Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 79-81

Het geslacht Wognum te Warmenhuizen

1.
Jan Pieters (Wognum), wonende te Warmenhuizen, geh. met ?. Kinderen: Pieter, gedoopt in de ger. kerk te Warmenhuizen 11-8-1641. Teunis, ged. 1-1-1644. Hoeveel kinderen?

2.
Pieter Jansz. Wognum, ged. te Warmenhuizen 11-8-1641 en overl. aldaar januari 1729 (was 5-8-1710 ruim 69 jaar) was gehuwd met Trijntje Raijers, overI. te Warmenhuizen 27-3-1702 (grafsteen). Kinderen: Neeltje, ged. 9-9-1685, geh. in 1711 met Jacob Jansz. Bergen uit de Zijpe (in doopboek staat ged. Neeltje, dochter van Pieter Jansz. Beemster, bij andere kinderen niet, bij Raijer en Maartje alleen Pieter Jansen, bij Grietje Pieter Jansz. Wogl. Op de grafsteen van Trijntje Raijers staat mede als begr. Maijert Willems en zijn huisvr. Maartjen Lamberts en Griet Lamberts uit de Beemster). Raijer, ged. 9-5-1688. Grietje, ged. 26-3-1690. Maartje ged. 1-2-1693. Jan, ged.? geh. met Maartje Bregman Jansdr. van Warmenhuizen. Grietje vertrok naar Oudkarspel en is later als wed. geh. met Claes Sijmons j.m. te Warmenhuizen (1733) en in 1744 weer met Simon Oversloot te Oudkarspel. Pieter Jansz. Wognum was boer, 5 jaar Burgemeester te Warmenhuizen, Schepen, Weesmeester.

3a.
Raijer Pietersen Wognum te Warmenhuizen ged. 24-5-1711, overl. ald. 9-5-1771. Hij was boer en o.a. 12 jaar Noorder-Burgemeester, ouderling, armmeester, weesmeester. Hij is geh. op voorwaarden in januari 1711 met Guurtje, dochter van Cornelis Koeman en Maartje Cornm.dr. Biersteker te Warmenhuizen.
Kinderen: Cornelis, ged. 24-5-1711. Trijntje gedoopt 304-1713. Trijntje, ged. 28-10-1717. Aechtje, ged. 19-11-1719. Jan, 6-12-1722. Trijntje, ged. 10-12-1724 en overl. 10-5-1741. Als wed. is Raijer Pietersen Wognum 24-7-1762 geh. met Elisabeth Muller j.d.v. Callantsoog.

3b.
Jan Pietersen Wognum en zijn vrouw Maartje Jans Bregman maken 15-5-1718 een testament. (Geen kinderen?) 1709 Schepen - 1713 Kerkmeester - Heemraad en 1x Burgemeester.

4.
Cornelis Raijers Wognum. Ged. te Warmenhuizen 24-5-1711 en overl. aldaar sept. 1746. Hij woonde op het zuid-einde van het dorp, was boer en in 1739 o.a. Kerkmr. Hij was geh. 12-7-1732 met Maartje Garmonts of Maartje Garbrandts Smit te Warmenhuizen, dochter van Garbrant Smit en Antje Adriaens. Kinderen: Aechtie, ged. 2-11-1732. Antje, ged. 3-10-1734. Pieter, ged. 26-2-1736. Garbrant, ged. 6-2-1738. Guurtje, ged. 24-7-1740. Raijer, ged. 3-10-1734. Aechtje is later naar Z.-Zijpe vertrokken en Antje was geh. met Pieter Cornelis Tol te Warmenhuizen.

5a.
Raijer Cornelisz. Wognum ged. te Warmenhuizen 12-5-1743 en gestorven aug. 1787. Was boer en woonde in een boerderij op de noorder kerkebuurt, was o.a. diaken en heemraad. Hij was geh. 21-3-1773 met Marijtje Jansdr. Bregman te Warmenhuizen. Haar moeder was Maartje Jacobsdr. Bregman. Marijtje Bregman was ged. 19-12-1747 en te Warmenhuizen overl. sept. 1785. Kinderen: Maartje, ged. 17-4-1774. Zij was geh. met Pieter Ariesz. Mink, schoolmr. te Warmenhuizen. Trijntje, geb. 20-8-1775. Jan, geb. 22-12-1776 en overl. 1797. Trijntje, geb. 16-8-1778, zij was geh. 20-4-1800 met Sijmon Kroon van Warmenhuizen. Aagje, ged. 22-10-1780. Cornelis. ged. 10-3-1782. Antje, ged. 12-10-1783.

5b.
Pieter Cornelisz. Wognum. Ged. te Warmenhuizen 26-2-1736 en overl. te Warmenhuizen. Was geh. met Trijntje Koorn. (Zij schenkt als wed. in 1816 ƒ 25,- aan de kerk). Zij woonden op het zuid-einde. Hij was o.a. molenmeester van het G.mer-ambacht en boer, ouderling, diaken. Kinderen: Maartje, ged. 14-10-1764. Cornelis, ged. 29-3-1767. Klaasje, ged. 9~2-1769. Jacob, ged. -26-5-1771 (was diaken en kerkmr.) Aagje, ged. 2.5-1773, zij was geh. 24-8-1800 met Gerrit Willemsz. Sevenhuysen te Warmenhuizen. Guurtje, ged. 23-4-1775. Raijer, ged. 25-12-1776. Guurtje, ged. 5-3-1780

6a.
Cornelis Raijers Wognum, ged. te Warmenhuizen 10-3-1782 en ald. overl. 29-11-1827. Was boer, diaken en kerkmr. Hij was geh. met Hilletje Jansdr. de Geus, dochter van Jan Jacobsz. de Geus en Maartje Pietersdr. Tol te Warmenhuizen. Hilletje de Geus is geb. 9-5-1784 en ook te Warmenhuizen overl. 3-12-1835. Zij woonden in huis als no. 5a. Kinderen: Marijtje, geb. 22-9-1812, zij was geh. 2-3-1834 met Willem Cornelisz. Gutker, afkomstig uit Schoorl.

6b.(1)
Cornelis Pietersz. Wognum, ged. 29-9-1767 en overl. ? Geh. te Warmenhuizen 24-3-1799 met Trijntje Willemsdr. Sevenhuysen van Schoorldam. Kinderen: Pieter, geb. 13-11-1800. Willem, geb. 23-10-1802. Corn. Pr. Wognum is voor de 2e x geh. met Hilletje Jansdr. de Geus van Warmenhuizen. Kinderen: Marijtje, geb. 22-9-1812.

6b.(2)
Raijer Pietersz. Wognum. Boer te Warmenhuizen. Geb. 25-12-1776. Woonde aan het zuid-einde. Hij was geh. met Aafje Sevenhuysen, dr. van Cornelis Sevenhuysen en Grietje Swan te Warmenhuizen. Aafje Sevenhuysen was 1821 wed. Kinderen: Pieter, geb. 22-4-1807. Cornelis, geb. 4-9-1808. Trijntje, geb. 28-9-1809. Grietje, geb. 28-8-1811. Antje, geb. 23-7-1813. Maartje, geb. 15-5-1815. Rijtje, geb. 7-7-1816. (Vader pas overl.) Grietje is geh. 30-12-1838 met Pieter PaarIberg.

7b.(1)
Willem Cornelisz. Wognum, geb. 23-10-1802. Is als J.M. geh. met Jantje Jacobsdr. Bregman. te Warmenhuizen 8-5-1827. Kinderen: Jacob, geb. 17-2-1828. Cornelis, geb. 28-4-1830. Simon, geb. 9-2-1838. Willem Frederik, geb. 24-6-1840. Trijntje, geb. 30-10-1844. Pieter geb. ?

7b.(2)
Cornelis Reijersz. Wognum. Was boer en o.a: diaken en ouderling. Hij was geh. met Sijtje Brouwer en woonde op het zuid-einde van Warmenhuizen. Kinderen: Aafje, geb. 18-12-1853 (was geh. met Klaas Jansz. Vlam, meelmolenaar te Warmenhuizen). Grietje, geb. 6-11-1854. Antje, geb. 29-10-1855. Trijntje, geb. 6-9-1858. Maartje, geb. 22-12-1859. Maartje, geb. 5-8-1861. Antje, geb. 20-81864 (geh. met ? Wagenaar uit de Langedijk).

8b.(1a)
Simon Willems Wognum, geb. 9-2-1838. Hij was geh. met Aaltje Knol. Was later te Schoorl woonachtig. Kinderen gedoopt te Warmenhuizen. Jannetje, geb. 21-10-1861 (jong overl.). Jan, geb. 24-5-1863. Aaltje Knol sterft verm. bij de geboorte van Jan. Simon Wognum is voor de 2e x geh. met Johanna Elisabeth Kuiper. Kinderen: Antje, geb. 22-11-1865. Vrij zeker was er een zoon Raijer. In Schoort woonde tot een tiental jaren terug (ong. 1941) Raijer Simonsz. Wognum, wonende vlak over de plaats waar Simon Wognum woonde. Deze was afkomstig van de stam van Warmenhuizen.

8b.(1b)
Pieter Willems Wognum, geb. ? te Warmenhuizen. Hij was geh. met Antje Pieters Vlam van Warmenhuizen, geh. 31-5-1863. Kinderen: Elisabeth, geb. 9-4-1864. Willem, geb. 3-12-1865. (Beiden ongeh. te Warmenhuizen overl.) Jannetje, geb. 3-11-1868, geh. met Pieter den Das te Schoorl. Pieter, geb. 15-10-1810, broodbakker te Warmenhuizen en geh. met Johanna Verkroost. Klaasje, geb. 9,11-1871. Raijer, geb. 18-8-1873. Klaasje, geb. 18-10-1815.

8b.(1c)
Jacob Willems Wognum, geh. met Grietje Smit. Kinderen ged. te Warmenhuizen: Jacob, geb. 15-12-1864. Jannetje, geb. 22-2-1866, jong overl. Jacob Willems Wognum is voor de 2e maal geh. met Maartje Groot. Kinderen: Willem, geb. 11-6-1871 Gong overl.). Jacob, geb. 7-5-1873.

8b.(1d)
? Cornelis Wognum, bij zijn huwelijk wonende te Groet, is 11-6-1871 geh. met Cornelia Waagmeester van Warmenhuizen. Is hij Cornelis van Willem Cornelisz. Wognum ?

Van de no.'s 1, 2, 3a, 4, 5a, 6a, zijn alle onder de ogen gekomen gegevens verzameld. Van de anderen is het doopboek der Herv. Kerk geraadpleegd en wat andere losse gegevens bij mij in huis aanwezig. De eerstgenoemde no.'s zijn n.l. mijn voorouders.

Jb. Westra, Warmenhuizen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap