Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1957) » No. 4 » pagina 66-73

Melchior

Het is ons een genoegen nu eens een uitstekend bewerkte geslachtslijst op te nemen van het geslacht Melchior. De samensteller, S.W. Melchior te Hoevelaken, stond ons deze welwillend af.
Opvallend is, dat deze familie geheel van andere aard is dan de verschillende plattelandsgeslachten, die wij in hoofdzaak tot nu toe in Westfriese Families opnamen. Feitelijk kunnen de Melchior's ook niet tot de "inheemse" Westfriezen gerekend worden, maar talrijke leden hebben in verschillende, en daaronder zeer belangrijke, functies hun werkzaamheden in West-Friesland verricht, zodat wij het volkomen verantwoord achten deze lijst op te nemen. Het is merkwaardig, dat vele Melchior's, die toch steeds tot een zeer "bewegelijk" geslacht behoorden, telkens weer hun weg naar West-Friesland vonden.
De volledige stamboom is reeds eerder in een vakblad opgenomen. Nu heeft ons lid, S.W. Melchior, de lijst aangevuld en tevens die staken geschrapt, welke weinig of geen bemoeiingen met West-Friesland hebben gehad.

MELCHIOR
Protestant - Hemer (Westfalen)

I.
FREDERIK MELCHERS gezegd Melchior, geb. Hemer (Kreis lserlohn) omstr. 1680, organist te Meurs, ov. aldaar 16 febr. 1708, tr. 1e Meurs 5 aug. 1704 Catharina Gertrud Becker, o.tr. 2e ald. 18 okt. 1706 Agnetha Ditsraet, ged. Meurs 23 mei 1687, dr. van Johannes Willem en Lucretia Brauwer.

II.
ADOLF MELCHIOR, ged. Meurs 6 sept. 1707, blok- en boommaker te Spaarndam, in 1734 te Aalsmeer, ov. Spaarndam 27 mei 1776, tr. Haarlem 24 jan. 1734 Marijtje Frederiksdr. Admiraal, ged. Spaarndam 9 april 1702, ov. ald. 5 mei 1778, dr. van Frederik Hendriksz. en Maritje Willemsdr.

III.
WILLEM MELCHIOR, ged. Spaarndam 10 jan. 1745, blok- en boommaker ald. ov. ald. 1 dec. 1812. tr. Spaarndam 25 okt. 1778 Gerritje van Gaasbeek, ged. ald. 7 mei 1741, ov. ald. 5 mei 1815, dr. van Dirk Hendriksz. en Wijntje Abrahamsdr. van Ruwaarden.

IV.
ADOLF MELCHIOR. geb. Spaarndam 8 dec. 1779, blok- en boommaker. later Rijksontvanger ald., ov. ald. 17 nov. 1857, tr. ald. 3 juli 1808 Cornelia Molendijk, geb. Delft 15 sept. 1787. ov. Haarlemmermeer 27 maart 1875, dr. van Hendrik en Adriana van Baarle.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Hendrik.
2. Hendrik Willem, volgt V.b.
3. Gerardus Adrianus.
4. Adriana Cornelia Melchior. geb. Spaarndam 29 febr. 1816. ov. Meppel 4 mei 1903. tr. Spaarndam 11 aug. 1839 Cornelis Schouten. geb. ald. 11 aug. 1807, onderwijzer. zo. van Barend en Neeltje Braaij.
5. Johanna Maria Melchior. geb. Spaarndam 2 sept. 1818. ov. Barsingerhorn 22 april 1910, tr. Alkmaar 23 dec. 1855 Nicolaas Geertzema, geb. Midwolda 22 aug. 1813. ov. Barsingerhorn 12 maart 1816, zn. van Jan Galtjes en Wupke Klaassens Kremer.
6. Frederik Adolf, volgt V.d.
7. Magthilda Hendrika Melchior, geb. Spaarndam 30 april 1822, ov. 17 mei d.a.v.
8. Adolf Cornelis Melchior, geb. Spaarndam 23 april 1823, koekbakker te Alkmaar, ov. Spaarndam, ongehuwd, 14 aug.  1859.
9. Cornelis Magthilda Melchior, geb. Spaarndam 10 juli 1824, ov. ald. 25 juli d.a.v.
10. Matthijs Nicolaas, volgt V.e.
11. Eduard Cornelis Melchior, geb. Spaarndam 1 febr. 1828, ov. ald. 16 juli d.a.v.
12. Cornelia Adolphina Melchior, geb. Spaarndam 3 dec. 1830, ov. Haarlemmermeer 16 aug. 1912, tr. Spaarndam 4 april 1861 Galtjo Jacob Jan Geertsema, geb. Midwolda 9 febr. 1833, landbouwer, ov. Haarlemmermeer 28 april 1917, zn. van Jan Galtjes en Wypke Klaassens Kremer.

V.b
HENDRIK WILLEM MELCHIOR, geb. Spaarndam 6 sept. 1811, genees-, heel- en vroedmeester te Winkel, ov. ald. 9 jan. 1903, tr. Spaarndam 26 nov. 1837 Maartje de Jong, geb. ald. 26 jan. 1812, ov. Winkel 12 jan. 1901, dr. van Willem en Marijtje Holm.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf Cornelis, volgt VI.a.
2. Willem, volgt VI.b.
3. Cornelia Adolphina Melchior, geb. Winkel 16 aug. 1842, ov. Alkmaar 24 mei 1926, tr. Winkel 30 sept. 1877 Galtjo Derks Geertsema, geb. Beerta 6 febr. 1827, landbouwer te Kolhorn, ov. Winkel 28 april 1906, zn. van Derk Tammes en Gepke Galtjes Geertsema.
4. Maria Wilhelmina Melchior, geb. Winkel 4 april 1846, ov. ald. 21 aug.d.a.v.
5. Gerardus Adrianus Melchior, geb. Winkel 20 maart 1848, ov. ald. 7 juli 1864.
6. Maria Wilhelmina Melchior, geb. Winkel 20 april 1850, ov. Alkmaar 5 jan. 1941, tr. Winkel 30 sept. 1877 ds. Jan Fopko Bakker, geb. Terschelling 16 aug. 1843, predikant te Twisk, ov. Alkmaar 5 febr. 1911, zn. van Jacob Sijbrands en Grietje Siebes Visser.
7. Guurtje Melchior, geb. Winkel 30 mei 1851, ov. Alkmaar 13 maart 1921,. tr. Winkel 30 aug. 1881 Johann Heinrich Schenke, geb. Berge (Kreis Fürstenau) 25 jan. 1846, kleermaker, ov. Alkmaar 14 juli 1915, zn. van Johann Heinrich en Catharina Adelheid von Hagel.

V.d
FREDERIK ADOLF MELCHIOR, geb. Spaarndam 24 aug. 1820, genees-, heel- en vroedmeester te Beets, later te Halfweg, ov. Muiderberg 7 nov. 1909, tr. Koedijk 12 mei 1850 Louise Frederika Visser, geb. ald. 10 mei 1828, ov. Halfweg 16 sept. 1891, dr. van Lodewijk en Maria Elisabeth de Leu.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adolphina Melchior, geb. Beets 8 sept. 1851, ov. Haarlem.
2. Maria Elisabeth Melchior, geb. Beets 31 dec. 1852, ov. Muiderberg 9-4-1923.
3. Louise Frederika Adolphina Melchior, geb. Beets 11 okt. 1854, ov. Haarlem 13 febr. 1944.
4. Geertruida Cornelia Melchior, geb. Beets 4 dec. 1856, ov. Haarlem 5 sept. 1943.
5. Adolf Cornelis, volgt VI.g.
6. Johanna Petronella Melchior, geb. Beets 16 okt. 1860, ov. Voorburg 1 aug. 1941, tr. Halfweg 27 febr. 1894 Steven C.A. Haverhorst, geb. Dordrecht 4 sept. 1863, expediteur te Rotterdam, zo. van Hendrik Johannes en Johanna Verschuur.
7. Lodewijk, volgt VI.h.
8. Willem Hendrik, volgt VI.i.
9. Frederik Adolf, volgt VI.j.

V.e
MATTHIJS NICOLAAS MELCHIOR, geb. Spaarndam 23 sept. 1825, genees-, heel- en vroedmeester te Koedijk, ov. Haarlem 8 april 1895, tr. Haarlem (Gecorrigeerd) 6 okt. 1853 Guurtje de Jong, geb. Haarlem 23 juli 1829, ov. ald. 10 aug. 1895, dr. van Pieter en Wilhelmina Sabelis.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf Pieter, volgt VI.k.
2. Pieter Adolf, volgt VI.l.
3. Cornelia Wilhelmina Melchior, geb. Koedijk 16 april 1857, ov. ald. 1 juli 1859.
4. Wilhelmina Maria Melchior, geb. Koedijk 4 maart 1859, ov. ald. 24 mei d.a.v.
5. Cornelia Wilhelmina Melchior, geb. Koedijk 24 aug. 1860, ov. Haarlem 14 dec. 1933.
6. Wilhelmina Maria Melchior, geb. Koedijk 13 maart 1862, ov. Lugano 5 mei. 1954, tr. Koedijk 23 juli 1891 prof.dr. Christianus Cornelius Uhlenbeck, geb. Voorburg 18 okt. 1866, zn. van Pieter Frederik en Julie le Roux.
7. Guda Mathilde Melchior, geb. Koedijk 28 nov. 1863, ov. Haarlem 6 nov. 1933, tr. ald. 7 sept. 1884 Adriaan Frederik Kerrebijn, geb. Haarlem 21 juli 1862, glas- en verfhandelaar, ov. Ukkel 22 aug. 1916, zn. van Jan en Johanna Maria Schaap.
8. Eduard Willem, volgt VI.m.
9. Margaretha Melchior, geb. Koedijk 4 april 1867, ov. ald. 4 nov. d.a.v.
10. Margaretha Melchior, geb. Koedijk 24 juli 1868, lerares te Haarlem, ov. Haarlem 1955.

VI.a
ADOLF CORNELIS MELCHIOR, geb. Winkel 20 sept. 1838, landbouwer te Twisk, ov. ald. 12 dec. 1925, tr. Winkel 26 april 1866 Geertje Wit, geb. Twisk 7 mei 1840, ov. Winkel 11 juni 1933, dr. van Albert en Aagje Slot.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika Melchior, geb. Twisk 20 maart 1868, ov. ald. 19 juni 1940, tr. 1e ald. april 1886 Cornelis Visser, geb. Midwoud 19 dec. 1865, ov. Medemblik 7 nov. 1893, zn. van Pieter en Antje Wijdenes, tr. 2e Opperdoes 30 april 1903 Klaas Visser, geb. ald. 7 jan. 1869, zn. van Jan en Trijntje Blokker.
2. Aagje Melchior, geb. Twisk 11 april 1870, ov. ald. 20 juni d.a.v.
3. Aagje Melchior, geb. Twisk 20 dec. 1871, ov. ald. 3 mei 1877.
4. Hendrik Willem Melchior, geb. Twisk 6 juli 1871, ov. ald. 4 nov. d.a.v.
5. Albert Hendrik, volgt VIl.a.

VI.b
WILLEM MELCHIOR, geb. Winkel 12 nov. 1839, geneesheer te Winkel, ov. ald. 16 april 1926, tr. ald. 13 mei 1866 Aaltje Koomen, geb. Winkel 16 aug. 1842 ov. ald. 31 jan. 1921, dr. van Hendrik en Maartje Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika Melchior, geb. Winkel 13 maart 1867, ov. ald. 21 febr. 1953.
2. Alida Maria Melchior, geb. Winkel 24 febr. 1869, ov. ald. 9 juli 1918.
3. Cornelia Adolphina Melchior, geb. Winkel 17 jan. 1871, tr. ald. 23 okt. 1898 Pieter Schaap, geb. Winkel 25 febr. 1871, landbouwer, ov. ald. 27 juni 1931, zn. van Otto en Jantje Kooij.
4. Dr. Hendrik Willem Melchior, geb. Winkel 5 dec. 1874, arts te Bilthoven, ov. Soesterberg 25 juli 1927, tr. 19 mei 1904 Dorothea Hendrika Ebbink, geb. Makassar 29 aug. 1873, dr. van Hendrik Jacob en Antoinette Mesman (kinderloos).

VI.g
ADOLF CORNELIS MELCHIOR, geb. Beets 3 febr. 1859, arts te Schagen, ov. Winkel 23 mei 1933, tr. Sloten N.H. 16 jan. 1891 Elisabeth Petronella Demmers, geb. Rijnsaterwoude 26 aug. 1863, ov. Haarlem 16 maart 1948, dr. van Adolf en Henriëtte Gezina van Waveren.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Adolf, volgt VII.h.
2. Adolf, volgt VII.i.
3. Lodewijk Melchior, geb. Schagen 3 mei 1900, procuratiehouder (Amsterdam).

VI.h
LODEWIJK MELCHIOR, geb. Beets 8 sept. 1863, arts te Halfweg, ov. Haarlem 26 febr. 1931, tr. Amsterdam 13 juli 1893 Cornelia Jonker, dr. van Aart en Catharina Margaretha Kegler.
Uit dit huwelijk:
1. Louise Frederika Melchior, geb. en overl. te Groot-Schermer in 1894.
2. Mr. Louise Frederika Melchior, geb. Groot-Schermer 6 juli 1895, oud-directrice Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te Montfoort en Zeist, referendaris Min. van Justitie ('s-Gravenhage).
3. Frederik Adolf, volgt VII.j.

VI.i
WILLEM HENDRIK MELCHIOR, geb. Beets 13 juli 1867, houthandelaar te Hoorn, ov. ald. 1 febr. 1947, tr. Halfweg 15 febr. 1900 Cornelia van der Molen, geb. Beets 9 april 1871, dr. van Jan en Geesje Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Louiza Frederika Melchior, geb. Beets 8 juli 1901.
2. Jan Gezine, volgt VII.k.
3. Frederika Adolfina Melchior, geb. Beets 15 maart 1906, tr. Hoorn Wybe Hesselink, geb. Vorden 28 juli 1901.

VI.j
Dr. FREDERIK ADOLF MELCHIOR, geb. Beets 29 aug. 1869, directeur gesticht Duin en Bosch te Bakkum, ov. Castricum 8 dec. 1918, tr. Amsterdam 27 nov. 1902 Elisabeth Marie van Heteren, geb. ald. 28 juni 1870, dr. van Christiaan en Maria Hendrika Adriana Wijsmuller.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Adolf Melchior, geb. Amsterdam 12 okt. 1903, arts, tr. ald. 8 juli 1938 Titia Hendrike Nitzsche, geb. Djocja 20 sept. 1911. (Delft).
Dit echtpaar "adopteerde" 2 kinderen onder de naam Melchior.
2. Marius Hendrik Adriaan, volgt VII.l.
3. Adolf Cornelis, volgt VII.m.

VI.k
Ir. ADOLF PIETER MELCHIOR, geb. Koedijk 18 aug. 1854, waterbouwk. ing. directeur van Burg. Openb. Werken in Ned. Indië te Batavia, later te 's-Gravenhage, ov. ald. 29 okt. 1931, tr. Delft 7 sept. 1877 Dina Anna Maria van 't Sant, geb. Delft in 1855, ov. 's-Gravenhage 19 juni 1919, dr. van Laurens en Maria Maas.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Nicolaas Melchior, geb. Soerabaia 28 juli 1878, ov. ald. april 1879.
2. Maria Cornelia Melchior, geb. Soerabaia 6 okt. 1879, tr. sept. 1902 Alfred Doornik (huwelijk ontbonden).
3. Laura Dina Melchior, geb. 19 juni 1883, tr. 27 sept. 1903 Jacob Willem Knegtmans, kapt. K.N.I.L.
4. Matthijs Nicolaas Melchior, geb. 4 aug. 1884, arts te Nieuwe Wetering, ov. Oegstgeest 30 juni 1918, tr. 's-Gravenhage 4 maart 1913 Jeanne Magdalena Dirksen.
5. Guda Adolphina Melchior, geb. juli 1885, ov. in aug. d.a.v.

VI.l
Ir. PIETER ADOLF MELCHIOR, geb. Koedijk 14 sept. 1855, waterbouwk. ing. te Loenen a.d. Vecht (aanleg Merwedekanaal}, ov. aldaar 15 dec. 1889, tr. Barsingerhorn 16 juni 1889 Wiepkea Cornelia Geertzema, geb. 7 okt. 1856, ov. ald. 31 okt. 1945, dr. van Nicolaas en Johanna Maria Melchior.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Adolf, volgt VII.n.

VI.m
EDUARD WILLEM_MELCHIOR, geb. Koedijk 22 maart 1865, arts te Koedijk en Sint-Pancras, ov. Alkmaar 5 mei 1929, tr. Hazerswoude 30 sept. 1890 Wiepkje Johanna Wijn, geb. Twisk 1 nov. 1865, ov. Emmen 25 januari 1951, dr. van Pieter en Alke Leemhuis.
Uit dit huwelijk: .
1. Eduard Willem, volgt VII.o.
2. Alke Guda Melchior, geb. Koedijk 24 juli 1894, tr. Sint-Pancras 2 febr. 1922 ir. Johan Lodewijk Willem Blokhuis, geb. Noordwijk 25 nov. 1894, houtvester Staatsbosbeheer, zn. van Wouterus Andries en Gezina Margaretha Moll. (Emmen).
3. Johanna Wiepke Melchior, geb. Koedijk 13 aug. 1899, tr. Sint-Pancras 16 sept. 1916 Johannes Cornelis Dekker, geb. Kampen 13 sept. 1899, procuratiehouder, zn. van Frans en Anna Klik. (Antwerpen).

VII.a
ALBERT HENDRIK MELCHIOR, geb. Twisk 17 febr. 1880, landman, tr. 1e Abbekerk 29 april 1902 Geertje de Jong, geb. ald. 5 april 1879, ov. Twisk 27 sept. 1915, dr. van Simon en Gerbrechtje Groot, tr. 2e Oost-Graftdijk 13 juni 1917 Maartje Van Tiel, geb. ald. 12 dec. 1887, dr. van Jacob en Trijntje de Jongh.
Uit het 1e huwelijk:
1. Adolf Cornelis Melchior, geb. Twisk 11 sept. 1912, landbouwer ald.
Uit het 2e huwelijk:
2. Geertje Trijntje Melchior, geb. Twisk 20 april 1918, tr. ald. 25 mei 1942 Hendrik Tuijtel, geb. Andijk 17 jan. 1915, veehouder, zn. van Pieter en Neeltje Groot. (Twisk).
3. Trijntje Geertje Melchior, geb. Twisk 3 maart 1920, tr. ald. 25 april 1944 Jan de Boer, geb. Lambertschaag 17 febr. 1922, opzichter Staatsmijn Emma, zn. van Jan en Maartje Ruijter. (Treebeek).

VII.h
FREDERlK ADOLF MELCHIOR, geb. Noordwolde (Fr.) 6 okt. 1891, landbouwer, tr. Haarlem 2 jan. 1919 Guda Mathilda Kerrebijn, geb. ald. 3 dec. 1890, dr. van Adriaan en Guda Mathilda Melchior. (Winkel).
Uit dit huwelijk:
1. Guda Mathilde Melchior, geb. Haarlemmermeer 17 okt. 1919, tr. Winkel 7 april 1941 Anthonie Hendrik Schreuders, majoor Gen. staf.
2. Elisabeth PetronelIa Melchior, geb. Kolhorn 12 maart 1922, tr. 's-Gravenhage Drs. Peter Hans Creutzberg, bioloog.
3. Louisa Frederika Melchior, geb. Winkel 25 okt. 1923, tr. ald. 26 juli 1949 Pieter Althuizius, 2e stuurman grote vaart.
4. Johanna Maria Melchior, geb. Winkel 11 juni 1925, tr. ald. 30 aug. 1945 Jan Druif, landbouwer.
5. Frederika Adolphina Melchior, geb. Winkel 11 febr. 1927.
6. Margaretha Bertha Melchior, geb. Winkel 12 aug. 1928.
7. Cornelia Adolphina Melchior, geb. Winkel 9 mei 1930.
8. Jeanette Adriana Melchior, geb. Winkel 16 okt. 1932.

VII.i
Dr. ADOLF MELCHIOR, geb. Schagen 26 mei 1898, vrouwenarts, tr. Groningen 8 okt. 1926 Margaretha Bertha Meihuizen, geb. Oirschot 22 juni 1904, ov. Heiloo 6 nov. 1927, dr. van Steven en Geertruida Sophia Schönfeld Wichers, tr. 2e Amsterdam 20 mei 1931 Maria Johanna Jacoba Ressing, geb. ald. 5 dec. 1908, dr. van A.W. Ressing. (Haarlem).
Uit het 2e huwelijk:
1. Adolf Melchior, geb. Haarlem 31 dec. 1932.
2. Frederik Melchior, geb. Haarlem 13 febr. 1934.
3. Maria Melchior, geb. Haarlem 25 april 1937.
4. Willem Melchior, geb. Haarlem 12 april 1939.

VII.j
FREDERIK ADOLF MELCHIOR, geb. Halfweg 5 mei 1898, expediteur, tr. Rotterdam 28 febr. 1934 Maria Kühry, geb. ald. 16 jan. 1908, dr. van Albert Wilhem en Maria Kouw. (Rotterdam).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Josephina Elisabeth Melchior, geb. Rotterdam 3 mei 1936.

VII.k
JAN GEZINE MELCHIOR, geb. Beets 1 april 1904, technisch ambtenaar Kon. Ned. Petr. Mij., tr. 's-Gravenhage 14 okt. 1932 Aleida Anna Hesselink, geb. Vorden 4 febr. 1899, dr. van Dr. Willem en Catharina Antoinette Bernarda Maitland. ('s-Gravenhage).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Catharina Melchior. geb. 's-Gravenhage 6 april 1934.
2. Catharina Antoinette Bernarda Melchior. geb. Hoorn 14 mei 1935.

VII.l
Dr. MARIUS HENDRIK ADRIAAN MELCHIOR. geb. Amsterdam 22 okt. 1906. arts. tr. Velzen 24 okt. 1934 Jantje Jacoba Kremers. geb. Velzen 20 nov. 1907. dr. van Pieter Johannes en Antje Koster. (Beverwijk).
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Adolf Melchior. geb. Beverwijk 7 juni 1935.
2. Adolf CornelisMelchior. geb. Beverwijk 10 dec. 1937.
3. Marius Hendrik Adriaan Melchior. geb. Barneveld 15 april 1945.

VII.m
ADOLF CORNELIS MELCHIOR. geb. Amsterdam 22 april 1908, scheepsbouwkundige. tr. Neuilly s. S. 28 aug. 1937 Marie Madeleine Juliette Laura Niël, geb. Espalion, dept. Aveyron, 31 mei 1908 (Enghien-Ies-Bains, Fr.).
Uit dit huwelijk:
1. Jean Frédéric Melchior, geb. Neuilly s. S. 29 maart 1939.
2. Elisabeth Laure Marcelle Melchior, geb. Aurillac, dept. Cantal, 22 juni 1940.

VII.n
PIETER ADOLF MELCHIOR, geb. Barsingerhorn 22 april 1890.landbouwer, tt. Haarlem 18 mei 1922 Eva van Brederode, geb. ald. 18 juni 1893, dr. van Albertus en Geertruida Anna Elisabeth Reydon. (Kolhorn).
Uit dit huwelijk:
1. Wiepke Cornelia Melchior, geb. Barsingerhorn 5 april 1923. tr. Amsterdam 8 mei 1954 Ninian Jules Jacob Marie Hubert van Blijenburgh. geb. 21 febr. 1920. (Bussum).
2. Hendrik George Melchior, volgt VIII.a.
3. Ir. Jan Galtjes Melchior, volgt VIII.b.
4. Eva Melchior, geb. Barsingerhorn 2 sept. 1932, tr. Haarlem 22 dec. 1956 Ferdinand Anton Langguth Oliveira, scheepsbouwkundige, geb. 2 aug. 1929.

VII.o
EDUARD WILLEM MELCHIOR, geb. Lopik 2 juli 1892, arts, tr. Sint-Pancras 29 okt. 1919 Wilhelmina Johanna Lieuwen, geb. Terschelling 12 febr. 1894, dr. van Jan en Nelke Koen. (Maassluis).
Uit dit huwelijk:
1. Nelly Johanna Melchior, geb. Maassluis 10 jan. 1921.
2. Jonanna Louise Melchior. geb. Maassluis 22 dec. 1923.
3. Eduard Willem Melchior. geb. Maassluis 8 maart 1925.

VIII.a

HENDRIK GEORGE MELCHIOR. landbouwer, geb. Barsingerhorn 16 mei 1924. tr. Alkmaar 13 okt. 1949 Jacoba Petronelle Visser. geb. 29 dec. 1920.
Uit dit huwelijk:
1. Matthijs Nicolaas, geb. Barsingerhorn 26 okt. 1950.
2. Eveline Jacoba, geb. Barsingerhorn 8 mei 1952.
3. Vincent Augustijn. geb. Barsingerhorn 14 sept. 1953.
4. Wouter Hendrik. geb. Barsingerhorn 19 febr. 1957.

VIII.b
Ir. JAN GALTJES MELCHIOR, geb. Barsingerhorn 26 nov. 1925, vliegtuig-bouwkundige, tr. Amsterdam 2 juli 1956 Elisabeth Beatrijs Krone, geb. 16 okt. 1933.

Naschrift van de auteur: Zoals uit generatie IV blijkt had het echtpaar Adolf Melchior - Cornelia Molendijk vijf zonen, die volwassen werden. Slechts drie hunner hadden relaties met West-Friesland. De beide andere zijn daarom niet verder uitgewerkt. Mocht een der lezers belang stellen in de volledige genealogie, dan kan ik nog enkele exemplaren ervan in brochurevorm beschikbaar stellen voor de prijs van ƒ 8,-. Dit werkje werd door mij ook aan de bibliotheek van de Commissie voor W.Fr. genealogie aangeboden en is dus ook aldaar ter inzage.

S.W. Melchior, Hoevelaken.

 

Opmerking van de webredactie: In de originele tekst in het kwartaalblad stond Spaarndam, is dankzij een oplettende bezoekster gecorrigeerd, zie ook de scan uit de digitale stamboom Kennemerland.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap