Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 3, 1959) » No. 1 en 2 » pagina 92-94

De familie "Stam" te Wijdenes, Oudendijk e.o. (Burgemeestergroep)

Op 7-4-1770 gingen te Wijdenes in ondertrouw ("onder de Geboden") Dirk Pietersz. Stam en Mary Jans, beiden jonge mensen en wonende te Wijdenes.
Over de ouders van Dirk Stam, Pieter Stam en Geertje Dirks, is verder niets bekend; mogelijk zijn ze afkomstig uit Twisk of omgeving, waar in de 18e eeuw een Doopsgezinde familie Stam vele vertegenwoordigers telde. Bij de zeer vele overgangen in die tijd is het helemaal niet verwonderlijk, dat in 1770 Dirk Stam tot de "Gereformeerden" behoorde.
Van dit huwelijk is verder niets bekend, maar wel, dat de man, eveneens te Wijdenes, op 20-11-1774 als weduwnaar hertrouwde met een dochter van Pieter Corver en Geertje Klaas, Aafje Pieters, te Wijdenes geboren op 9-4-1753 en gedoopt 15-4-1753. Uit dit huwelijk werd op 8-7-1777 een zoon Pieter gedoopt, met als getuige de moeder van de vrouw, Geertje Klaas.
Dirk Pietersz. Stam overleed te Wijdenes op 19-8-1806; zijn vrouw, Aafje Corver, hertrouwde het volgende jaar te Abbekerk met de weduwnaar Joannis Spaander, de bekende schout, later burgemeester van Abbekerk. Zij overleed daar 26-1-1838.

Pieter Dirksz. Stam ging op 15-6-1799 te Wijdenes in ondertrouw met een dochter van Cornelis Fransz. Galis en Luida Pieters Braaf, Antje, die te Wijdenes gedoopt was op 21-12-1777. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:
Klaas, geb. Wijdenes 29-7, gedoopt 4-8-1799
Luide, geboren 14, gedoopt 18-10-1801
Dirk, geboren 21, gedoopt 25-9-1808
Aafje, geboren 22, gedoopt 29-9-1811.

De beide oudste kinderen zijn blijkbaar jong overleden. Dirk zette het geslacht voort en zijn jongste zuster, Aafje, trouwde te Wijdenes in 1833 met de Venhuizer bakker, Herke Klomp, later te Binnenwijzend. Zowel Dirk als Aafje Stam waren te doop gehouden door hun moeder, Aafje Pieters Corver.
Pieter Dirksz. Stam volgde het voorbeeld van zijn stiefvader, Joannis Spaander, en werd burgemeester van Wijdenes. Hij bleef dit tot zijn overlijden, te Wijdenes op 30-12-1850. Intussen was zijn eerste vrouw al overleden op 28-12-1817; na enige jaren weduwnaar te zijn geweest was hij op 4-8-1822 te Wijdenes hertrouwd met een wat bejaarde jongedochter, Dieuwertje Beemster, te Blokker geboren omstreeks 1794 als kind van Symen Beemster en Trijntje Zaturdag. Zij is te Wijdenes overleden op 19-11-1872; uit dit tweede huwelijk van Pieter Stam zijn geen kinderen geboren.

Zijn zoon, Dirk Pietersz. Stam, te Wijdones geboren 21-9-1808 en vier dagen later daar gedoopt, is de alom bekende boer en burgemeester geworden, niet alleen door hem zelf, maar ook door zijn tien kinderen, die allen trouwden met bekende boerendochters of zoons uit de wijde omgeving. Het gezin ziet er als volgt uit:
Dirk Pietersz. Stam, geboren Wijdenes 21-9-1808, overleden aldaar op 14-12-1884; getrouwd te Blokker op 23-4-1832 met Antje Groot, dochter van Gerrit Groot en Maartje Balk, landman te Oosterblokker. Antje Groot werd te Blokker geboren op 2-2-1811 en is ook te Blokker overleden op 21-2-1894, ongetwijfeld bij haar oudste zoon Pieter, die met haar eigen zuster getrouwd was!
De uit dit huwelijk geboren kinderen zijn:
Pieter, geb.Oudendijk 18-10-1833, getrouwd te Blokker 1859 met Sijtje Groot (2e x), hertrouwd omstreeks 1900 met Anna te Winkel.
Maartje, geb. Oudendijk 11-8-1835, getrouwd te Wijdenes 1857 met Joris Goesinnen.
Antje, geb. Oudendijk 24-10-1837, overleden Wijdenes 27-1-1860.
Gerrit, geb. Oudendijk 20-9-1839, getr. Wijdenes 1861 met Maartje Waal.
Dieuwertje, geb.Oudendijk 24-1841, getrouwd Wijdenes 1865 met Gerrit Zeilemaker.
Klaas, geb.Oudendijk 10-7-1843, getrouwd Schellinkhout 1865 met Aaltje Bronkhorst.
Aafje, geb.Oudendijk 28-4-1846, getrouwd Schellinkhout 1866 met Jan Houter.
Johannes, geb.Oudendijk 16-3-1848, getrouwd Wijdenes 1871 met Antje Schuitemaker.
Sijtje, geb. Oudendijk 17-2-1850, getrouwd Wijdenes 1873 met Jacob Laan (2e x).
Herke, geb. Wijdenes 13-7-1852, getrouwd Wijdenes 1876 met Trijntje Spaander, hertrouwd in 1903 met Antje Wonder (2e x).
Hendrikus, geb. Wijdenes 13-7-1852,getrouwd Wijdenes 1876 met Maartje Bierman.

De oudste zoon, Pieter Stam, trouwde te Blokker op 23-6-1859 met Sijtje Groot, een volle zuster van zijn moeder Antje Groot, dus met zijn tante. Sijtje Groot, te Blokker geboren op 24-8-1826, was reeds eerder getrouwd geweest met Jacob Posch; uit dit huwelijk waren tussen 1847 en 1855 vier kinderen geboren, die dus nog zeer jong waren toen hun vader in 1856 overleed. In haar tweede huwelijk werden, eveneens te Blokker, nog drie kinderen geboren:
Dirk, geb. Blokker 27-12-1861, getrouwd te Opperdoes 1888 met Jansje Pijper.
Elias, geb. Blokker 12-11-1863, getrouwd te Westwoud 1886 met Geertje Kok.
Antje, geb. Blokker 25-6-1870, getrouwd te Blokker 1892 met Pieter de Boer (1e x).

Sijtje Groot overleed te Blokker op 29-10-1894; Pieter Stam hertrouwde op vrij hoge leeftijd met een jonge vrouw, Anna te Winkel, en uit dit tweede huwelijk zijn nog twee dochters geboren, Anna en Maria.

Maartje Stam trouwde te Wijdenes op 23-4-1857 met Joris Goesinnen, te Blokker geboren op 5-12-1836 als zoon van Jacob Goesinnen en Neeltje Metselaar.
Te Oudendijk en Schellinkhout werden een vijftal kinderen geboren; later werd Joris Goesinnen boer te Oosterblokker.

Antje overleed op 27-1-1860, dus op 22-jarige leeftijd, te Wijdenes. (De toen nog zeer veel voorkomende ziekte, t.b.c., zal hier wel niet vreemd aan geweest zijn).

Gerrit trouwde ook te Wijdenes op 74-1861, met Maartje Waal, te Berkhout geboren op 23-1-1841 als dochter van Hendrik Waal en Maartje Koster, toen landman te Berkhout, later te Oosterleek (bij Wijdenes). Uit dit huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren te Medemblik, waar hij veehouder was; de kinderen bleven aanvankelijk in de Brake bij Medemblik het boerenbedrijf uitoefenen.

Dieuwertje trouwde te Wijdenes op 24-10-1865 met Gerrit Zeilemaker, teTwisk geboren op 29-7-1833 als zoon van Willem Zeilemaker en Ariaantje Zijp; zij betrokken een boerderij te Twisk, waar hun twee kinderen werden geboren.

Klaas trouwde te Schellinkhout op 24-4-1865 met Aaltje Bronkhorst, te Schellinkhout geboren op 13-8-1843 als dochter van Klaas Bronkhorst en Maartje Laan. Ze kregen slechts een dochter, die twee keer getrouwd is geweest.

Het volgende kind , Aafje Stam, trouwde ook te Schellinkhout op 29-4-1866 met Jan Houter, daar geboren op 20-5-1844 en zoon van Jacob Houter en Geertje Kok. Uit dit huwelijk werden te Schellinkhout een viertal kinderen geboren.

Johannes trouwde te Wijdenes op 25-4-1871 met Antje Schuitemaker, te Middelie geboren op 25-11-1838 als dochter van de "heel- en vroedmeester" Pieter Schuitemaker met Antje Uitentuis. Deze Pieter was een zoon van de bekende Venhuizer schoolmeestersfamilie Schuitemaker. Te Schellinkhout werden een tiental kinderen geboren, waarvan er meerderen hier getrouwd zijn. Later is Johannes geëmigreerd naar Oregon, Amerika.

Sijtje Stam trouwde te Wijdenes op 12-6-1873 met Jakob Laan, te Binnenwijzend geboren op 1-2-1841 en daar getrouwd in 1862 met Neeltje Laan; hieruit werden vier kinderen geboren tussen 1863 en 1868, waarna Neeltje Laan spoedig overleed. Uit het tweede huwelijk met Sijtje Stam werden weer enkele kinderen geboren, allen te Binnenwijzend. Sijtje Stam was het laatstgeboren kind te Oudendijk; nadat haar grootvader, Pieter Dirksz. Stam, de burgemeester van Wijdenes, daar was overleden op 30.12-1850, werd spoedig haar vader, Dirk Pietersz. Stam, tot burgemeester van Wijdenes benoemd en ging hij met zijn gezin, dat toen reeds negen kinderen telde, verhuizen.

Te Wijdenes kwam er nog een tweeling het gezin vergroten, Herke en Hendrikus Stam.
Herke trouwde te Wijdenes op 25-4-1876 met Trijntje Spaander, geboren te Abbekerk op 16-9-1855, dochter van Joannes Spaander en Jansje Zwaan (achterkleindochter van Joannes Spaander, burgemeester van Abbekerk, hierboven genoemd); uit het eerste huwelijk van Herke werden te Wijdenes meerdere kinderen geboren. Later werd hij boer te Wormer. Na het overlijden van Trijntje Spaander in 1895 hertrouwde hij in 1903 met Antje Wonder, weduwe van Cornelis Groot te Hoogwoud.

Zijn tweelingbroer Hendrikus trouwde tegelijk met Herke met Maartje Bierman, te Oudendijk geboren 28-9-1857 als dochter van Marcus Bierman en Trijntje Bakker. Hij werd te Oudendijk burgemeester (met Beets) en bekleedde verder nog verschillende functies, vooral op het terrein van het polderwezen. Te Oudendijk werden hem meerdere kinderen geboren.

Uit deze opsomnŻng is wel te begrijpen dat thans, nu de kleinkinderen van de hier genoemde tien gezinnen volwassen zijn, in de omgeving nog vele nakomelingen van Dirk Stam en Sijtje Groot een rol spelen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap