Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 84-86

GERRIT NOBEL (1877 - 1957)

Het is alweer een jaar geleden, dat allen, die belangstelling hebben voor de historie van West-Friesland, opgeschrikt werden door het plotseling overlijden van de man, die vanaf 1939 tot 1957 toe als voorzitter het Historisch Genootschap had geleid. Bij die leiding, die vooral in de eerste jaren grote moeilijkheden meebracht, heeft hij het genoegen gesmaakt, dat het ledental en de belangstelling voor het Genootschap zeer belangrijk zijn toegenomen. De toename van het ledental, zo broodnodig, is voor een zeer groot deel zijn eigen werk geweest; door zijn grote vriendenkring en zijn zachte, maar doeltreffende aandrang wist hij velen voor Oud West-Friesland te winnen. Maar genoeg hierover; zijn werk voor het Genootschap en zijn levenstaak, die hij vond in de Westfriese zuivelwereld, zijn op allerlei wijzen in drukvorm verschenen. Voor het Genootschap noemen wij vooral de Bundels nr. 24 en 25 (1957 en 1958) waarin hij op treffende wijze wordt herdacht.

Wij achten het onze taak een en ander mede te delen over zijn voorgeslacht. Hij kwam voort uit een oud boerengeslacht uit de omgeving van Schagen; zoals gewoonlijk heerste ook hier de traditie, dat de oudste zoon naar de grootvader van vaderszijde genoemd werd. Gerrit Nobel was de zoon van Aldert Nobel; zijn grootvader was Gerrit Nobel, de zoon van Aldert Gerritsz Nobel. De vader van deze laatste, de overgrootvader dus van onze Gerrit Nobel, heette weer Gerrit Sieuwertsz. Nobel. Hij was gehuwd met Antje Alderts Konkel; mogelijk is de naam Aldert van haar afkomstig.

Gerrit Nobel is nooit gehuwd geweest en kon zodoende de reeks Gerrit-Aldert enz. niet voortzetten. Hij stamde echter uit een groot gezin en ook meerdere voorvaderen hadden grote gezinnen, zodat de naam Nobel - en ook de voornamen Aldert en Gerrit - in de omgeving van Schagen nog in ruime mate voorkomt. Opmerkelijk is de drang van zijn ouders geweest om één zoon Gerrit te noemen! Van de 15 kinderen uit dit gezin waren de 3e, 4e, 6e en 9e, allen zeer jong overleden, steeds Gerrit genoemd. Toen een jaar na het overlijden van het 9e kind weer een jongen geboren werd - op 20-5-1877 - werd deze weer Gerrit genoemd en dit is onze Gerrit Nobel geworden, die op 24-11-1957 in het ziekenhuis te Alkmaar overleed. Het lijkt ons de moeite waard het gehele gezin van zijn ouders hier op te nemen.

Aldert Nobel, landman te Lutjewinkel, geboren te Wieringerwaard op 3-8-1843, trouwde te Winkel op 1-5-1864 met Grietje Butter. Grietje Butter was een dochter van de landbouwer Jan Butter, getrouwd met Immetje Wit; zij was te Winkel geboren op 6-5-1846 en heeft haar hele lange leven te Winkel doorgebracht waar ze overleden is op 4-3-1934. Aldert Nobel overleed betrekkelijk jong, nl. op 8-4-1894 te Winkel. Hij was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Gerrit Nobel met NeeItje Zwaag, landbouwer te Wieringerwaard.
Uit het gezin van Aldert en Grietje Butter werden te Winkel de volgende kinderen geboren:
Neeltje geb. 19-9-1864, overleden 8-4-1894.
Immetje geb. 20-12-1865, overleden 4-3-1941.
Gerrit geb. 24-7-1867, overleden 19-9-1867.
Gerrit geb. 21-2-1869, overleden 18-7-1869.
Alida Elisabeth, geb. 16-3-1870, overleden 29-1-1938.
Gerrit geb. 5-5-1871, overleden 26-5-1871.
Grietje geb. 7-11-1872, overleden 24-12-1872.
Jan geb. 16-7-1874     kinderen!
Gerrit geb. 22-11-1875, overleden 13-4-1876.
Gerrit geb. 20-5-1877, overleden 24-11-1957 te Alkmaar.
Cornelis geb. 26-12-1878, overleden 5-1-1881.
Grietje geb.24-7-1880, overleden 21-9-1880.
Cornelia Margaretha, geb. 11-11-1881.
Cornelis geb. 10-2-1885     kinderen!

Zoals reeds gezegd is de grootvader van Gerrit Nobel ook Gerrit, die twee keer gehuwd is geweest. De eerste keer trouwde hij te Wieringerwaard op 1-4-1827 met een weduwe, Immetje van Twuiver, eerder getrouwd met Sijmon Wit, te Wieringerwaard overleden. Immetje overleed te Wieringerwaard op 23-1-1841 op 42-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk stammen meerdere kinderen. Gerrit Nobel hertrouwde eveneens te Wieringerwaard op 12-11-1842 met Neeltje Zwaag, dochter van Aris Zwaag en Grietje Rentenaar en geboren te Barsingerhorn op 22-3-1817.
Het eerste kind uit dit huwelijk was Aldert, die veehouder werd te Lutjewinkel, nadat hij daar met Grietje Butter was getrouwd. Latere kinderen trouwden o.a. met bekende geslachten uit de Wieringerwaard: Blaauwboer en Kaan. Gerrit Nobel, die boer was in de Wieringerwaard, overleed daar op 10-8-1875; zijn vrouw, Neeltje Zwaag, was daar al overleden op 7-9-1874.
Gerrit was een zoon van Aldert Gerritsz. Nobel, te Schagen geboren en daar gedoopt op 21-1-1781 als zoon van Gerrit Siewertsz Nobel en Antje Alderts Konkel. Hij was oorspronkelijk boer in de Zijpe en was eerst getrouwd met Lijsbet Pieters Wit, te Nieuwe Niedorp geboren op 3-3-1776 als dochter van Pieter Wit en Sijtjen Fulps. Uit dit huwelijk werden te Sint Maartensbrug tussen 1803 en 1818 negen kinderen geboren, waarvan de oudste, geboren 27-4-1803, Gerrit genoemd, de rechtstreekse voorvader van "onze" Gerrit Nobel was.
Lijsbet Wit overleed in de Zijpe op 23-6-1832; daarna verhuisde Aldert Gerrits Nobel naar Koedijk, waar hij op 3-5-1835 hertrouwde met Maartje Duin; na haar overlijden hertrouwde hij voor de tweede keer met een jonge vrouw uit St. Pancras, Kaatje Sluis; uit dit huwelijk werd in 1851 nog een zoon, Aldert, geboren. Aldert Gerritsz. Nobel overleed te Koedijk op 14-6-1858 op 77-jarige leeftijd.

Nog enkele gegevens over de moeder van Gerrit Nobel, Grietje Butter. Deze stamde uit een landbouwersfamilie; haar ouders waren Jan Butter, geboren te Wieringerwaard op 9-11-1820 en te Winkel op 28-4-1844 getrouwd met Immetje Wit, te Winkel geboren op 30-11-1819. Immetje Wit was een dochter van Jan Wit en Aaltje Breeland uit Winkel; Jan Butter een zoon van Jan Butter en Grietje Pronk uit Barsingerhorn.
Jan Butter Sr. was geboren te Wieringerwaard op 26-9-1796 en daar getrouwd op 13-8-1840 met Grietje Pronk, die eveneens te Wieringerwaard geboren was als dochter van Jan Pronk en Grietje Frans HilIegoms. Zij overleed reeds jong, te Barsingerhom op 7-7-1832;haar man in diezelfde plaats (de akte spreekt van "in het Poolland'') op 12-1-1875.
Jan Butter was een zoon van Louwris Butter, te Wieringerwaard gedoopt op 7-12-1766 als zoon van Cornelis Gerritsz Butter en Maartje Pieters Doorn. Hij trouwde in april 1793 in de Zijpe met Neeltje Zwaag, te St. Maartensbrug gedoopt op 30-8-1767 als dochter van Jan Adriaansz Zwaag en Grietje Gerrits Oom. Jan Butter, die landbouwer in de Wieringerwaard was, overleed aldaar op 7-10-1830; zijn vrouw zes dagen later op 13-10-1830!

Hiermede hebben wij enkele directe voorouders van Gerrit Nobel opgenoemd. Merkwaardig is, dat ze alle afkomstig zijn uit en hun bedrijf uitoefenden in de omgeving van Schagen. Op geen enkele wijze konden wij verwantschap van deze Nobels ontdekken met de uitgebreide Nobelfamilie uit Berkhout (Bobeldijk) en omgeving. Nog steeds vinden wij talrijke nazaten van de Berkhouter groep in de omgeving van Hoorn en eveneens van de Schager groep in de buurt van Schagen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap