Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 6 » pagina 29-31

De Kwartierstaat

Op verzoek van een van onze abonné's willen wij trachten een weg te wijzen hoe de familiegegevens kunnen worden gerangschikt.
Nu kan men zich een bepaald doel stellen; de een wil uitsluitend weten wie zijn voorouders waren, die dezelfde achternaam droegen, dus vader, de grootvader van vaderszijde en zo opklimmend. Een ander wenst een stamboom, uitgaande van de oudst bekende naamdrager alle afstammelingen.
Tenslotte is er de kwartierstaat. Dit is wel de vorm van verzamelen, die het meest bevredigt. Immers de kwartierstaat geeft, in een bepaald systeem, al onze voorouders. Er zijn dan ook modellen voor kwartierstaten in de handel verkrijgbaar, waarbij men alleen maar de namen behoeft in te vullen, met daarbij vanzelfsprekend de bekende gegevens.
Met behulp van bijlagen kan men een kwartierstaat tot een familieboek doen uitwerken. Pas met allerlei bijlagen (portretten, aankondigingen, acten e.d.) wordt een kwartierstaat belangwekkend.

Het beginpunt van de kwartierstaat is de persoon, waarvan men de voorouders wil gaan verzamelen. Om verschillende redenen is het gewenst een vaste nummering door te voeren; de persoon, waarvan wordt uitgegaan, in vele gevallen dus de verzamelaar zelf, is altijd nummer 1. Het doet er niet toe of deze vrouwel. of mannel. is; verder zijn alle mannen met even en alle vrouwen met oneven nummers aangegeven. Immers de vader van nr. 1 komt aIs nr. 2 op de staat voor en de moeder aIs nr. 3. Zo gaat het steeds door; de vader van vaderszijde (dus de grootvader-naamdrager) is nr. 4 en zijn vrouw nr. 5; de vader van moederszijde (de andere grootvader dus, die niet de naam draagt van nr. 1) is nr. 6 en diens vrouw nr. 7. Omdat men 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders en zo voortgaande heeft, verdubbelt dus bij elke generatie het aantal in te vullen namen van voorouders. Met de grootouders komen wij dus t/m nr. 7; met de overgrootouders t/m nr. 15, de betovergrootouders t/m 31. Meestal geeft het weinig moeite om de gegevens van onze voorouders tot en met de betovergrootouders te verzamelen. Omdat het leeftijdsverschil van de generaties gemiddeld zowat 30 jaar is, komen de betovergrootouders in de regel nog in de Burg. Stand voor (deze begint 1812) en deze gegevens zijn op het plaatselijk gemeentehuis en nu vanaf 1812 tot ong. 1888 alle op het Rijksarchief te Haarlem kosteloos te raadplegen en over te nemen.

Als voorbeeld van een kwartierstaat nemen wij hieronder op die van Wouter Sluis, een zeer bekende Westfries (vooraanstaand deskundige op zuivelgebied). Ze worden hier onder elkaar opgenomen; natuurlijk is een opstelling in de vorm van een piramide (telkens per generatie verdubbeling van de personen) veel beter overzichtelijk; ook in de handel verkrijgbare staten zijn in de regel op overzichtelijker wijze dan hier ingericht.

1.  Wouter Sluis, geb. Hoogkarspel 7-11-1827, overleden Bloemendaal 20-2-1891; getrouwd 1e x Hoogkarspel 16-4-1848 Geertje Stapel, geb. Hoogkarspel 8-11-1817, overl. Beemster 5-11-1857. Hertrouwt Beemster 2-12-1858 Antje Admiraal, geb. Beemster 9-10-1821, overl. Beemster 1-11-1870.
2.  Reijer Sluis, geb. HoogkarspeI9-2-1801, overl. Venhuizen (Hem) 2-3-1847 (landman en veekoper), getrouwd Venhuizen 1-7-1824 met:
3.  Marijtje Smit, geb. omstreeks 1803, overl. omstreeks 1850.
4.  Maarten Klaasz. Sluis, geb. omstreeks 1765, overl. Hoogkarspel 2-5-1807; getrouwd Hoogkarspel 7-1-1798 met:
5.  Aaltje Reijers de Boer, gedoopt Hem 3-11-1771.
6.  Wouter Smit, gedoopt Schellinkhout 12-6-1768, overl. Venhuizen (Hem) 9-6-1827, landman, schepen en burgemeester van Venhuizen; getrouwd met:
7.  Soutje Jacobs Jonker, gedoopt Hem 14-1-1770, overl. Venhuizen (Hem) 30-8-1828.
8.  Klaas Sluis.
9.  onbekend.
10.  Reijer Dirksz de Boer, schepen van Hem en Venhuizen; getrouwd met:
11.  Ariaantje Frans GaIis, geb. Westwoud 21-3-1743, overI. Venhuizen (Hem) 26-10-1826.
12.  Jacob Pietersz. Smit, schepen en burgemeester van Schellinkhout; getrouwd Schellinkhout 8-12-1765 met:
13.  Marijtje Wouters Doos, gedoopt Schellinkhout 31-3-1748, overl. Schellinkhout 12-5-1783.
14.  Jacob Jonker, overl. Hem 19-8-1778; Raad en burgemeester van Hem en Venhuizen; getrouwd met:
15.  Maartje Bertoen, gedoopt 20-4-1749.

In enkele takken gaat deze kwartierstaat nog iets verder; het is vrijwel zeker dat de volhoudende zoeker er nog heel wat aan toe kan voegen. Geheel af is feitelijk geen enkele kwartierstaat.
Op de duur.bevredigt ook een kwartierstaat niet geheel, we willen meestal ook wat weten van broers en zusters, ooms en tantes en daarom is het wenselijk om van het begin af alle gegevens van familieleden te verzamelen. De systeemkaarten bieden hiertoe een overzichtelijke gelegenheid. Volgende keer zullen wij een voorbeeld van een stamreeks en van een stamboom geven.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap