Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 1, 1955) » No. 6 » pagina 38

Naamsverandering

Een aardig staaltje van verandering van een bekende achternaam troffen wij aan in een doopboekje van de Ger. Gemeente Wijdenes, berustende op het Raadhuis aldaar.
Het betreft de naam Godvliet, zoals wij die thans kennen als een in Westfriesland verbreide tuinbouwersfamïlie. Achtereenvolgens treffen wij de volgende doopaankondigingen aan.

1786,   20 aug. gedoopt zoon van Hendrik Hermentz en Antje Alberts genaamd Hendrik, getuige Aafje Sluis.
1787,   16 sept. gedoopt tweelingen van Hendrick Gottfride en Antje Alberts genaamd Albert en Marie, getuige Antje Sluis.
1789, 23 aug. gedoopt zoon van Henderik Herments Gotvrees en Antje Alberts genaamd Hendrik, getuige Jantje Jacobs Jonker.
1791, 11 sept. gedoopt zoon van Hendrik Herments Godefride en Antje Alberts genaamd Jan, getuige Jantje Jacobs Jonker.
1794, 7 sept. gedoopt dochter van Hendrik Hermentsz Godfried en Antje Alberts, genaamd Lodewijk, getuige Grietje Alberts Eyders.
1796, 17 july gedoopt zoon van Hendrik Harmensz Godfried en Antje Alberts Eynders, genaamd Harmen, getuige Jantje Jacobs Jonker.
1800, 13 july gedoopt zöon van Hendrik Godfried en Antje Albers Elders, genaamd Gerrit.

Hierna zijn er geen kinderen meer geboren, maar bij hun huwelijken vond nogmaals een kleine wijziging plaats:
Godfried werd Godvliet. Sedert die tijd is de familienaam steeds Godvliet gebleven.
Het geleidewoord van een ouder doopboek, ontleend aan I Corinthe 14: 40, "Laet alle dingen eerlijck ende met orden geschieden" was hier weer eens met voeten getreden!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap