Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 3, 1959) » No. 1 en 2 » pagina 89-92

De erflater Cornelis Winkel (1808-1895)

Onder deze titel verscheen in nr. 5 van de 2e jaargang het eerste deel Van de uitgebreide geschiedenis van de familie Winkel. Hierbij is een grote fout gemaakt: het is nl. gebleken, dat Cornelis Winkel wel degelijk gehuwd geweest is, nl. te Sijbekarspel op 3-5-1829 met Maartje Leek, dochter van Arie Leek en Geertje Jongert. Het echtpaar is kinderloos gebleven; Maartje Leek is overleden te Sijbekarspel op 1-11-1890; Cornelis Winkel aldaar op 3-6-1895. In elk geval doet deze fout aan de beschouwing over de familie niets af.

Thans volgen achtereenvolgens de zes broers en zusters van de erflater, of (zoals dat in notariële termen heet) de zes staken met bij elk de nakomelingen tot omstreeks 1900 toe.
Als wij de gegevens van de getrouwde broers en zusters van Cornelis Winkel nagaan, blijkt de oudste weer een Klaas Winkel te zijn, veehouder te Sijbekarspel. Hoewel jong overleden is hij twee keer getrouwd geweest; uit beide huwelijken werden kinderen geboren. De gegevens volgen hier:

I.
KLAAS WINKEL, geboren Sijbekarspel omstreeks 1795; getrouwd 1e keer Sijb. 24-4-1841 met Grietje Stapel, dochter van Simon Stapel en Niesje Houter. Grietje Stapel overleed kort na de geboorte van haar vierde kind, op 22-6-1825 te Sijbekarspel. Klaas Winkel hertrouwde te Sijbekarspel op 26-8-1827met Geertje Spaander, geboren te Abbekerk op 12-11-1805 als dochter van Gerrit Spaander en Trijntje Spanjaard. Klaas Winkel overleed nog vóór de geboorte van zijn twee kind uit dit huwelijk, nl. op 3-6-1831. Geertje Spaander hertrouwde een paar jaar later met Dirk Pijl te Venhuizen en na diens overlijden vijf jaar later met Jan Koorn te Zwaag, waar ze op 27-11-1871 is overleden.
Uit alle drie huwe!ijken had zij kinderen.
De kinderen van Klaas Winkel zijn de volgende; allen geboren te Sijbekarspel:

Uit 1e huwelijk:
1. Trijntje, geb. 7-12-1815, getrouwd Sijb. 1836 met Cornelis Over.
2. Simon, geb. 20-2-1817, getrouwd Sijb. 1841 met Aagje Stelling.
3. Klaas, geb. 15-10-1821, getrouwd Sijb. 1843 met Ariaantje Zijp.
4. Reijer, geb. 5-5-1825, getrouwd Twisk 1842 met Anna Zijp.

Uit 2e huwelijk:
5. Jantje, geb. 30-8-1829, getrouwd Wognum 1848 met Cornelis Zijp.
6. Klaasje, geb. 15-10-183.2, getrouwd Midwoud 1850 met Jan Zijp.

1. Trijntje Winkel was in 1895 reeds weduwe, omdat Cornelis Over, veehouder te Sijbekarspel, daar op 6-10-1882 was overleden. Haar kinderen, waarvan in 1895 reeds Grietje en Dieuwertje waren overleden, zijn de volgende, allen geboren te Sijbekarspel:
a. Grietje Over, geb. 24-10-1840, getr. Sijb. 1862 met Willem Frederik Edel. Omdat Grietje voor 1895 reeds was overleden kwamen haar beide kinderen, Trijntje en Cornelis Edel mede op als deelgerechtigden in de boedel.
b. Dieuwertje Over, geb. 27-11-1842, getrouwd Sijbekarspel 1864 met Gerrit Stapel, geb. te Schellinkhout 16-11-1843 als zoon van Gerrit Stapel en Neeltje de Boer. Dieuwertje Over overleed te Schellinkhout op 16-6-1881. Haar kinderen traden dus mede als erfgenamen op; het zijn:
Gerrit Stapel, geb. 17.2.1865, getr. Sijb. 1885 met Grietje Stapel.
Trijntje Stapel, geb. 3-9-1866, getr. Schellinkhout 1890 met Pieter Schuurman.
Cornelis Stapel, geb. 22-9-1869, getr. 1e x Schellinkhout 1890 met Antje ter Hofstede (later met Grietje v.d. Deure en daarna met Antje Stam).
Pieter Stapel, geb. 21-7-1871, getrouwd met Gesiena Wicherink.
Klaas Stapel, geb. 19-7-1874, getrouwd met Aaltje Gorter (later met Neeltje Pijl).
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat Gereit Stapel, de echtgenoot van Dieuwertje Over, later hertrouwde met Guurtje de Geus en toen verhuisde naar Oterleek en voor de derde keer met Trijntje Spaander; hij overleed te Alkmaar op 30-3-1914.
c. Pieter Over, geb. 14-2-1845, getrouwd Sijbekarspel 1870 met Trijntje Koster; veehouder te Hauwert.
d. Cornelis Over, geb. 741850, getr. met Anna Dorst, Sijbek. 1877.
e. Klaasje Over, geb. 27-2.1854, getrouwd Sijbekarspel 1875 met Jacob Houter, zoon van Jacob Houter (burgemeester van Schellinkhout) en Geertje Kok, veehouder te Sijbekarspel.

2. Simon Winkel, het tweede kind van Klaas Winkel uit zijn eerste huwelijk, trouwde te Sijbekarspel 1841 met Aagje Stelling, geboren te Twisk als dochter van Jan Stelling en Maartje Slot. Hij was veehouder te Sijbekarspel en overleed daar op 19-2-1903; zijn vrouw op 24-2-1903. In 1895 was dus Simon Winkel erfgenaam en niet zijn beide kinderen.

3. Klaas Winkel, het derde kind, trouwde te Sijbekarspel in 1843 met Ariaantje Zijp, geboren te Midwoud op 13-1-1823 als dochter van Klaas Zijp en Trijntje Stapel. Hij was veehouder en burgemeester te Sijbekarspel, maar was aldaar overleden op 11-11-1891. Zijn vrouw overleed te Wognum op 24-1-1900. Erfgenamen waren dus de kinderen. Er waren drie dochters, n.l. Dieuwertje, Grietje en Trijntje en een zoon, Klaas.
Dieuwertje was getrouwd met Jan Waal Kz.; Grietje met Willem Nobel Cz. (veehouder te Sijbekarspel) en Trijntje met Arie Zijp Cz. (houthandel Wognum, later Hoorn).
Het vierde kind, Klaas Winkel, trouwde te Sijbekarspel in 1866 met Antje Schuitemaker, geb. te Grosthuizen op 26-3-1843 als dochter van Dirk Schuitemaker en Hiltje Rol. Klaas Winkel overleed te Beemster 24-3-1872 en liet twee kinderen na Klaas en Simon, die als erfgenamen in aanmerking kwamen. Antje Schuitemaker is in 1874 weer hertrouwd met Klaas Zijp uit de Beemster.

4. Het vierde kind uit het eerste huwelijk, Reijer Winkel, trouwde te Twisk in 1848 met Anna Zijp, geboren te Twisk op 19-3-1826 als dochter van Gerrit Zijp Czn. en Geertje Slot. Reijer Winkel, veehouder te Sijbekarspel, aldaar overleden op 9-8-1904, was dus deelgerechtigd. Zijn vrouw overleed aldaar op 2-12-1916.

5. Jantje, ook wel Jannetje genaamd, geb. Sijbekarspel 30-8-1829, trouwde te Wognum in 1848 met Cornelis Zijp, houtkoper te Wognum. Deze Cornelis Zijp, geboren te Wognum 22-12-1824, was reeds op 8-1-1859 te Wognum overleden. Zijn vrouw, Jantje Winkel, op 7-2-1887 aldaar. Ook twee van hun kinderen waren reeds overleden, maar Jannetje, de oudste, te Wognum geboren 2-2-1851, was daar getrouwd in 1874 met Jan Koomen, burgemeester te Winkel. Jannetje overleed te Winkel op 7-3-1881, maar haar twee kinderen, Maartje Koomen en Cornelis Koomen, namen haar plaats als deelgerechtigden in.
Tenslotte was er een zoon, Arie Zijp. Deze zoon, te Wognum geboren op 1-5-1858, trouwde te Sijbekarspel in 1879 met Trjntje Winkel, de dochter van haar moeders overleden halve broer (n.l. uit het eerste huwelijk), Klaas Winkel. Het echtpaar Arie Zijp Cz. en Trijntje Winkel is daarom al eerder genoemd.

6. Als allerlaatste van de eerste stam van Klaas Winkel, broer van de erflater, komt tenslotte Klaasje Winkel op. Klaasje Winkel trouwde te Midwoud in 1850 met Jan Zijp, te Blokker geboren op 23-11-1829 en veehouder te Oostwoud. Zij overleed te Midwoud op 8-5-1887. Dit echtpaar kreeg acht kinderen, waarvan er twee ongetrouwd jong overleden. De andere zes zijn:
Gerrit Zijp, geb. Midwoud 31-7-1851, getrouwd Midwoud 1873 met Nantje Helder, landman Zwaag.
Grietje Zijp, geb. Midwoud 25-5-1854, getrouwd Midwoud 1874 met Jan Donker, landman Oostwoud/Sijbekarspel.
Cornelis Zijp, geb. Midwoud 17-7-1859, getrouwd Midwoud 1882 met Antje Oostwoud Wijdenes, landman Zwaag.
Geertje Zijp, geb. Midwoud 10-11-1861, getrouwd Midwoud 1883 met Jan Koster, landman op de Knap, Midwoud.
Trijntje Zijp, geb. Midwoud 10-5-1865, getrouwd Midwoud 1889 met Henricus Jacob Avis, burgemeester van Midwoud.
Henricus Zijp, geb. Midwoud 6-11.-1867, getrouwd Midwoud met Dieuwertje Smit, bloembollenkweker en handelaar te Lisse.
Van deze zes kinderen overleed Cornelis Zijp reeds kinderloos op 15-9-1883; zijn weduwe was niet deelgerechtigd, zoals de overige vijf echtparen.

II.
GRIETJE WINKEL, het tweede kind van Klaas Winkel en Trijntje Pereboom, trouwde op 26-8-1818 te Sijbekarspel met Arien Zijp, te Twisk geboren op 13-10-1796 en veehouder te Lambertschaag. Hij was een zoon van de Twisker boer en burgemeester Maarten Zijp, getrouwd met Grietje Spanjaard. Dit echtpaar kreeg vier kinderen, die alle een gezin hebben gesticht. Het zijn:
Grietje, geb. Sijbekarspel 5-5-1820, getrouwd Hoogwoud 1842 met Dirk Koorn.
Klaas, geb. Sijbekarspel 29-8-1822, getrouwd Abbekerk 1851 met Elisabeth Molenaar, landman Sijbekarspel.
Jan, geb. Sijbekarspel 26-3-1827, getrouwd 1e x Abbekerk 1853 met Dieuwertje Schagen, 2e x Hem 1864 met Trijntje Visser, landman Hem (Venhuizen).
Arie, geb. Lambertschaag (Abb.) 1-8-1829, getrouwd Abbekerk 1855 met Trijntje Bakker, landman Abbekerk.

De drie zoons waren in 1895 alle nog in leven, maar Grietje Zijp was op 16-4-1892 te Hoogwoud overleden. Van haar zes kinderen waren er in 1895 nog vier in leven, n.l. Jan Koorn. (met Anna Pijper, later Grietje Broertjes); Maarten Koorn (met Antje Hartog); Grietje Koorn (met Bruin Pluister) en Trijntje Koorn (met Jan Schagen).
Voor de overledene Arie Koorn kwamen op zijn dochters Geertje met C. Rempt en Grietje met F .A. Mijsberg; verder waren er nog drie minderjarigen.
Voor de overledene Geerfje Koorn, getrouwd met Jan Rooker, kwamen op hun zoon Jan Rooker en nog twee minderjarige zusjes.
(wordt vervolgd)


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap