Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 3, 1960) » No. 3 en 4 » pagina 102-110

De Koedijker familie Stam

(vervolg IIIc, jrg. 3, no. 1 en 2)

3. Aafjen, ged. Koedijk 6-11-1729, begraven Koedijk 20-7-1742.
4. IJff, ged. Koedijk 6-11-1729, begraven Koedijk 20-7-1742.
5. Jan, ged. Koedijk 25-10-1733 (zie no. IVc).
6. Jacob, ged. Koedijk 4-9-1735, begraven Koedijk 19-7-1742.
7. IJff, ged. Koedijk 19-1-1736, begraven Koedijk 26-5-1739.
8. Aafje, ged. Koedijk 8-5-1740, begraven Koedijk 30-7-1742.
9. Aafje, ged. Koedijk 21-7-1743, begraven Koedijk 26-7-1762.
10. Grietje, ged. Koedijk 13-8-1747.

IIId.
IJFF STAM, trouwde Koedijk 9-1-1735 met Claasje Jansd. Bakker. De man wordt in 1742 genoemd in het register van ontvang van de 200e penning, terwijl hij op 14-5-1753, wonende te Akersloot, door weesmeesteren van Koedijk tot voogd over de kinderen van Corns. Bruijneman en Barner Claas wordt benoemd.

Kinderen:
1. Maartje, ged. Koedijk 16-10-1735, trouwde Akersloot 7-6-1760 met Cornelis Jacobsz. Brouwer van Egmond Binnen.
2. Jan, ged. Koedijk 15-9-1737, begraven Koedijk 29-7-1738.
13-4-1765 met Jacob Klaasz. Koene van Egmond Binnen, 2e maal Egmond Binnen 17-4-1785 met Sijmen Mooijen.
3. Trijntje, ged. Koedijk 9-8-1739.
4. Antje, trouwde 1e maal met Jan Jansz. Strook, begraven Akersloot 25-12-1772, 2e maal Akersloot 14-8-1773 met Klaas IJ. Zaman.
5. Cornelis (zie IVd).

IVa.
JACOB STAMMES, overleden Koedijk 24-12-1764, trouwde Koedijk 30-1-1746 roet Antje Cornelis, weduwe. Man genoemd in actum ter weeskamer van Koedijk 31-1-1765.

IVb.
CORNELIS STAM, begraven Koedijk 23-1-1797, trouwde 1e maal Koedijk 12-5-1754 met Aagje Cornelis, begraven Koedijk 15-6-1756.
Kinderen:
1. Bregtje, ged. Koedijk 16-2-1755, begraven Koedijk 6-6-1755.
2. Jacob, begraven Koedijk 16-6-1756.

De man trouwde 2e maal Koedijk 9-5-1761 met Maartje Kornelisd. Molenaar.
Kinderen:
3. Bregtje, ged. Koedijk 12-5-1765, begraven Koedijk 18-5-J765.
4. Bregtje, ged. Koedijk 244-1768, begraven Koedijk 74-1790.
5. Trijntje, ged. Koedijk 23-1-1774, begraven Koedijk 17-6-1774.

IVc.
JAN STAM, begraven Koedijk 14-11-1798, trouwde Koedijk 7-11-1756 met Grietje Diepsmeer, ged. Koedijk 11-5-1732 als dochter van Pieter Diepsmeer en Maartje Boldewijn, overleden Koedijk 12-3-1814. Man en vrouw testeerden 31-1-1794 voor notaris C. van Oostveen te Alkmaar. De man, van beroep landbouwer, is in 1771 commandeur van de brandweer en wordt genoemd als armevoogd van Koedijk.
Kinderen:
1. Pieter, ged. Koedijk 14-11-1756, oud 5-vierendeelsjaars (zie no. Va).
2. Jan, ged. Koedijk 8-7-1759, begraven Koedijk 23-12-1762.
3. Arien, ged. Koedijk 13-9-1761, begraven Koedijk 14-10-1761.
4. Maartje, ged. Koedijk 14-11-1762, begraven Koedijk 28-12-1762.
5. Maartje, ged. Koedijk 12-2-1764, begraven Koedijk 4-3-1804.
6. Jacob, ged. Koedijk 3-5-1767 (zie no. Vb).
7. Jan, ged. Koedijk 24-4-1768, begraven Koedijk mei 1778.
8. Grietje, ged. Koedijk 2-9-1770, overleden Koedijk 2-10-1842, trouwde met Hillebrand Lammerschaag, zoon van Klaas Lammerschaag en Dieuwertje Jans, overleden Koedijk 1-10-1821. De man was landbouwer.
9. Aaftje, ged. Koedijk 29-11-1772, overleden Koedijk 1-11-1843, trouwde Koedijk 6-4-1798 met Claas Pietersz. de Boer, broodbakker, geboren te Nauema, overleden Koedijk 20-9-1849.

IVd.
CORNELIS STAM, trouwde met Pietertje Kaij.
Kinderen:
1. Klaasje, ged. Akersloot 30-10-1768.
2. Cornelis, ged. Akersloot 21-10-1770.
3. IJf, ged. Akersloot 24-10-1775.

Va.
PIETER STAM, overleden Koedijk 18-1-1831, beroep boer, bouwman, landbouwer en landman, trouwde 1e maal met Trijn Jansd. Lammerschaag; begraven Koedijk 29-1-1785. De man was brandmeester volgens de lijst van brandspuitgasten van 30-4-1779.
Kinderen:
1. Jan, ged.Koedijk 1-6-1782, begraven Koedijk 2-5-1790.
2. Trijntje, geb. 29-1-1785, ged. Koedijk 13-2-1785, begraven Koedijk 6-5-1790.

De man trouwde 2e maal Koedijk 16-1-1791 met Aagje Pietersd. Braaven, overleden Koedijk 24-2-1802.
Kinderen:
3.Jan, ged. Koedijk 20-11-1791, begraven Koedijk 24-8-1793.
4. Trijntje, geb. 24-3-1793, ged. 31-3-1793, begraven Koedijk 6-7-1793.
5. Jan, geb. Koedijk 12.12-1794, ged. Koedijk 8-3-1795 (zie no. VIa).
6. Guurtje, geb. Koedijk 19-12-1797, ged. Koedijk 24-12-1797, overl. Koedijk 10-5-1876.
7. Grietje, geb. Koedijk 14-8-1799, ged. Koedijk 18-8-1799, overl. voor 10-11-1802.
8. Pieter, geb. Koedijk 20-4-1801, ged. Koedijk 26 4-1801, overI. Koedijk 20-10-1823.

Op 20-10-1802 werden als voogden over de kinderen nos. 5, 6 en 8 aangewezen Jacob Stam (Vb) en Cornelis Pietersz. Braaven. Boedelscheiding vindt plaats op 10-11-1802. De man trouwde 3e maal Koedijk 18-11-1810 met Aafje Diepsmeer, ged. Koedijk 25-5-1782, overleden Koedijk 5-2-1834, dochter van Pieter Diepsmeer en Raijnouw Rus. Zij stelden op 1-11-1810 voor notaris C. van Oostveen te Alkmaar huwelijkse voorwaarden. Op 1-7-1816 is de man adjuntmaire.
Kinderen:
9. Maartje, geb. Koedijk 20-5-1811, ged. Koedijk 23-5-1811, overleden Koedijk 21-1-1812.
10. Maartje, geb. Koedijk 8-9-1812, overleden Koedijk 16-7-1813.
11. Jacob, geb. Koedijk 7-11-1813 (zie no. VIb).
12. Maartje, geb. Koedijk 27-3-1815, overleden Koedijk 30-5-1815.
13. Cornelis, geb. Koedijk 1-7-1816, overleden Koedijk 15-7-1816.
14. Trijntje, geb. Koedijk 15-7-1817, overleden Koedijk 4-6-1844.
15. Klaas, geb. Koedijk 19-1-1819 (zie no. VIc).
16. Rijnuwtje, geb. Koedijk 29-3-1820, overI. Koedijk 23-4-1821.
17. Cornelis, geb. Koedijk 17-12-1822, overleden Koedijk 28-2-1824.

Vb.
JACOB STAM, landbouwer, overleden Koedijk 23-3-1819, trouwde Koedijk 18-12-1814 met Maartje Breedt, geboren Wieringerwaard 30-10-1791, overleden Koedijk 23-12-1849, dochter van Cornelis Klaasz. Breedt en Ariejaantje Ariensd. Meijlens. De vrouw hertrouwde met Jan Hoogbuis.
Kinderen:
1. Jan, geb. Koedijk 23-12-1815 (zie no. VId).
2. Geertje, geb. Koedijk 27-7-1817, overleden Koedijk 11-9-1817.
3. Cornelis geb. Koedijk 18-8-1818, overleden Koedijk 2-9-1818.

VIa.
JAN STAM, landbouwer-landman, trouwde Koedijk 3-5-1818 met Maartje Butter, geb. Koedijk 4-9-1798, dochter van Jacob Pietersz. Butter en Guurtje Meegh.
Kinderen:
1. Pieter, geb. Koedijk 2-3-1819 (zie no. VIIa).
2. Guurtje, geb. Koedijk 7-4-1820, overleden Koedijk 13-7-1821.
3. Jacob, geb. Koedijk 21-2-1822, overleden Koedijk 18-5-1822.
4. Jacob, geb. Koedijk 20-1-1824, overleden Koedijk 19-10-1826.
5. Guurtje, geb. Koedijk 20-9-1825, overleden Koedijk 21-10-1825.
6. Jacob, geb. Koedijk 11-11-1827, overleden Koedijk 5-5-1830.
7. Klaas, geb. Koedijk 28-10-1829, overleden Koedijk 5-4-1831.
8. Aagje, geb. Koedijk 2-4-1831, overleden Koedijk 5-4-1831.
9. Guurtje, geb. Koedijk 20-5-1832, overleden 25-9-1892, trouwde met IJf de Waal, geb. Koedijk 4-4-1831, overleden Koedijk 28-5-1908, zoon van Jan de Waal en Grietje Groen.
10. Aagje, geb. Koedijk 9-9-1833, overleden Koedijk 2-5-1836.
11. Neeltje, geb. Koedijk 28-12-1834, overleden Koedijk 2-5-1836.

VIb.
JACOB STAM, landbouwer, trouwde Koedijk 19-5-1836 met Aaltje Duinmaijer, ged. Egmond aan Zee 19-8-1810, overleden Koedijk 5-10-1843, dochter van Hagger Gerritsz. Duinmaijer en Neeltje Dirksd. Brammer.
Kinderen:
1. Aafje, geb. Koedijk 23-9-1836, trouwde Koedijk 26-4-1863 met Klaas Out metselaar, geb. Zijpe 15-1-1836, zoon van Gerrit Out en Antje Oom. Dit gezin vertrok waarschijnlijk naar Haarlem.
2. Pieter, geb. Koedijk 10-4-1838, overleden Koedijk 3-9-1855.
3. Neeltje, geb. Koedijk 9-1-1840, overleden Koedijk 1-3-1866, trouwde 9-5-1869 Koedijk met Willem Boldewijn, geb. Koedijk 5-5-1843, overleden 9-10-1926, zoon van Klaas Boldewijn en Maartje IJfs.
4. Rijnouwtje, geb. Koedijk 25-2-1842.

De man trouwde 2e maal Koedijk 14-10-1849 met Neeltje Roderwijn, dochter van Floris Roderwijn en Wilmtje Meester.
Kinderen:
5. Wilhelmina, geb. Koedijk 14-9-1850, overl. Koedijk 4-10-1850.
6. Floris, geb. Koedijk 7-9-1851 (zie no. VIIb).
7. Jan, geb. Koedijk 12-10-1854 (zie no. VIIc).
8. Wilhelmina, geb. Koedijk 26-1-1860, trouwde Oterleek 14-1880 met Pieter van der Horst, veehouder, geboren Schermerhorn 25-2-1853, zoon van Eevert van der Horst en Maartje Vader.
9. Trijntje, geb. Koedijk 25-5-1861, overleden Koedijk 30-10-1861.

VIc.
KLAAS STAM, landbouwer; overleden Koedijk 15-9-1901, trouwde 1e maal met Trijntje Groenewoud, dochter van Jan Groenewoud en Lijsbeth Visser.
Geen kinderen.
De man trouwde 2e maal Koedijk 8-3-1846 met Trijntje Prins, geb. Graft 6-9-1823, overleden Koedijk 10-2-1886, dochter van Maarten Prins en Neeltje Blauw.
Kinderen:
1. Neeltje, geb. Koedijk 10-1-1847.
2. Neeltje, geb. Koedijk 6-8-1848, overleden Koedijk 24-8-1926, trouwde Koedijk 19-1-1899 met Simon Bareman, weduwnaar van Neeltje de Waal, geb. Warmenhuizen 9-12-1838, overleden Koedijk 1-3-1922, zoon van Karel Bareman en Aaltje Kroon.
3. Aafje, geb. Koedijk 14-9-1849, trouwde 1e maal Koedijk 11-5-1873 met Klaas Boldewijn, geb. Koedijk 28-5-1845, overleden Koedijk 2-4-1874, zoon van Klaas Boldewijn en Maartje IJfs. Zij trouwde 2e maal Noordscharwoude 2-1-1876 met Gerrit de Geus, landman, geb Noordscharwoude 28-10-1845, weduwnaar van Maartje Ootjers, zoon van Gerrit de Geus, veearts, en Aagtje Vis.
4. Pieter, geb. Koedijk 13-11-1851 (zie no. VIId).
5. Maarten, geb. Koedijk 4-3-1853. .overleden Koedijk 28-9-1855.
6. Jan, geb. Koedijk 15-8-1854. overleden Koedijk 27-8-1854.
7. Maarten, geb. Koedijk 24-4-1846 (zie no. VIIe).
8. Trijntje, geb. Koedijk 16-12-1857. overleden 13-11-1920. trouwde 6-9-1899 met Pieter Wortel, geb. Koedijk 21-10-1852, overleden Koedijk 30-11-1922, zoon van Klaas Wortel, arbeider, en Klaasje Volkers.
9. Guurtje, geb. Koedijk 15-10-1859. overleden Noordscharwoude 1-4-1945, trouwde 19-4-1883 met Jan Vader, geb. Abbekerk 26-11-1857, overleden Koedijk 5-8-1917, zoon van Pieter Vader en Jannetje Volder.
10. Jan, geb. Koedijk 13-7-1863, overleden Koedijk 16-11-1863.
11. Reinoutje, geb. Koedijk 28-10-1865. overl. Koedijk 10-11-1865.

VId.
JAN STAM, landbouwer, overleden Koedijk 19-12-1870. trouwde 1e maal Koedijk 30-4-1837 met Dieuwertje Nieuwland, geboren Zijpe 21-10-1816. overleden Koedijk 28-9-1851, dochter van Cornelis Nieuwland en Trijntje Bakker.
Kinderen:
1. Maartje, geb. Koedijk 15-7-1838, overleden Koedijk 20-8-1838.
2. Cornelis, geb. Koedijk 11-6-1840, overleden Koedijk 30-6-1840.
3. Cornelis, geb. Koedijk 11-11--1841, overleden Koedijk 22-3-1864.
4. Jacob, geb. 24-1-1844 (zie no. VIIf).
5. Klaas, geb. Koedijk 19-4-1848, overleden Koedijk 10-5-1948.
6. Gerbrand, geb. Koedijk 6-2-1850. overleden Koedijk 8-2-1850.

De man trouwde 2e maal Koedijk 16-11-1856 met Maartje Dekker, geb. St. Maarten 15-2-1830, dochter van Cornelis Dekker en Antje Kossen.
Geen kinderen.

VIIa.
PIETER STAM, overleden Koedijk 19-4-1898, trouwde Koedijk 6-5-1846 met Cornelia Blauw. geb. Koedijk 7-10-1825, overleden Koedijk 6-3-1886, dochter van Cornelis Jansz. Blauw en Trijntje Blom.
Kinderen:
1. Jan, geb. Koedijk 30-3-1848, overleden Koedijk 8-9-1849.
2. Trijntje, geb. Koedijk 28-5-1849, overleden Koedijk 7-7-1849.
3. Trijntje, geb. Koedijk 2-7-1850, overleden Koedijk 26-2-1877, trouwde Koedijk 4-5-1873 met Zacharia de Zeeuw, geb. Schoorl 26-5-1846, broodbakker, zoon van Maarten de Zeeuw en Suzanna Esther Groet. De man hertrouwde met Grietje Vader.
4. Maartje, geb. Koedijk 14-9-1851, overleden Koedijk 15-4-1870.
5. Jansje, geb. Koedijk 18-12-1853, overleden Koedijk 19-2-1854.
6. Jan, geb. Koedijk 11-12-1855 (zie no. VIIIa).
7. Guurtje, geb. Koedijk 2-5-1857, overleden Koedijk 11-4-1864.
8. Guurtje, geb. Koedijk 7-9-1864, overleden Koedijk 20-6-1876.
9. Cornelia, geb. Koedijk 14-9-1867, overleden Koedijk 13-11-1932, trouwde Koedijk 14-6-1891 met Cornelis Beets, geb. Koedijk 15-2-1869, zoon van Klaas Beets en Maartje Volken.

VIIb.
FLORIS STAM, landman, trouwde Alkmaar 24-3-1872 met Trijntje Jongert, geb. Alkmaar 15-1-1854, dochter van Jan Jongert en Duifje Eiland.
Kinderen:
1. Jacob, geb. Koedijk 18-5-1872, overleden Koedijk 16-7-1872.
2. Jan, geb. Koedijk 29-7-1873.
3. Duifje, geb. Koedijk 5-5-1876, trouwde met Floris Roderwijn.

VIIc.
JAN STAM, overleden Koedijk 8-2-1909, trouwde Koedijk 9-12-1880 met Maria Catharina Bos, geb. Koedijk 20-8-1858, overleden 6-10-1930, dochter van Cornelis Bos en Maartje Langendijk.
Kind:
1. Neeltje, geb. Koedijk 31-10-1881, overleden 14-2-1946, trouwde Koedijk 18-5-1899 met Pieter Jacob Stam, caféhouder, geb. Koedijk 31-8-1875, overleden 1-8-1919, zoon van Dirk Stam en Trijntje Groenewoud. Bij overlijden was hij diaken. De vrouw hertrouwde met Hendrik Klingelaar.

VIId.
PIETER STAM, overleden Koedijk 28-12-1902, trouwde Koedijk 9-5-1874 met Aaltje Kossen, geb. Koedijk 20-8-1847, dochter van Jacob Kossen en Trijntje Hillegom.
Geen kinderen.

VIIe.
MAARTEN STAM, landbouwer, overleden Koedijk 12-5-1933, trouwde Oudkarspel 1882 met Aagtje Kroon, geb. Oudkarspel 16-2-1860, overleden Alkmaar 24-1-1942, dochter van Klaas Kroon en Aafje Nieuwland.
Kinderen:
1. Klaas, geb. Koedijk 5-3-1883 (zie no. VIIIb).
2. Pieter, geb. Koedijk 2-10-1885 (zie no. VIIIc).
3. Aafje, geb. Koedijk 21-11-1887, trouwde Koedijk 4-5-1911 met Jan Barsingerhorn, geb. 24-10-1887, overI. Koedijk 30-6-1929, landbouwer, zoon van Cornelis Barsingerhorn en Antje Jonker.
4. Jan, geb. Koedijk 9-10-1890 (zie no. VIIId).

VIIf.
JACOB STAM, overleden Koedijk 25-1-1895, trouwde Koedijk 29-4-1866 met Dirkje Burger, geb. Alkmaar 18-1-1848, overleden 3-6-1913, dochter van Nicolaas Jacobus Burger en Johanna Francina Bokma.
Kinderen:
1. Cornelis, geb. Koedijk 14-9-1866, overleden Koedijk 30-9-1866.
2. Jan, geb. Koedijk 9-11-1867 (zie no. VIIIe).
3. Nicolaas Jacobus, geb. Koedijk 14-9-1869 (zie no. VIIIf).
4. Cornelis, geb. Koedijk 25-8-1871 (zie no. VIIIg).
5. Jacob Anthony, geb. Koedijk 23-6-1873 (zie no. VIIIh).
6. Pieter, geb. Koedijk 9-3-1875 (zie no. VIIIi).
7. Diderika Johanna Francina Maria, geb. Koedijk 8-7-1876, ovededen 23-1-1948, trouwde 18-6-1896 met Jacob Boldewijn, gemeenteontvanger. geb. Koedijk 15-6-1874, overleden 16-10-1939, zoon van Willem Boldewijn en Neeltje Stam.
8. Johanna Francina, geb. Koedijk 15-6-1881, overleden Koedijk 18-14-1918, trouwde 22-6-1905 met Marinus de Zeeuw, geb. Koedijk 15-6-1884, overleden 30-5-1925, zoon van Zacharia de Zeeuw en Grietje Vader (zie no. VIIa., 3e kind).

VIIIa.
JAN STAM, trouwde Koedijk 17-8-1879 met Gerritje Bakker, geb. Zijpe 16-7-1854.
Kinderen:
1. Cornelia, geb. Koedijk 15-12-1880.
2. Pieter, geb. Koedijk 27-7-1883.
3.Maartje, geb. Koedijk 5-4-1887, overleden Koedijk 9-8-1887.
4. Sijbrand, geb. Koedijk 19-6-1889.

VIIIb.
KLAAS STAM, landbouwer, trouwde Schoorl 4-5-1913 met Suzanna Greeuw, geb. Schoorl 1-6-1891, dochter van Pieter Greeuw en Maartje Oostwouder.
Kinderen:
1. Maartje, geb. Koedijk 9-3-1914, trouwde Koedijk 6-2-1941 met Jan Jacob Smit, gemeenteambtenaar, geb. 12-8-1916.
2. Aafje, geb. Koedijk 5-12-1915, trouwde Koedijk 26-10-1939 met Jacobus Korver, assuradeur, geb. Schoorl 27-7-1916.
3. Pieter, geb. Koedijk 11-1-1920 (zie no. IXa).
4. Nelly, geb. Koedijk 5-8-1930, trouwde Schoorl 22-1-1953 met Cornelis van Leeuwen, geb. 12-12-?.

VIIIc.
PIETER STAM, waterschaps-administrateur, trouwde Koedijk 6-10-1910 met Neeltje de Zeeuw, geb. Koedijk 2-3-1890. overleden Alkmaar 11-5-1948, dochter van Jan de Zeeuw en Elisabeth Bareman.
Kinderen:
1. Elisabeth, geb. Koedijk 8-10-1912, trouwde Koedijk 21-4-1938 met Popke Visser, tabakshandelaar. geb. Scharl (Fr.) 11-5-1911, zoon van Sytze Visser en Durkje Stegenga.
2. Maarten, geb. Koedijk 7-9-1916 (zie no. IXb).

VIIId.
JAN STAM. pluimveefokker, overleden Schoorl 8-10-1954, trouwde Schoorl 17-10-1917 met Elizabeth Ruis, geb. Schoorl  29-11-1897.
Kinderen:
1. Klaas, geb. Bergen (N.H.) 1-9-1918.
2. Guurtje, geb. Schoorl 11-4-1920.
3.Johanna, geb. Schoorl.

VIIIe.
JAN STAM, trouwde met Trijntje Butter, geb. OudkarspeI 6-10-1868.
Kinderen:
1. Hillegonda, geb. Koedijk 17-6-1892.
2. Dirkje, geb. Koedijk 2-12-1895, trouwde met Pieter Schagen.
3. Maria, geb. Koedijk 17-8-1901, trouwde met Jacob Klerk.

VIIIf.
NICOLAAS JACOBUS STAM, overleden 29-4-1939, trouwde Bergen (N.H.) 30-6-1892 met Pietertje Houtkooper, geb. Heiloo 10-11-1868, dochter van Klaas Houtkooper en Grietje Helder.
Kinderen:
1. Jacob, geb. Koedijk 21-5-1893 (zie no. IXc).
2. Nicolaas, geb. Koedijk 27-10-1898, overleden Koedijk 13-12-1900.

VIIIg.
CORNELIS STAM, overleden 18-9-1926, trouwde 20-6-1896 met Cornelia Maria Bos, geb. Koedijk 14-1873, overleden 23-7-1939, dochter van Cornelis Bos en Maartje Mijts.
Kind:
1. Dirkje Eliezabeth, geb. Koedijk 7-5-1898, overleden 24-11-1939, trouwde Koedijk 7-5-1919 met Jan Schrooder, veehouder, zoon van Simon Schrooder en Aafje Winkel.

VIIIh.
JACOB ANTHONY STAM. overleden 16-10-1925, trouwde 6-7-1898 met Aagje Kroon, geb. Broek op Langedijk 3-1-1874. overleden 25-4-1942, dochtervan Jacob Kroon en Maartje Balder.
Geen kinderen.

VIIIi.
PIETER STAM, overleden Koedijk 1-3-1903, trouwde met Engeltje Barsingerhorn, geb. Warmenhuizen 17-6-1879, dochter van Klaas Barsingerhorn en Neeltje Schuit. De vrouw hertrouwde met Jacob Verwer.
Kind:
1. Jacob, geb. Koedijk 4-11-1901.

IXa.
PIETER STAM, lunchroomexploitant, trouwde Heiloo 18-4-1946 met Nelly Visser, geb. 30-10-? , dochter van IJsbrand Visser en Aagje de Koning.
Kinderen:
1. Aegeline, geb. Alkmaar.
2. Pieternel, geb. Alkmaar.
3. Gonda, geb. Alkmaar.

IXb.
MAARTEN STAM. ambtenaar sociale zaken, trouwde Alkmaar 17-5-1945 met Christina Cornelia Kaagman, geb. AIkmaar 25-1-1924. dochter van Hugo Wil lem Kaagman en Christina Cornelia Swennen.
Kinderen:
1. Nelly, geb. Landsmeer.
2. Hugo, geb. Landsmeer.
3. Mart, geb. Amsterdam.

IXc.
JACOB STAM, landbouwer, trouwde Koedijk 30-10-1919 met Anna Arijaantje Bos, dochter van Cornelis Bos en Guurtje Timmerman.
Kind:
1. Nicolaas, geb. Koedijk 28-5-1922.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap