Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 4 » pagina 15

Dubbele namen in Westfriesland

De dubbele naam Kramer Glijnis is in ons gewest algemeen bekend, vooral bij hen, die met waterstaatszaken te maken hebben. Immers haar eerste naamdrager, Cornelis Kramer Glijnis, geb. te Ursem 17 aug. 1875 en enkele jaren geleden Op Wittenburg in de Schermer overleden, was achtereenvolgens Hoofdingeland, Heemraad en Dijkgraaf van de Schermer en daarnaast nog Hoofdingeland van Noordhollands Noorderkwartier, van de Hondsbossche en Duinen tot Petten en tenslotte nog van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.

Van vaderszijde, Glijnis, waren er niet minder dan 4 opeenvolgende geslachten Hoofdingeland van de Schermer, nl. Dirk Glijnis sedert 1891, Pieter Glijnis sedert 1853, Pieter Glijnis sedert 1824 en Cornelis Glijnis sedert 1797.

Van moederszijde stamde Cornelis Kramer Glijnis af van de Kramers; zijn moeder was Maartje Kramer, geb. 7 jan. 1855. Van deze familie is nog zeer bekend haar grootvader Harmen Kramer (15 sept. 1794 tot 9 dec. 1887), die op 29 april 1821 trouwde met Guurtje Wijn. De meest genoemde bijzonderheden van hem zijn het grote bezit aan landerijen en de grote eenvoud. Van hem afkomstig is het gezegde: "'t Is ienmaal wel".

Uit een geheel andere buurt is afkomstig de dubbele naam Maars Nierop.
Deze is ontstaan uit het huwelijk van Jan Nierop (Scharwoude 1 april 1814 tot Berkhout 20 okt. 1873), getrouwd te Obdam op 22 april 1838 met Jannetje Maars (Obdam 29 nov. 1818 tot Berkhout 13 jan. 1903). Merkwaardig was dat de moeder van Jan Nierop een zuster was van de vader van Jannetje Maars; de ouders van Jan Nierop waren nl. Klaas Nierop (Berkhout 1774-1827) en Guurtje Maars (Obdam 1773-Berkhout 1843) en die van Jannetje Maars waren Pieter Maars (Obdam 1776-1843) en Grietje Obdam (ov. Obdam 1848). Waar de familie Maars zoveel invloed had was het niet te verwonderen dat aan de naam Nierop die van Maars werd toegevoegd. Evenals bij Kramer Glijnis werd de toegevoegde naam vóór de vadersnaam geschreven.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap