Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1957) » No. 3 » pagina 65

Vervolg en slot familie Madderom

C.
I.
Op de lidmatenlijst van Zuid-Scharwoude van 1752 komt voor Eijf Madderom en zijn vrouw. Op de lijst van 1764 staat hij vermeld met zijn vrouw Guurtje Pietersdr. Keijer. De verwantschap aan de andere leden van de familie Madderom is mij nog niet gebleken, doch ligt wel voor de hand; daarom volgt hieronder een opsomming van de overige aan mij bekende gegevens.
Eijf Cornelisz. Madderom werd in de volgende jaren gekozen tot ouderling te Zuid-Scharwoude 1756, 1760, 1764, 1768, 1772, 1776, 1780. In het oud rechterlijk archief no. 6192 dec. 1790 is de nalatenschap van IJf Cornelis Madderom beschreven. Kinderen:
1. Antje Eijvens, aangenomen 1756. Op de lidmatenlijst van 1764 komt Antje IJfsdr. Madderom voor als huisvrouw van Jan Cornelisz. Slot.
2. Cornelis Eijvens Madderom. Zie C. II.
3. Neeltje Eijvens Madderom, aangenomen 12 juni 1761.

II.
CORNELIS MADDEROM, aangenomen 12 juni 1761, komt op de lidmatenlijst van 1764 voor met als vrouw Aaltje Klaasdr. Wagenaar. Werd in 1782 gekozen tot diaken te Broek en in 1786 te Zuid-Scharwoude; Stond in 1797 op de nominatie voor ouderling te Zuid-Scharwoude. Kinderen:
1. Klaas Cornelisz. Madderom. Zie C. III.
2. IJf Cornelisz. Madderom, voorgesteld aan te nemen te Broek op 11-5-1789.
3. Aaftje Cornelisdr. Madderom, aangenomen te Zuid-Scharwoude 21-5-1790.

III.
KLAAS CORNELISZ. MADDEROM, voorgesteld aan te nemen te Zuid-Scharwoude 15 mei 1785. Stond in 1791 en 1801 op de nominatie voor diaken te Broek. Kinderen:
1. Cornelis Klaasz. Madderom, wordt in 1818 genoemd als lidmaat te Broek.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap