Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1954) » No. 2 » pagina 9

Bloedverwantschap met Paulus Potter?

PAULUS POTTER, de beroemde landschap- en dierenschilder, werd in 1625 te Enkhuizen geboren als zoon van Pieter Potter. Ook deze laatste werd te Enkhuizen geboren, en wel omstreeks 1597.
Blijkens het navolgende woonden er toentertijd nog andere "Potters" ook in Enkhuizen.

1. Evert Segers Potter, gehuwd met Femmetje Jans.
Een hunner kinderen was:
2. Doctor Segerius Potter, gedoopt te Enkhuizen op 3 april 1644, medicus, op 25 dec. 1672 gehuwd te Franeker met Elisabeth Pontanus uit Franeker.
Op 26 januari 1676 werd hen, wonende te Enkhuizen op de Veermanskaay, geboren:
3. Siberigje Segers Potter, die op 1 maart 1699 te Bovenkarspel huwde met Broer Hendriks Smit; uit dit huwelijk werd te Bovenkarspel op 7 okt. 1708 geboren:
4. Zeger Smit, die, waarschijnlijk te Bovenkarspel, huwde met:
Reynoutje Burger (geb. te Bovenkarspel op 17 febr. 1709 als dochter van Vrederick Burger en Trijntjen Dirks, geh. te Bovenk. 8-11-1705).
Op 27 mei 1731 werd uit dit huwelijk (4) geboren te Bovenkarspel:
5. Elisabeth Smits, die op 9 maart 1753 te Grootebroek huwde met:
Andries Koorndijk. "van Bovenkarspel"; uit dit huwelijk werd op 6 juli 1760 geboren:
6. Catharina Koorndijk, die te Bovenkarspel huwde met Roelof Zwaan; uit dit huwelijk werd op 28 april 1782 te Bovenkarspel geboren:
7. Andries Zwaan. "grutter" te Grootebroek, aldaar overleden op 9 sept. 1856 gehuwd met Geertje Bakker, de op 14 febr. .... te Hem geboren dochter van Arend Bakker en Jantje Ruyter.
Uit dit huwelijk werd op 21 okt. 1817 te Grootebroek geboren:
8. Jantje Zwaan, (overleden te Abbekerk op 1 dec. 1900), gehuwd met Joannis Spaander, geb. 2 juli 1813 te Abbekerk als zoon van de burgemeester van Abbekerk: Jan Spaander, op 17 apr. 1803 gehuwd te Oostwoud met Trijntje de Boer. Uit dit huwelijk werd te Abbekerk geboren:
9. Geertje Spaander, (overl. te Abbekerk op 2 febr. 1918), gehuwd met Albert Wit (geb. te Twisk op 20 juli 1848, overl. te Abbekerk op 10 okt. 1887, zoon van Albert Wit en Aagje Slot).


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap