Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1954) » No. 3 » pagina 11

Familiepapier in het Westfries Museum

Zoals bekend zijn de bronnen waaruit men zijn gegevens voor familieonderzoek put, wel in de eerste plaats de registers van de burgerlijke stand en voor de tijd vóór 1813 de doop-, trouw- en begraafboeken der kerkelijke gemeenten. En in vele gevallen zullen de notariële protocollen licht werpen op familieverhoudingen en de materiële omstandigheden, waarin zich onze voorouders mochten verheugen te leven. Voor wat betreft Westfriesland bevinden deze registers zich in het Rijksarchief te Haarlem (Ceciliasteeg 12, hoek Jansstraat), waar men ze kosteloos kan raadplegen. Verder bevatten de lidmaten- en attestatieboeken der kerkelijke gemeenten een schat van gegevens.

Vóór men er echter toe komt zulk een onderzoek naar zijn familiegeschiedenis te gaan instellen, zal de belangstelling daarvoor reeds gewekt zijn. Bij de één door een in de familie overgeleverd verhaal over de bijzondere kwaliteiten van een voorvader, bij de ander door toevallig voor de dag gekomen familiepapieren: een brief, een koopacte of simpelweg een rouwkaart. Zo komt een mens er toe zich vragen te stellen over de herkomst van zijn geslacht en zijn samenhang met andere families.

Nu stelt niet iedereen prijs op oude papieren uit zijn familie. Velen ook waren van mening, dat familiepapieren in archieven of musea beter voor de toekomende tijden worden bewaard dan in families met een wisselende belangstelling voor deze zaken te verwachten is. Zo ontstond in het Westfries Museum een verzameling gedrukte en geschreven stukken, waarin men veel gegevens over Westfriese families aantreft. Gegevens ook over vriendschappen, huiselijke gebeurtenissen en de maatschappelijke situatie van mensen in de laatste eeuwen, waarvan men in de bovengenoemde bronnen niets verneemt. Er zijn brieven, verkoopacten, rouwkaarten, gelegenheidsgedichten en wat al niet.

Deze verzameling nu is thans toegankelijk ook voor hen, die daarin naar bepaalde namen zoeken, doordat een kaartsysteem wordt bijgehouden op de in de stukken voorkomende namen. Voor de raadpleging van deze stukken vervoege men zich op het gemeente-archief in het stadhuis te Hoorn.

T.R. Mulder


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap