Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1957) » No. 4 » pagina 73-74

De Stamreeks

In Nr. 6 van de eerste jaargang van Westfriese Families werd een voorbeeld gegeven van een kwartierstaat. Toegezegd werd om later voorbeelden te geven van een stamreeks en een stamboom.
De stamreeks is ongetwijfeld de meest eenvoudige vorm van kennisname van ons voorgeslacht; ze geeft nl. uitsluitend de reeks vader-grootvader-overgrootvader en zo doorgaande. De betekenis is dus uitsluitend de erfopvolging van onze familienaam, in tegenstelling tot de kwartierstaat, die al onze voorouders geeft.

Als voorbeeld van een stamreeks nemen wij die van Jan Zijp, landman te Oostwoud en daar overleden op 25-10-1956. De gegevens zijn vrijwel alle ontleend aan het in 1951 uitgekomen boekje over het geslacht Zijp.
Omdat de oudste bekende stamvader de eerste generatie van de reeks vormt, beginnen wij daarmee; het blijkt, dat het echtpaar Jan Zijp en Gerritje Waiboer de negende generatie vormt. De reeks luidt als volgt:

I.
Cornelis Poulis, Zijpe, gehuwd ong. 1650 Neel Maartens.

II.
Maarten Cornelisz. Poulis, timmerman in de Zijpe, overleden te Twisk op 4-9-1697 als Maarten Zijp; getrouwd te Twisk op 20-9-1671 met Griet Wiggers, die te Twisk overleed op 29-2-1708.

III.
Cornelis Maartensz. Zijp, ook genoemd Cornelis Maartensz. Poulus; gedoopt te Oudesluis 23-11-1680, begraven te Twisk 30-1-1731 en getrouwd met Geert Jans (Meurs). Hij kwam omstreeks 1727 uit de Zijpe naar Twisk; vermoedelijk is hij in 1727 te Twisk getrouwd.

IV.
Jan Cornelisz.Zijp, Burgemeester, Notaris en boer te Twisk, te. Twisk geboren op 3-4-1730, daar getrouwd op 30-5-1755 met Ariaantje Peereboom, te Wognum gedoopt op 19-9-1734 als dochter van Claas Jans Peereboom en Antje Hendriks Groot; Jan Zijp overleed te Twisk op 16-3-1792; zijn vrouw aldaar op 4-10-1807.

V.
Henricus Jansz. Zijp. geboren Twisk 13-2-1764, getrouwd kort na 10-11-1785 (de datum van de acte met de Huwelijkse Voorwaarden) te Midwoud met Dieuwertje Moeyes, geboren te Oostwoud op 20-11-1763 als dochter van Cornelis Moeijes en Trijntje Gerrits Dekker. Henricus Zijp overleed te Midwoud op 14-8-1826; zijn vrouw was aldaar overleden op 8-8-1824. Hij was boer en Burgemeester van Midwoud.

VI.
Gerrit Zijp, geboren Midwoud 26-11-1790; 1e x getrouwd Midwoud 23-4-1815 met Aafje Koeman, dochter van Pieter Koeman en Geertje Vijn, te Blokker overleden op 30-10-1822; hertrouwd te Blokker op 30-10-1825 met Grietje Smit, geboren te Wijdenes op 25-11-1801 als dochter van Klaas Smit en Aafje Stelling. Gerrit Zijp overleed te Blokker op 21-8-1844; zijn tweede vrouw aldaar op 24-3-1843. Uit dit tweede huwelijk werd geboren:

VII.
Jan Zijp, geboren te Blokker op 23-11-1829; getrouwd te Midwoud op 27-10-1850 met Klaasje Winkel, geboren te Sijbekarspel 15-10-1831 als dochter van Klaas Winkel en Geertje Spaander; zij overleed te Midwoud op 8-5-1887; Jan Zijp (die later nog hertrouwde) aldaar op 11-10-1904. Jan Zijp was veehouder te Oostwoud.

VIII.
Gerrit Zijp. geboren Midwoud 31-7-1851, getrouwd te Midwoud 17-4-1873 met Nantje Helder, geboren Hoogwoud 6-4-1853, dochter van Jacob Helder en Guurtje Winkel. Zij overleed te Zwaag op 12-3-1923; Gerrit Zijp eveneens te Zwaag op 6-2-1899. Hij was land- en tuinman te Zwaag.

IX.
Jan Zijp, geboren Zwaag 19-5-1874, getrouwd te Winkel op 21-4-1901 met Gerritje Waiboer, geboren.Barsingerhorn 2-11-1875, dochter van Gerrit Waiboer en Jantje Smit. Zij overleed te Oostwoud op 6-1-1956. Jan Zijp, die veehouder te Oostwoud was, aldaar op 25-10-1956.

Het samenstellen van een stamreeks is een aardig begin bij het vormen van een familiegeschiedenis, maar bevredigt niet op den duur, omdat het geheel niet op de vrouwelijke lijn ingaat. Juist door die vrouwelijke lijn komen wij er achter aan welke geslachten wij verwant zijn. Daarom is uiteindelijk de derde vorm. de stamboom, wel de meest aantrekkelijke. Een volgende keer hopen wij hier een voorbeeld van te geven.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap