Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1956) » No. 2 » pagina 55-56

De Hoogwouder tak van de familie Glas

De naam Glas is typisch Westfries. Verspreid treft men deze dan ook op vele plaatsen aan, maar twee familiegroepen vindt men in de Langedijk en te Hoogwoud.
De Hoogwouder tak is van betrekkelijk jonge datum; de eerste, die bekend werd, is Jan Glas, getrouwd met Maartje de Beurs. Jan Glas was boer (veehouder) in de Weere onder Hoogwoud; Maartje de Beurs was van een oud Hoogwouds geslacht.

Hun nageslacht is als volgt: kinderen van Jan Glas en Maartje de Beurs:
1.
Cornelis, geb. Hoogwoud 1799, landman te Nieuwe Niedorp, gehuwd met:
1e Maartje Kooyman;
2e te Hoogwoud in 1859 met Trijntje Butter, dochter van Cornelis Butter en Aafje Groot, geboren te Winkel.
2.
Jacob, geboren Hoogwoud 2-6-1804, landman te Benningbroek, gehuwd met Maartje Veen op 8-5-1831 te Hoogwoud, dochter van Jan Veen en Trijntje Bruin uit Benningbroek, (Jan Veen overleed op 4-5-1809 te Benningbroek en Trijntje Bruin hertrouwde met Jacob Rooker te Hoogwoud).
3.
Geertje, geb. Hoogwoud 22-3-1809, getrouwd te Hoogwoud in 1834 met Pieter Lodder, landman te Winkel.
4.
Pieter, geb. Hoogwoud 17-11-1811, landman in de Weere, gehuwd met Grietje Groot te Sijbekarspel op 8-5-1842, dochter van Simon Groot (afkomstig uit de bekende Andijker familie Groot) en Antje Saal (afkomstig uit de Wognummer familie Saal), van welke laatste nog een zeer fraai zilveren beugeltas (gemaakt in de 18e eeuw door een Hoornse zilversmid) in de familie is.
5.
Dirk, geb. Hoogwoud op 24-2-1816, landman in de Weere, gehuwd met Neeltje Buis op 2-5-1847, dochter van Geertje Buis.

Kinderen van Cornelis Glas en Maartje Kooyman:
1. 1.
Jan, geb. Nieuwe Niedorp 1827, gehuwd te Hoogwoud op 10-5-1857 met Elisabeth Boxman, geb. Berkhout, dochter van Matthijs Boxman en Grietje Bennemeer, boer op de Gouw, Hoogwoud.
2. 1.
Cornelis, geb. N. Niedorp 1828, boer te Benningbroek.
3. 1.
Pieter, geb. N. Niedorp 22-9-1834, gehuwd te Hoogwoud met Bregtje Gorter, dochter van Klaas Gorter en Trijntje Zilver op 27-4-1856, boer te Hoogwoud.
4. 1.
Maartje, geb. N. Niedorp, gehuwd te Hoogwoud met Louris Slijksteeg in 1851.

Kinderen van Pieter Glas en Grietje Groot (overleden te Hoogwoud op 30-11-1878):
1. 4.
Jan, geboren te Hoogwoud op 17-7-1844, gehuwd in 1872 te Hoogwoud met Geertje Hartog, dochter van Pieter Hartog en Margaretha de Beurs, landman in de Weere, Hoogwoud.
2. 4.
Antje, geb. te Hoogwoud 26-3-1849, gehuwd in 1871 te Hoogwoud met Klaas Toereppel, landman te Hoogwoud.
3. 4.
Simon, geb. te Hoogwoud 9-5-1861, gehuwd te Hoogwoud op 27-4-1881 met Trijntje Pijper, dochter van burgemeester Cornelis Pijper en Grietje Appel, (zuster van de kerkhistoricus prof. Frederik Pijper en de folklorist Dirk Pijper), landman in de Weere, Hoogwoud.

Kinderen van Dirk Glas en Neeltje Buis:
1. 5.
Maartje, geb. Hoogwoud op 27-5-1849.
2. 5.
Jacob, geb. 11-8-1852 te Hoogwoud, gehuwd aldaar op 27-4-1877 met Trijntje Sijp./
3. 5.
Geertje, geb. Hoogwoud 1-7-1857, gehuwd te Hoogwoud op 5-1-1880 met Pieter Glas, de zoon van Jan Glas en Elisabeth Boxman.

Kinderen van Jan Glas en Elisabeth Boxman:
1. 1.1.
Pieter, geb. te Hoogwoud op 23-3-1859, gehuwd met Geertje Glas (3.5), landman te Hoogwoud. Beiden overleden te Koegras maar begraven te Hoogwoud.
2.1. 1.
Grietje, geb. te Hoogwoud 12-12-1860.
3. 1. 1.
Matthijs, geb. te Hoogwoud 6- 7-1862.
4. 1. 1.
Maartje, geb. te Hoogwoud 20-11-1871.

Kinderen van Pieter Glas en Bregtje Gorter:
1. 3. 1.
Maartje, geb. te Hoogwoud 9-12-1857, jong overleden.
2. 3. 1.
Trijntje, geb. te Hoogwoud 5-3-1861.
3.3. 1.
Klaas, geb. te Hoogwoud 23-4-1862, gehuwd te Hoogwoud op 27-4-1882 met Aagje Blauw, dochter van Pieter Blauw en Betje Nierop te Obdam, geb. 10-12-1863, landman te Aartswoud.
4. 3. 1.
Cornelis, geb. te Hoogwoud 12-5-1864.
5. 3. 1.
Maartje, geb. Hoogwoud 5-11-1865.

Kinderen van Jan Glas en Geertje Hartog:
Velen, waaronder de jongste Nellie, gehuwd met Klaas Braak. onlangs gehuldigd bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Van het talrijke nageslacht vermelden wij nog slechts, dat een dochter van Simon Glas en Trijntje Pijper, Grietje, huwde met Louris Glas, een zoon van Jacob Glas en Trijntje-Sijp (2.5), bewףner van het stamhuis Sijp, G 65, aan de Hoogwouder Gouw met de gevelsteen uit 1671.

Nog twee andere, waarschijnlijk ver verwante families Glas, kwamen wij tegen te Hoogwoud:
A.
Luitje Glas, geb. te Winkel in 1777, gehuwd met Antje Stins, broodbakker te Hoogwoud, later ook landman; kinderen van hem waren: Antje Glas (geb. 29-12-1817). gehuwd in 1840 met Frederik Appel; Pieter Glas (geb. 1822), gehuwd in 1852 met Guurtje Trompetter.

B.
Pieter Glas, geboren te Zuid-Scharwoude in 1831, zoon van Cornelis Glas en Aaltje Bes, gehuwd te Hoogwoud op 3-5-1857 met Antje Mol, dochter van Cornelis Mol en Maartje Hinke.
Kinderen, te Hoogwoud geboren: Cornelis (17-2-1858). Maartje (20-12-1859). Aaltje (24-9-1861). Antje (23-11-1864) en Jan (15-11-1866).


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap