Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1957) » No. 3 » pagina 60-61

Geslacht Nierop of Nierp te Koedijk

Onze medewerker Geus uit Broek op Langedijk, nu te Den Helder, zond ons de volgende bijdrage over het geslacht Nierop te Koedijk. Aanleiding hiertoe was de mededeling in Westfriese Families, 1e jg. nr. 6, dat het geslacht Nierop in bewerking was. Inderdaad, maar de Berkhouter Nieroppen - en verschillende andere groepen uit die omgeving - zijn zo groot in aantal, dat het nog wel even zal duren voordat hieruit samenhansende reeksen kunnen worden opgenomen.

Intussen is er wel wat duidelijker geworden over de groep Maars Nierop (zie nr. 4, 1e jg.), zodat hierover spoedig een nadere uiteenzetting zal verschijnen. De Koedijker Nieroppen zijn grotendeels verzameld uit de lidmatenlijsten der N.H. Gemeente te Koedijk. Voor zover niet anden vermeld kan worden aangenomen, dat geboorte, huwelijk en overlijden te Koedijk heeft plaats gehad. Enkelen zullen kerkelijk tot Koedijk behoord hebben, doch in de gemeente Oudkarspel gewoond hebben, daar het noordelijk deel van Koedijk voorheen tot Oudkarspel behoorde (zie artikel "In Koedijk'" Speelwagen 1954, blz. 22). Tussen haakjes geplaatste namen of data zijn veronderstellingen, welke nog bewezen moeten worden.
I.
KREUS ARIENSE NIEROP getrouwd met Maartje Dirks (beiden overleden vóór 1743).
Kinderen:
Arien Krelisz. Nierop (ov. vóór 1783).
Jan Kornelisz. Nierop (volgt hieronder).

II.
JAN KORNELISZ. NIEROP getrouwd met Jannetje Jans (beiden overleden vóór 1783).
Jan Korn. Nierop was in 1769 ouderling te Koedijk.
Kinderen:
Dirk Jansz. Nierop, getrouwd met Maartje Jacobs de Boer (volgt later).
Jan Jansz. Nierop, lidmaat in 1757; overlijdt 2-6-1802.
Cornelis Jansz. Nierop, lidmaat 1761, overlijdt 2-2-1764.
Neeltje Jans Nierop, lidmaat (1762), overlijdt 5-1-1797; getrouwd met Gerrit Yfsz. Yfs; vertrok in 1798 met att. naar Zd-Scharwoude; hun zoon, Cornelis Yfsz, geb. 21-12, gedoopt 25-12-1768, overl. 15-5-1823, trouwt op 10-5-1795 met Aafje Cornelisd. de Geus (ged. 28-1-1770; overl. 16-12-1816).

III.
DIRK. JANSZ. NIEROP, getrouwd met Maartje Jacobs de Boer.
Kinderen:
Jacob Dirksz. Nierop, getrouwd met Trijntje Pieters Rus (volgt later).
Jan Dirksz. Nierop, ged. 8-3-1761; lidmaat 14-7-1778 (getrouwd met Guurtje Jacobs Boldewijn?). Dochter: Jantje, lidmaat 3-4-1801 (getrouwd met Reijer Grootewal?).
Krelis Dirksz. Nierop, ged. 19-5-1766.
Jannetje Dirksd. Nierop, ged. 25-10-1767.

IV.
JACOB DIRKSZ. NIEROP, lidm. 22-6-1775, overlijdt 19-4-1821; getrouwd met Trijntje Pieters Rus, overlijdt 23-10-1822. Kinderen:
Pieter Jacobs Nierop, getrouwd met Maartje Pietersd. Geus (volgt later).
Aafje Nierop, lidm. 22-3-1799 (getr. met Claas Koedijker?)
Maartje Nierop,lidm. 22-3-1799, vertr. met att. n. Haringkarspel op 12-6-1801.
Antje Nierop,lidm. 3-4-1801 (getr. met Cornelis Bakker?).

V.
PIETER JACOBS NIEROP, ged. 1-9-1781, lidm. 8-4-1805; overlijdt Oudkarspel 15-2-1821, getrouwd voor Schepenen op 18-5-1807 met Maartje Pietersd. Geus, geb. 25-10-1787 te Oudkarspel, ged. Koedijk op 4-11-1787; overlijdt op 23-3-1834 te Egmond Binnen.
Kinderen:
Klaas, geb. Oudkarspel 1807; ov. OudkarspeI 6-12-1837.
Klaasje, geb. 2-11-1808, ged. 20-11-1808 te Koedijk.
Trijntje, geb. 7-5-1810, ged. 13-5-1810 te Koedijk.
Neeltje, geb. 11-2-1812, ged. 16-2-1812 te Koedijk; overlijdt 29-9-1812 te Oudkarspel.
Neeltje, geb. 1-6-1813, ged. 20-6-1813 te Koedijk.
Jacob, geb. 6-8-1814, ged. 14-8-1814 te Koedijk.
Pietertje, geb. 1-11-1819, ged. 5-12-1819 te Koedijk; overlijdt 5-11-1820 te Oudkarspel.

In de eerder gemelde lidmatenlijst komt verder nog voor Dirk Nierop, vertrokken tussen 1809 en 1814 naar Egmond; terug van Egmond op 16-9-1818 en vermoedelijk gehuwd met Grietje Stammes.
In de Kerkeraadsnotulen van Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude komen de volgende namen voor:
Aangenomen tot lidmaat te Zuid-Scharwoude op 19-12-1708 Claas Pietersz. Nierop. Op 5-3-1758 voorgesteld aan te nemen Arien Nierop en zijn vrouw Aafje Dirks. In 1764 behoren tot de leden te Broek Ary Nierop en zijn vrouw Aafje Dirksdr.
In 1781 wordt voorgesteld aan te nemen te Zuid-Scharwoude Maartje Dirksdr. Nierop, huisvrouw van Klaas Hillebrandsz. Jongerling.
In 1781 heeft Ary Cornelisz. Nierop onenigheid met zijn vrouw Bregtje Cornelisdr. Slot; in 1782 weer verzoend.
In 1818 als lidmaat te Broek genoemd Jan Nierop.
Op 26-5-1811 trouwen te Bergen Jan Niedorp, geb. te Schoorl, als zoon van Dirk Niedorp en Maartje Latenstijn, met Trijntje Tegel.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap