Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 2 » pagina 121-122

Twee uitgaven over Westfriese Dokters

Wel toevallig! Maar vrijwel tegelijk verschenen het boek van Veurman over dokter Van Balen Blanken, uitgegeven bij "West Friesland" te Hoorn en het boek van de vrouwenarts Dr. Adolf Melchior, getiteld: "Het zoontje van de dokter", door hem zelf geschreven en uitgegeven door de Spaarnestad, Haarlem.

Het werk van Veurman is reeds vrij algemeen bekend maar toch willen we er iets van zeggen. Ongetwijfeld is het een geschreven monument voor de zeer algemeen bekende Dokter Van Balen Blanken uit Spanbroek, en het is toe te juichen, dat het hoofdbestuur van Oud Westfriesland moeite heeft gedaan om iemand te vinden die een boek over haar eerste voorzitter kon samenstellen.

Wij zouden er dan ook zeer verheugd over zijn, ware het niet dat de schrijver, volkomen onnodig, juist het familie-onderzoek afkraakt op een ergerlijke wijze. Uitdrukkingen als "afstammingshaarkloverijen" en "zelfingenomen familiegepeuter" passen niet in een boekje, dat n.b. uitgegeven is "onder auspiciën van het Historisch Genootschap".
Het is duidelijk dat de schrijver zeer weinig zegt over aardige dubbelnamen als Van Balen Blanken en Plemper van Balen. Bij gelegenheid hopen wij dit in ons blaadje te bespreken.

Jammer dat de schrijver vervalt in de regelmatig voorkomende onjuistheid als hij het heeft over Willem Saal en de Wognummers. Aan Willem Saal zijn ter plaatse minstens 75 jaar zang en muziekopleiding voorafgegaan door het werk van Jacob Kwast en Jan van der Oord! Reeds in 1850 gaf een gezelschap van bijna 30 zangers uit Wognum een zangconcert in Purmerend en Wognum; van de eenvoudige dorpsschilder, Pieter Groot, zongen bijv. 3 kinderen mee - zelf was deze jarenlang organist van de Hervormde Kerk; een van zijn zoons werd tot organist benoemd in 1839 op 13-jarige leeftijd!

Zo zijn er vele aanwijzingen dat Wognum zeer "muzikaal was en dat velen ter plaatse de zangkunst beoefenden, lang vóór Willem Saal het beroemde koor tot bijzondere hoogte wist op te voeren.

Het boekje van Melchior is zeer vlot geschreven, rijk geillustreerd en prettig om te lezen. Het beschrijft de jeugdjaren van de dokter, die te Schagen geboren werd op 26-5-1898 - uiteraard de jaren doorgebracht dus in Schagen en omgeving in de eerste jaren van onze eeuw. Wie nu Schagen kent kan zich nauwelijks meer voorstellen hoe het 50 jaar geleden was!
Het is een kostelijk boekje geworden - zonder ook maar eenmaal Westfriesland te noemen - beschrijft het zuiver de toestand van de mens in Schagen en omgeving, het doel, waartoe het -familie-onderzoek kan en moet leiden.
Het gaat immers niet om namen en jaartallen - die zijn alleen nodig om tijd en plaats te bepalen: het gaat om de geschiedenis van de mens in zijn tijd. Dr. Melchior heeft de betekenis hiervan goed aangevoeld.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap