Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 5 » pagina 21-22

Voorwoord

Wij hebben gemeend het vijfde nummer van Westfriese Families te bestemmen voor geslachten, die op de een of andere wijze met Enkhuizen te maken hebben, om zodoende op onze wijze een kleine bijdrage te leveren tot herdenking van het 600-jarig bestaan van de stad. 

Op genealogisch gebied is Enkhuizen zeer goed bedeeld. In het Rijksarchief te Haarlem bevinden zich als belangrijkste bronnen een serie doopboeken van de Gereformeerde gemeente van 1581 tot 1812, 11 delen. Daarnaast nog vrij uitgebreide doopboeken van de Luthersen, de R.K. statie en de Oud Roomse statie en een geboorte-register van de Gerefonneerde gemeente (1577 tot 1799), aangevuld door de trouwboeken voor Burgemeesteren van 1578 tot 1811. Zeer uitgebreid zijn de begraafregisters aanwezig, waaronder in 10 delen het grafboek der beide kerken van 1630 tot 1831.

In het rechterlijk archief te Haarlem bebinden zich vele registers over het wezenbeheer, zoals in 7 delen het memoriaal der weesmeesters en uitgebreide verzamelingen boedelpapier, vanaf 1501.

Bijna geen plaats in onze omgeving kan op een dergelijke documentatie bogen wat betreft de familiegegevens. De tegenstelling tot het betrekkelijk arme stedelijke archief is wel groot. Hoorn bv. heeft een zeer uitgebreid stedelijk archief maar is lang niet zo goed voorzien op het gebied van de doop, trouw en begraafboeken.

In elk geval zal de onderzoeker, die Enkhuizer geslachten wil nagaan, in Haarlem maar zelden met het onderzoek vastlopen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap