Westfriese families
Westfriese Families

Bibliotheek van Stichting Westfriese Families

De bibliotheek van Westfriese Families bestaat uit een groot aantal boeken en tijdschriften. Alle titels van de familieboeken en andere genealogische boeken zijn opgenomen in dit nieuwe overzicht.

Van een aantal titels zijn ook andere persoonsnamen opgenomen die veelvuldig worden genoemd. Ook veel voorkomende namen in artikelen die zijn gepubliceerd in alle tot heden verschenen nummers van ons tijdschrift Westfriese Families hebben een plek gekregen in het overzicht. Daartoe zijn alle artikelen doorgenomen.

Het blad verschijnt vanaf 1954. Voor werkelijk alle persoonsnamen – ook als de naam slechts één keer is genoemd - in al onze artikelen wordt verwezen naar de rubriek Namenregisters op deze website. Dit register wordt per jaar opgesteld. De afzonderlijke registers bevatten alleen de namen die dat jaar zijn genoemd.

Ook persoonsnamen die meermalen voorkomen in artikelen in andere publicaties aanwezig in onze bibliotheek hebben een plek gekregen in onderstaande opsomming. Onderaan dit overzicht worden gemeld om welke publicaties dat gaat.
Het aantal opgenomen publicaties is nog beperkt en zal later worden uitgebreid.

De volledige titels van de verzamelwerken in onze bibliotheek worden ook onderaan vermeld.

Het overzicht zal herhaaldelijk worden aangevuld. Dat zal minimaal drie keer per jaar gebeuren, in elk geval steeds kort na het verschijnen van een nieuw nummer van ons tijdschrift.

Samensteller van het overzicht is Ed Dekker, bibliothecaris van Stichting Westfriese Families. Donateurs kunnen gratis titels uit onze bibliotheek lenen. Zij kunnen daarover contact opnemen met de bibliothecaris.

Dit overzicht is half november 2020 afgesloten.

Link naar overzicht (.docx).

Link naar overzicht (.pdf).


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap