Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 2, 1958) » No. 5 » pagina 86-88

Het geslacht Bregman te Warmenhuizen

1.
GERRIT CORNELISZ. getrouwd met Marijtchen Direks, de dochter van Direk Aeriaensz. Brouwer van Oude Niedorp, begraven in de Oude Kerk te Warmenhuizen, gerust de 30 april 1633. (Gerrit Cornelisz. zal in Warmenhuizen hebben gewoond).

2.
CORNELIS GERRITZ. BRUCHMANZ (begraven in zelfde graf als zijn moeder Marijtchen Direks 9 februari 1649). Verm. geboren ca. 1580 (in 1642 was Corn. Gerritsen oud 62 jaar (notarieel Schoorl).

3.
GERRIT CORNELISZ. BRECHMAN, overleden 14 augustus te Warmenhuizen en begraven in graf als boven. Was boekbewaarder van het dorp (hield resolutieboek bij) van 6-3-1634 tot overlijden. Was 7 jaar mede-burgemeester van het dorp. Zijn tweede huisvrouw was Maartje Pieters, overleden 9-2-1670 (begraven als boven, doopboek Geref. Kerk).
Kinderen: Cornelis, geboren 20-4-1631, Jan 19-7-1643, Neel 8-7-1646, Gerrit 26-1-1648 en Gerrit 13-5-1649. Naar de geboortedatum en de dochtersnamen van 4 zal Gerrit van de eerste vrouwen de andere kinderen van de tweede vrouw zijn (de achternaam van Gerrit Cornelisz. werd alleen de laatste paar jaren in het resolutieboek gebruikt, eerder overal alleen Gerrit Cornelisz.) Woonde in de boerderij aan de Noorder Kerkebuurt.

4.
JAN GERRITZ BREGMAN, gedoopt (in doopboek Geref. Kerk) 19-7-1643. Was boer en 10 jaar medeburgemeester, heemraad van het Geestmerambacht, schepen, schotvanger, diaken. Overleden 7-6-1711 te W., getrouwd als wed. (tweede huisvrouw) met Neeltje Pietersd. Vlaardingen j.d. te Oudkarspel en voor de derde maal met Trijntje Pietersen 9-4-1684 (zij overleed voor 5-2-1717 te Warmenhuizen en liet na aan haar drie kinderen Gerrit, Pieter en Maartje plm. 26 H.A. land met huis, erf, vee en inboedel).
Kinderen: Gerrit geb. 14-10-1668, Maartje geb. 8-2-1674, Gerrit geb. 12-1-1687, Maartje geb. 5-12-1688, Gerrit geb. 5-3-1690, Pieter geb. 11-3-1692, Maartje geb. 3-4-1695. Zij woonden aan de Noordwal (tegenwoordig Fuik genaamd).

5.
PIETER BREGMAN, geboren te Warmenhuizen 11-3-1692 (doopboek Geref. Kerk), overleden te Warmenhuizen 28-9-1771 (graf als 1), was boer en 6 jaar medeburgemeester (daar zij op het Noordeind van het dorp woonden, steeds Noorderburgemeesters genaamd, in tegenstelling met de gelijktijdige Zuiderburgemeester) was o.a. schotgaarder en weesmeester, ouderling. Getrouwd voor de eerste maal met Marijtje Wognum Pietersdochter van Warmenhuizen, getrouwd als wed. 14-2-1728 met Geertje Meijndertsdr., j.d. te Warmenhuizen en 9-11-1732 voor de derde maal met Aegje Cornelisdr. Keele, j.d. te Warmenhuizen.
Kinderen: Trijntje, geb. 1-10-1719, Jan, geb. 27-4-1721, Trijntje geb. 26-9-1723, Aeltje geb. 6-11-1729, Maertje geb. 25-4-1734, Cornelis geb. 15-3-1739.

6.
JAN BREGMAN, geboren 27-4-1721 (doopboek Geref. Kerk), overleden te Warmenhuizen 14-5-1783. Was boer, 4 jaar medeburgemeester, diaken, ouderling, schotgaarder, weesman, getrouwd te Harenkarspel met Marijtje Jacobsdr. Bregman j.d., geb. te lang Kalverdijk op de 28-11-1745; zij overleed te Warmenhuizen 1-6-1796.
Kinderen: Marijtje geb. 19-12-1747, Jacob geb. 2-2-1749, Jacob geb. 21-6-1750, Jacob geb. 29-10-1752, Pieter geb. 3-11-1754, Trijntje geb. 3~10-1756, Antje geb. 4-12-1754, Trijntje geb. 8-11-1759, overleden 1770.
Marijtje, geb. 19-12-1747 en overleden te Warmenhuizen sept. 1784, getrouwd met Reijer Cornelisz. Wognum te Warmenhuizen 21-3-1773. Hij overleed te Warmenhuizen augustus 1787.

7.
JACOB JANSZ. BREGMAN, geb. 29-10-1752 te Warmenhuizen, overleden? Was zeer vermoedelijk boer, 13 x burgemeester. Voorts was hij ouderling, diaken, kerkvoogd. Trouwde eerste maal met Grietje Spoor van Br. op Langedijk;
26-2-1775.
Kinderen: Pieter geb. 28-5-1778, Antje 29-5-1785, Jan geb. 14-6-1789.
Trouwde voor de tweede maal met Maartje Bregman Hendr.dr., geb. 1-10-1767 te Harenkarspel.
Kinderen: Pieter geb. 27-3-1791, Antje geb. 20-1-1793, Jan geb. 23-9-1794.
Tot hier toe zijn met geboortedata bedoeld doopdata. Jan geb. 18-5-1796.
Trouwde voor de derde maal met Neeltje Cornelisdr. Blaauw j.d., geboren te Koedijk op 22-11-1797.
Kinderen:
Maartje geb. 26-6-1800, Jan geb. 30-10-1801, Jannetje geb. 12-11-1803 en Cornelis geb. 14-10-1805, Marijtje geb. 26-11-1807, Pieter geb. 1-10-1809, Marijtje geb. 30-3-1812.

7a.
Antje Jacobsdr. Bregman, geb. 20-1-1793, getrouwd 14-5-1820 met Arie Hillebrands Swan te Warmenhuizen.

7b.
Maartje Jacobsdr. Bregman, geb. 26-6-1800, getrouwd 12-5-1822 met Jacob Hillebrands Swan te Warmenhuizen.

7c.
Jantje Jacobsdr. Bregman, getrouwd 8-5-1827 met Willem Cornelisz. Wognum te Wannenhuizen.

7d.
Marijtje Jacobsdr. Bregman, getrouwd (1e huwelijk) met Pieter Kamer (overleden ?), (vem. tweede huwelijk) met Cornelis Geus te Warmenhuizen.

8e.
Cornelis Jacobsz. Bregman j.m. te Warmenhuizen, getrouwd 26-4-1829 met Neeltje Klaasdr. Akkerman te Krabbendam (gem. Warmenhuizen).
Kinderen: Jacob geb. 14-11-1830, Klaas geb. 27-4-1833, Maartje geb. 25-11-1834, Klaas geb. 3-3-1836, Neeltje geb. 30-3-1838, Trijntje geb. 6-2-1843, Jan geb. 21-9-1845.

8f.
Jan Jacobz. Akkerman, getrouwd 26-4-1829 met Dieuwertje Klaasdr. Hoogschagen j.d. uit Zijpe. Hij was o.a. ouderling en diaken te Warmenhuizen.
Kinderen: Jacob geb. 8-6-1831, Neeltje geb. 22-4-1833.

8g.
Pieter Jacobz. Bregman, getrouwd te Warmenhuizen met Jannetje Klaasdr. Akkerman te Krabbendam.
Kinderen: Trijntje geb. 28-2-1833, Jakob geb. 15-12-1835, Neeltje geb. 13-9-1836, Maartje geb. 29-7-1839, Klaas geb. 6-3-1841, Antje geb. 5-2-1843, Jan geb. 22-1-1845, Cornelis geb. 15-3-1847, Cornelis geb. 11-1-1848, Simon geb. 11-9-1849, Neeltje geb. 6-1-1852.

9.8g.
Jacob Pieterz. Bregman, jm. Getrouwd 22-5-1852 met Antje Geel jd. te Koedijk.
Kinderen: Cornelis geb. 26-1-1855, Pieter geb. 25-8-1856. Voorts zijn geboren, waarschijnlijk uit een tweede huwelijk:
Neeltje, geb. 18-3-1864, dochter van Jacob Bregman en Engeltje Geel.
Trijntje, geb. 21-1-1866, dochter van Jacob Bregman en Engeltje Geel.
Cornelis, geb. 29-10-1870, dochter van Jacob Bregman en Engeltje Geel.
Maartje, geb. 18-10-1875, dochter van Jacob Bregman en Engeltje Geel.

9.8g.
Klaas Bregman, getrouwd met Magdalena Klos te Warmenhuizen.
Kinderen: Pieter geb. 7-11-1872, Sara geb. 4-1-1874, Pieter geb. 9-3-1875, Jantje geb. 10-9-1876, Aart geb. 25-2-1878, Jantje geb. 17-2-1880, Cornelis geb. 1-8-12-1882.
Cornelis Bregman getrouwd met Aaltje Dalenberg, woonde in Warmenhuizen.
Kinderen: Engeltje geb. 22-10-1895, Maartje geb. 31-5-1897 (aan de naam Engeltje te zien een zoon van Jacob Bregman).

Jb. Westra


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap