Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1963) » No. 1 » pagina 118-121

Drie bekende voormannen op veeteeltgebied Koster

Westfriesland is van ouds een veeteeltgebied. vroeger nog veel meer dan nu. Steeds was men op dit terrein vooruitstrevend, maar het is hier niet op de plaats om er dieper op in te gaan. Toen men nog algemeen sprak van "veeman" en "veevrouw", was de familie Koster in de buurt van Hoorn al overbekend. Steeds hebben ze geboerd op de beste bedrijven, de oude wouden in Oosterblokker, Binnenwijzend en andere plaatsen rondom Hoorn. Eind april van dit jaar gaven de plaatselijke bladen uitvoerige berichten over het afsÁheid van een der prominenten, Pieter Koster te Alkmaar, Hoofdambtenaar van de Provinciale Commissie voor de Rundveefokkerij en tevens secretaris van de Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noordholland. Geboren te Wognum in 1898 was zijn pensioenleeftijd aangebroken. Vrijwel elke veehouder in onze omgeving kent hem persoonlijk en angekeerd zal Pieter Koster haast elke veehouder kennen en diens veebeslag.

Pieter Koster werkte samen met de in 1945 overleden Heer Elias Koster. Inspecteur van het Rundveestamboek. Vanaf 1919 had hij als diens assistent alle veekeuringen meegemaakt, zodat beide Kosters volkomen op de hoogte waren van Westfrieslands runderstapel. Het was opmerkelijk dat de bladen, die uitvoerig over de beide Kosters schreven, vermeldden dat ze geen familie van elkaar waren.

Een telefoontje naar Alkmaar was voldoende om vast te stellen dat er wel degelijk verwantschap bestond en zelfs, maar wat verder terug, ook nog met een derde zeer bekende Koster: Hendrikus Koster uit de Wieringerwaard, algemeen bekend als H.K. Koster, ook wel de "grote Koster" genoemd - en dat niet alleen naar zijn postuur!

Drie leden van één stam Koster dus, die alle drie een zeer vooraanstaande plaats in de Westfriese boerenstand hebben ingenomen als voormannen op veeteeltgebied. Daarom is het zeker de moeite waard, hier de familieverhoudingen op te nemen met enkele bijzonderheden.

Bij het onderzoek naar de rechtstreekse voorouders van deze drie bleek dat hun gemeenschappelijke voorvader, Pieter Jansz.Coster, te Oosterblokker heeft gewoond, vrij zeker aan de Blokdijk. Twee zoons, Jan en Pieter, trouwden elk met een vrouw uit het naburige Binnenwijzend en deze beide zoons zijn juist de stamvaders van de hierboven genoemde drie heren Koster.

Jan Pietersz. Coster is de rechtstreekse voorvader van Hendrikus Koster (H.K. Koster), terwijl de oudste zoon van zijn broer Pieter Pietersz. Coster, Cornelis geheten, zowel de stamvader is van Elias Koster als van Pieter Koster.

Wanneer wij ons bepalen tot de rechtstreekse voorouders van de drie veeteeltdeskundigen, dan krijgen wij de volgende reeksen: .

Aller stamvader, PIETER JANSZ. COSTER, die gedurende de eerste helft van de 18e eeuw te Oosterblokker woonde en daar met zijn vrouw, Neel Pieters, kort vóór 1750 is overleden.

PIETER JANSZ. COSTER, zoon van Jan Claasz. Jong, alias Coster, en van Dieuwer Teunis; veehouder Ooster-Blokker (Blokdijk), regerend burgemeester (1749), overleden omstreeks 1750; was eeest gehuwd met Geertje Kempen; op 6-12-1710 hertrouwde hij te Binnenwijzend met Neel Pieters, overleden omstreeks 1750.
Kinderen:
Jan Pietersz. Coster, gedoopt Ooster-Blokker 24-11-1715, veehouder en burgemeester te Binnenwijzend, overleden Bwz. 4-11-1760; getrouwd aldaar op 23-2-1744 met Aafje Gerrits Groenveld, dochter van Gerrit Groenveld, burgemeester der Stede Westwoude x Aafje Jans; begraven Bwz. 20-3-1797.

Pieter Pietersz. Coster. gedoopt Ooster-Blokker 30-8-1721, veehouder en burgemeester te Bwz.; overleden aldaar 20-10-1807 en begraven in de kerk 22-10-1807; getrouwd met Aaltje Klaasd. van Meurs, overleden Bwz. 20-3-1779, begraven in de kerk 23-3-1779.

De oudste zoon uit dit huwelijk, Jan, getrouwd met Aafje Groenveld, is de rechtstreekse voorouder van H.K. Koster. De reeks volgt hieronder:

Stamreeks van HENDRIKUS KOSTER (H.K. Koster). (Zie voor bijzonderheden: beschrijving en portret in het gedenkboekje "Fabrieken, Bond, Mensen", Alkmaar 1956).
Aansluitend op eerder genoemde generatie Jan Pietersz, Coster x Aafje Gerrits Groenveld:

Zoon: Jan Jansz. Koster, gedoopt Binnenwijzend 10-2-1754, veehouder te Binnenwijzend, overleden aldaar op 17-11-1820 en op 22-11-1780 in de kerk begraven; getrouwd Bwz. 29-2-1784 met Trijntje Reijers Houter, ged. Westwoud 3-8-1759, d.v. Reijer Tijmonsz. Houter x Grietje Gorter; ov. Bwz. 28-11-1826 en op 2-12-1826 in de kerk begraven.

Zoon: Jan Jansz. Koster, gedoopt Bwz. 10-5-1789, veehouder te Ooster-Blokker, later Berkhout; overI. Berkhout 11-7-1849; getrouwd te Wester-Blokker op 17-3-1811 met Aaltje Klaasd. Smit, d.v. Klaas Smit x Jantje Hendriks te Bwz.; geboorte en overlijden onbekend.

Zoon: Hendricus Koster, geb. Berkhout 10-2-1819, veehouder te Wognum, later te Midwoud, overI. Twisk na 1882; getrouwd 1e x Midwoud 16-4-1840 met Dieuwertje Zijp, geb. Midwoud 3-2-1821, d.v. Klaas Zijp x Trijntje Stapel; ov. Midwoud 6-11-1859.

Zoon: Klaas Koster, geb. Midwoud 16-5-1849, veehouder Wieringerwaard, ov. Wieringerwaard 14-5-1932; getrouwd Wieringerwaard 21-4-1872 met Dieuwertje Kaan, geb. W'waard 10-8-1850, d.v. Dirk Rensz. Kaan x Aaltje Schenk; ov. Alkmaar 3-9-1907.

Zoon: Hendrikus Koster, geb. Midwoud 27-10-1877, veehouder Wieringerwaard, lid Gem. Raad aldaar, wnd. burgemeester, voorzitter F.N.Z. en Hoogheemraadschap N.H. Noorderkwartier; ov. Alkmaar 23-5-1952; getrouwd Anna Paulowna 14-6-1902 met Catharina Rezelman, geb. Anna Paulowna 8-2-1877, ov. W'waud 2-9-1948.

(N.B. Hendrikus Koster werd algemeen H.K. Koster genoemd: een streekgewoonte, de voornaam van de vader aan eigen voornaam toe te voegen).

De jongere broer van Jan Coster x Aafje Groenveld, Pieter, getrouwd met Aaltje van Meurs, is via zijn oudste zoon Cornelis en diens zoons Johannes en Pieter de stamvader zowel van Elias als van Pieter Koster uit onze eeuw. Eerst volgt nu de korte reeks van Cornelis en zijn beide zoons.
Zoon van Pieter Pietersz. Coster x Aaltje Klaasd. van Meurs:

CORNELIS PIETERSZ. KOSTER, geboren omstreeks 1760 te Binnenwijzend, veehouder aldaar; ov. Ooster-Blokker 4-4-1800, in de kerk te Binnenwijzend begraven 8-9-1800; getrouwd Binnenwijzend 12-12-1779 met Marijtje Balk, geb. Ooster-Blokker 10-11-1757, ged. aldaar 13-11-1757, d.v. Hendrykus Balk x Grietje Herkes Ruyter; ov. Schellinkhout 4-11-1826; in de kerk te Binnenwijzend begraven 8-11-1826.

Zoons:
Johannes Koster, geb. Binnenwijzen 21-4-1783, ged. aldaar 23-4-1783; veehouder te Oostwoud en Wester-Blokker, burgemeester van Blokker en Westwoud; ov. Blokker 1-1-1867, begraven vóór de kerk te Westerblokker (grafkelder nog aanwezig); getrouwd 1e x Binnenwijzend 13-4-1806 met Sijtje Groot, gedoopt Oostwoud 7-9-1783, d.v. Aris Jansz. Groot x Antje Olijslager; ov. Blokker 28-6-1832 (grafkelder Wester-Blokker).

Pieter Koster, geb. Binnenwijzend 17-2-1785, ged. aldaar 5-3-1785; broodbakker te Ursem; overl. aldaar 25-7-1857; getrouwd omstreeks 1808 met Trijntje Hammersma, geb. Bolsward, d.v. Pieter Hammersma, ov. Ursem 18-8-1845.

Johannes Koster, een zeer markante persoonlijkheid, eerder beschreven in een bijlage van ''Westfriese Families", is de stamvader van Elias Koster.

Stamreeks van ELIAS KOSTER. (Zijn borstbeeld bevindt zich in het Noorderplantsoen tegenover het spoorwegstation te Hoorn en kijkt uit op de veemarkt, waar hij zoveel vee heeft gekeurd).

Aansluitend op de generatie van Johannes Koster x Sijtje Groot:

Zoon: Elias Koster, geb. Blokker 13-12-1823, veehouder te Schellinkhout en Blokker; ov. Wester-Blokker 18-10-1868; getrouwd HoogkarspeI 4-5-1845 met Grietje Baan, geb. HoogkanpeI 12-2-1826, d.v. Dirk Baan x Jantje Visser; ov. Wester-Blokker 30-4-1909; (hertrouwd 1878 met weduwnaar Dirk Zee).

Zoon: Dirk Koster, geb. Blokker 21-1-1855, veehouder te Schellinkhout; ov. aldaar 20-2-1935; getrouwd te Twisk 17-4-1877 met Geertje Lakeman, geb. Twisk 2-8-1853, d.v. Klaas Lakeman x Geert je Schagen; ov. Schellinkhout 20-4-1924.

Zoon: Elias Koster, geb. Schellinkhout 7-3-1881, veehouder te Berkhout, Inspecteur Ned. Rundvee-Stamboek; ov. Berkhout 26-11-1945; getrouwd Berkhout 26-4-1909 met Anna Maria Stapel, geb. Oudendijk 26-4-1887; d.v. Pieter Stapel x Pietertje Waal; thans rustend te Blokker.

De jongere broer van Johannes Koster is tenslotte de stamvader van Pieter Koster uit Alkmaar.

Stamreeks van PIETER KOSTER, de opvolger van Elias Koster bij het Rundvee-Stamboek. Aansluitend op de generatie van Pieter Koster x Trijntje Hammersma:

Zoon: Pieter Koster, geb.Ursem 1-4-1816, veehouder te Schermerhorn en Avenhorn; ov. Avenhorn 8-6-1896; getrouwd 1e x Schermerhorn 25-4-1841 met Jannetje de Geus, geb. Schermerhorn 2-5-1820, d.v. Arian de Geus x Neeltje Wijkman; ov. Schermerhorn 22-10-1852.

Zoon: Pieter Koster, geb. Schermerhorn 24-6-1842, veehouder te Avenhorn; ov. Avenhorn 7-4-1918; getrouwd te Wognum 25-4-1867 met Grietje Mol, geb. Wognum 7-2-1848, d.v. Jan Mol x Ariaantje Peereboom; ov. Avenhorn 17-9-1903.

Zoon: Jan Koster, geb. Berkhout 24-11-1870, veehouder te Wognum, Berkhout en Avenhorn; ov. Avenhorn 2-5-1934; getrouwd te Berkhout op 27-4-1895 met Grietje Ariaantje Edel, geb. Haarlemmermeer, d.v. Bouwe Edel x Ariaantje . Slagter; ov. Hoorn 23-12-1943.

Zoon: Pieter Koster, geb. Wognum 3-4-1898, opvolger van EIias Koster bij het N.R.S. en secr. Prov. Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland; getrouwd te Wognum op 27-9-1927 met Jacoba Gebbelina Has, geb. Blokzijl 5-5-1897, d.v. Pieter Has x Trijntje Ossebaar.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap