Westfriese families
Westfriese Families

Overzicht van onze uitgaven

(alle prijzen zijn exclusief porto)

Bestellingen:
Mw D. Koetsier, Essenlaan 4, 1616 CG Hoogkarspel,
tel. 0228-561712, e-mail: bestellingen@westfriesefamilies.nl

Secretariaat:
Dhr. J. Peereboom, Dirk Laanstraat 28, 1647 AR Berkhout,
tel. 0229-551388, e-mail: secretaris@westfriesefamilies.nl

Penningmeester:
Dhr. J. Koetsier, Essenlaan 4, 1616 CG Hoogkarspel,
tel. 0228-561712, e-mail: jankoetsier@ziggo.nl

Bankrek.nr. NL35 INGB 0001 9758 62

Tijdschriften

8e t/m 51e jaargang
Los nummer
Vanaf 52e jaargang
Los tijdschrift
Verzamelband voor 5 jaargangen  
€ 10,00
€ 3,00
€ 12,50
€ 4,00
€ 6,00
 per jaargang
 per stuk
 per jaargang
 per stuk
 per stuk

Familieboekjes

Balen Blanken, van  
Beurs, de
Botman
Breebaart
Brak
Bui(j)sman
Dikstaal
Donker
Greeuw, de
Grooteman
Haas
Haringhuizen
Hart, de
Helder
Houter
Jongejeugd
Kleijmeer
Kollis
Kruit *)
Mol
Nobel
Nobel II *)
Noordeloos
Ootes
Paarlberg
Raven
Rood
Saal
Schermerhorn
Singer
Sietses/De Vries
Schenk
Speets
Tol *)
Vennik
Wonder
Winkel
Zwaan
€ 
4,00
15,00
15,00
4,00
15,00
22,50
15,00
2,50
5,00
20,00
5,00
12,00
4,00
5,00
15,00
5,00
10,00
4,00
15,00
7,00
4,00
7,50
10,00
35,00
6,00
15,00
20,00
2,50
30,00
4,00
8,00
40,00
15,00
22,50
20,00
2,50
15,00
12,00

*) geen uitgave Westfriese Families


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap