hij aan het persklaar maken van ingestuurde kopij. Waar nodig vult hij gegevens aan. Veelvuldig doet hij aanvullend onderzoek in de studiezaal van regionale archieven.

Nummer 4 van jaargang 42 (december 2001) is de laatste uitgave van ons tijdschrift dat verschijnt onder zijn hoofdredactionele leiding. In zijn twintig jaar als hoofdredacteur verschijnen er 80 nummers van ons tijdschrift. Deze periode stijgt het aantal pagina's per jaargang van 128 naar 144. Het papier wordt van betere kwaliteit. Ook worden er meer illustraties opgenomen.

Jan omringd door een aantal bestuursleden van Westfriese Families. Jan omringd door een aantal bestuursleden van Westfriese Families. Vlnr. Cor Langedijk, Evert Grooteman, Jan Joosten, Jaap van Beek, Ed Dekker, Harold Bos, Jaap Raat en Jan de Groot. Niet op de foto Gré Bakker-Bruijn en Chris Kistemaker. (Foto Stichting Westfriese Families)

Bibliotheek
Na zijn afscheid als hoofdredacteur blijft Jan de bibliotheek van onze stichting onder zijn beheer houden. Onderdeel van deze taak is een publicatie in ons tijdschrift over aanwinsten van de collectie.

Van zijn hand verscheen in 1983 een boek over de familie Kleymeer als deel 20 in de serie Westfriese Geslachten, een uitgave van Westfriese Families. Zijn moeder is Ytje Kleymeer (1908-1993). Eind jaren zestig verzamelde Jan de eerste gegevens over de familie Kleymeer. Hij was nieuwsgierig of zijn moeders familie iets te maken heeft met het gelijknamige poldertje achter Koedijk. Dat bleek zo te zijn, ontdekte hij na intensieve naspeuringen. Familieleden bewoonden lang geleden de enige bebouwing – toen – van dit gebied, de watermolen.

In 1998 volgde een boek over de familie Joosten. Hij droeg het op aan zijn vader, Willem Joosten (1907-1990). Vader, net als Jan een rasechte Alkmaarder, was naast zijn gewone werk ruim 45 jaar lid van het plaatselijke Kaasdragersgilde.

Jan Willem Joosten is geboren in 1937. Lange tijd was hij administrateur MBO-scholen in Bergen en Alkmaar. Met het afscheid als bestuurslid droeg Jan ook het beheer van de bibliotheek van Westfriese Families over, aan Ed Dekker.

Jan, bedankt.

Ed Dekker, secretaris.


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap