Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1954) » No. 1 » pagina 4-5

Westfriese verwanten van Neeltje Pater

Deelgerechtigden bij de scheiding van de nalatenschap van de schatrijke weduwe Cornelis Schoon, Neeltje Pater (overleden te Broek in Waterland op 23 maart 1778) waren o.m.:
Cornelis Pietersz. Bertoen (zoon van: Pieter Cornelisz. Bertoen, schout te Broek en Marijtje Claasd. Louw), geboren en overleden te Broek, jarenlang chirurgijn te Hem, gehuwd met Pietertje Cornelisd. Smit.
Kinderen:
1. Pieter Bertoen, wonende te Broek, zaakwaarnemer van Neeltje Pater.
2. Aafje Bertoen, geboren te Hem op 8 januari 1747, overleden op 17 februari 1815 te O.Blokker, gehuwd op 15 mei 1768 met
Jacob Remments de Boer uit Ooster-Blokker. De nakomelingen hebben jarenlang een vooraanstaande rol gespeeld in Blokker en omgeving.
Aafje Bertoen huwde voor de tweede maal op 22 januari 1786 met
Remments Klaasz. Slot, overleden voor 1795.
3. Maartje Bertoen, geboren te Hem op 20 april 1749, gehuwd met
Jacob Jonker, burgemeester van Hem en Venhuizen, overleden op 19 augustus 1778;
hun dochter, Soutje Jacobs Jonker, gehuwd met Wouter Smit uit Schellinkhout, behalve boer ook schepen, later burgemeester en daarna schout te Venhuizen;
hun dochter Marijtje Smit, geboren 21 november 1801 te Venhuizen, gehuwd met Reyer Sluis uit de Hout te Hoogkarspel;
hun zoon Wouter Sluis, die zich heeft bewogen op alle mogelijke terreinen van de Land- en Tuinbouw in de vorige eeuw. Zijn grote verdienste is eerst later erkend, vooral door het werk van de hier nog steeds bekende Dr. Schey.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap