Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1954) » No. 1 » pagina 5-7

De Westfriese familie Clay (Kleij, Klay)

Zeer verspreid in West-Friesland komt de naam Clay voor, thans ook wel geschreven als Klay of mogelijk nog wel op andere manieren. Ook buiten onze streek is de naam sterk verspreid, denk maar aan de bekende Prof. Clay.
Voor zover wij weten, ligt het stamhuis van de familie echter in onze omgeving en wel in de Bangert onder Westerblokker.
Daar toch woonden omstreeks 1700 het echtpaar Sijvert Kleij en Niesjen Heynes. De vrouw werd begraven in de kerk te Westerblokker op 3 sept 1719; haar man was toen reeds overleden. Hij noemde zich (acte Not. J. Schagen te Blokker d.d. 1 februari 1730) Syvert Jans Koome; hij was boer-burgemeester te Blokker.
Van dit echtpaar is bekend de zoon Claas, die te Binnenwijzend trouwde op 16 dec. 1720 met Cornelisje Stoffels. De vrouw is oud geworden en later, na het overlijden van Claas Clay, hertrouwd met Pieter Gorter. Uit het eerste huwelijk zijn vier zoons bekend, waarvan drie vroeg overleden; uit het tweede huwelijk twee dochters (o.a. Grietje, getrouwd met Reyer Tymonsz. Houter) en een zoon, die het geslacht Gorter weer heeft voortgezet.
Van de vier zoons uit het eerste huwelijk, nl. Jacob, Jan, Stoffel en Sijfert, is alleen de oudste blijven leven. Hij, Jacob Klay, kan de meest bekende stamvader van .de tegenwoordige zeer uitgebreide familie Clay genoemd worden.
Hij wist zich op te werken tot een flinke veehouder en was daarnaast jarenlang burgemeester van Binnenwijzend en hoogheemraad van de Hondsbossche.
Op de in 1730 uitgegeven en later herdrukte kaart van de Hondsbossche zeewering komt zijn familiewapen, dat ongetwijfeld voor die gelegenheid ontworpen is, voor. Zijn nakomelingen zijn dit blijkbaar vergeten of hebben er geen belangstelling voor, want het wordt thans niet meer gebruikt voor zover bekend.

Jacob Klay leefde te Binnenwijzend van 2 nov. 1721 tot 18 mei 1787. Hij trouwde te Oosterblokker op 26 febr. 1741 met Trijntje Roelofs, die echter spoedig overleed; kort daarna hertrouwde hij met Cornelisje Teunisd. Coster uit Binnenwijzend, een uit de grote burgemeestersfamilie aldaar. Ook haar overleefde hij; zijn tweede vrouw overleed 18 sept. 1775 en Jacob Klay op 18 mei 1787.
Behalve twee dochters en een zoon Claas, die jong overleed, had hij op 4 juni 1747 bij zijn tweede vrouw een zoon Teunis gekregen. Deze Teunis werd te Abbekerk benoemd als secretaris en zodoende verdween de naam Klay uit Binnenwijzend en werd deze voortgezet te Abbekerk.
Teunis Klay trouwde met Neeltje Jansd. Saal uit Wognum, ook uit een zeer bekende familie. Njl haar overlijden in 1781 hertrouwde hij met Guurtje Gerrits Stapel uit Sijbekarspel, alweer uit een bekende boerenfamilie.
Teunis kreeg te Abbekerk belangrijke nevenbaantjes, zoals diaken en later ouderling. In de Franse tijd moest hij als secretaris wijken, maar later werd zijn zoon Jacob weer gemeentesecretaris van Abbekerk en tevens ook "landman".
Deze trouwde met Neeltje Willemsd. Helder en kreeg meerdere zoons en dochter, o.a. Gerbrand, Willem, Teunis, die voor verdere verspreiding van de naam Clay zorgden.

Behalve Jacob had Teunis Clay Sr. als oudste zoon nog Jan, die op huwbare leeftijd naar Berkhout verhuisde en trouwde met Neeltje Gerrits Kaet, later Neeltje Kee genoemd. Ook dit echtpaar kreeg te Berkhout vele kinderen, waaronder Dirk en Teunis, en zo werd de familienaam Clay in de vorige eeuw verspreid vanuit Abbekerk naar Berkhout.

De stamboom ziet er aldus uit:

1e generatie: Sijvert Kleij x Niesjes Heynes te Bangert Blokker ca. 1700.

2e generatie: Klaas Kley x Cornelisje Stoffels, getrouwd te Binnenwijzend op . 16 dec. 1720. Cornelisje hertrouwde met Pieter Gorter.
De zoons Jan, Stoffel en Sijvert overleden jong. Over bleef:

3e generatie: Jacob (2 nov. 1711-18 mei 1787), boer, burgemeester van Binnenwijzend en heemraad van de Hondsbossche. Getrouwd op 26 febr. 1741 te Oosterblokker met Trijntje Roelofs die spoedig overleed;
hertrouwd met Cornelisje Teunisd. Coster te Binnenwijzend.
Van de kinderen twee dochters Maart je en Niesje en twee zoons:
Claas, geboren 1746, overleed 1748; Teunis zette het geslacht voort:

4e generatie: Teunis Clay, geb. te Binnenwijzend 4 juni 1747, ov. Abbekerk 13 mei 1816, secretaris van Abbekerk, diaken, ouderling, getrouwd omstreeks 1772 met Neeltje Jans Saal (geb. Wognum 13 febr. 1752) die te Abbekerk .overleed 8 jan. 1781; hertrouwde op 5 dec. 1788 met Guurtje Gerrits Stapel uit Sijbekarspel.
Twee zoons, Jan te Berkhout, en Jacob te Abbekerk, kregen elk meerdere kinderen en zetten het geslacht Clay voort.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap