Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1956) » No. 2 » pagina 53-54

Cornelis Lourens Sijp en zijn nageslacht

De naam Sijp komt niet zo heel veel voor in Westfriesland, Zijp veel meer. Hoewel de geslachten Sijp en Zijp al in de 18e eeuw twee duidelijk gescheiden families waren, werden er in de schrijfwijze voortdurend fouten gemaakt en mogelijk heeft deze aanhoudende slordigheid - misschien ook de schrijfmode van de S en Z - in de hand gewerkt dat men de twee geslachten als één beschouwde. Nimmer hebben wij echter enige verwantschap kunnen vaststellen. Sedert de invoering van de Burgerlijke Stand worden de namen vrijwel steeds zuiver geschreven en omdat de familie Sijp een echt Hoogwouds geslacht is, met de merkwaardigheid, dat de oudste zoon in elk gezin Sijp afwisselend de naam Louris of Cornelis kreeg, is een bespreking van deze familie in dit bijzondere Hoogwoud-nummer op haar plaats. De eerste vertegenwoordiger was Louwris Cornelis Sijp, getrouwd met Grietje Adriaens. Dit echtpaar leefde begin 1700 aan de Gouw te Hoogwoud in het boerenhuis, nu gemerkt G 65. Nu woont daar Louris Glas, van moederszijde inderdaad aan de stamvader verwant.

Louwris Cornelisz. Sijp was boer en tegelijk Burgemeester en President-Schepen van Hoogwoud. Het doet merkwaardig aan dat de Ambachtsvrouwe van Hoogwoud, Vrouwe Cath. B. van der Noot, op 23-3-1721 van hem 2000 Caroli guldens leent tegen 4% rente! Louwris overleed op 14-5-1730; zijn vrouw was al op 15-12-1727 heengegaan; hun grafsteen met deze gegevens is in de Hoogwoudse kerk te vinden. Zij lieten twee zoons na, Cornelis en Jan Louwrisz. De oudste, Cornelis, werd Burgemeester; hij woonde ook op de Gouw als boer en trouwde te Oudendijk op de 4-5-1730 met Neeltje Pieters Wit, dochter van Pieter Pieters Wit en Aaltje Jans. Eerst kreeg hij een dochter, Grietje, die te Twisk trouwde op 4-1-1761 met Jan Cornelisz. Winkel, schipper op de "Postgalei"; met dat schip vergaan op 29-11-1769 bij Callantsoog en aangespoeld op 30-12-1769 bij Wijk aan Zee, waar hij is begraven. Op Grietje volgde een zoon, Louwris Cornelis, gedoopt te Hoogwoud op 4-12-1740.
Louwris Cornelisz. Sijp trouwde met Anna Koorn, een dochter van de Aartswouder veehouder Jacob Koorn en van Grietje Jans. Te Hoogwoud werden in dit gezin meerdere kinderen geboren; enkelen stierven jong maar zeker een viertal stichtten een gezin. Hiervan noemen wij er twee: de oudste, Neeltje,gedoopt 26-7-1767, trouwde met de schoolmeester van het dorp, Bruin Bruinsz. Zee, die in 1785 daar was aangesteld door de Vroedschap. In 1798 werd hij echter ontslagen omdat hij weigerde de verklaring van afzwering van het Oranjehuis te tekenen. Hij veranderde toen van beroep; hij werd boer. De tweede was een zoon, Cornelis Lourensz. Sijp, gedoopt te Hoogwoud op 8-3-1778. Cornelis is twee keer getrouwd geweest; eerst met Liefje Voerman, ook wel Liefje Visser genoemd. Hieruit werd op 12-8-1804 een zoon geboren, Louwris Cornellsz. Op 5-9-1805 overleed Liefje reeds; weer een jaar later, op 16-11-1806, hertrouwde Cornelis Sijp te Hoogwoud met Antje Bakker, te Wognum geboren, en gedoopt op 15-1-1786 als dochter van Tjade Barendsz. Bakker en Grietje Pereboom. Bij zijn tweede vrouw kreeg hij nog meerdere kinderen, waarvan wij noemen Anna, die in 1828 te Twisk trouwde met Klaas Pijper (hun zoon Cornelis werd later burgemeester van Hoogwoud) en Grietje, die in 1829 te Abbekerk trouwde met Joannes Spaander.

Cornelis Lourensz. was bouw- en veeboer aan de Gouw. Zijn tweede vrouw overleed op 23-11-1811; hij zelf op 9-2-1816.
Zijn oudste zoon, Louwris Cornelisz. Sijp, geboren te Hoogwoud op 12-8-1804, trouwde te Hoogwoud op 2-5-1824 met Trijntje Wiers, te Abbekerk geboren op 18-11-1804 als dochter van Jan Wiers en Elisabeth de Jong. Uit dit huwelijk werden 5 dochters geboren, die merendeels jong overleden, en een zoon, Jan Sijp, geboren op 31-12-1831, die het geslacht voortzette. Na de bespreking van het tweede huwelijk van Louwris Sijp komen wij hierop terug.

Trijntje Wiers overleed te Hoogwoud op 28-6-1837; op 26-8-1838 hertrouwde Louwris Sijp te Andijk met Neeltje Schuurman, de weduwe van Klaas Smit en te Andijk geboren op 23-7-1802 als dochter van Jan Schuurman en Klaasje Singer, bekende Andijkers uit de boerenstand van die tijd. Uit dit tweede huwelijk werd te Hoogwoud op 6-2-1840 een zoon Cornelis geboren, zodat de naamsopvolging weer hersteld was. Ook deze zoon is twee keer getrouwd geweest; op 25-4-1859 te Hoogwoud met Grietje Klaij, een dochter van Teunis Klaij en Dieuwertje van der Molen uit Nieuwe Niedorp en voor de tweede keer op 20-7-1865 te Hoogwoud met Trijntje Vijn, een dochter van Pieter Vijn, boer te Hoogwoud en Trijntje Donker.

Keren wij nu terug naar Jan Louwrisz. Sijp, geboren uit het eerste huwelijk van Louwris met Trijntje Wiers op 31-12-1831 te Hoogwoud. Deze trouwde te Hoogwoud op 25-4-1852 met Trijntje Winkel, dochter van de Hoogwouder boer Jan Winkel en van Wullement Spaander. Uit dit huwelijk werd een dochter Trijntje geboren, die in 1877 te Hoogwoud trouwde met Jacob Glas. Na het overlijden van Trijntje Winkel hertrouwde Jan Sijp op 28-4-1864 te Hoogwoud met Grietje Oud, weduwe van Jan Raven en te Blokker geboren als dochter van Pieter Oud en Geertje Kooiman.

Uit dit tweede huwelijk werden twee zoons geboren, Jan in 1865 en Cornelis op 28-1-1869.
Jan trouwde te Blokker op 26-4-1886 met Geertje Koorn, dochtervan Teunis Koorn en Aafje Beek te Hoogwoud; hij kreeg een zoon Jan, die trouwde met een Texelse, Marretje Keyser; deze is de algemeen bekende voorman geworden op het terrein van de fokkerij van het Texelse schapenras.

Cornelis Sijp trouwde met Antje Demmedal, te Zwaag geboren op 3-11-1871 als dochter van Willem Demmedal en Grietje van Twisk; Cornelis was boer en later fruitkweker te Blokker. Zijn kinderen behoren tot het thans levende geslacht.

De voorheen sterk levende traditie van de naamgeving van de eerste zoon, afwisselend Louris (deze voornaam wordt zeer verschillend geschreven) en Cornelis, is de laatste 100 jaar geleidelijk uitgesleten. Bovendien zijn de Sijpen meer en meer verspreid, een verschijnsel, dat met vrijwel alle Westfriese families het geval is. Tot 1850 kwam het maar zelden voor dat de boerenfamilies verder dan 10 km. van "huis"' trokken.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap