Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 2 » pagina 122-123

Nieuwe uitgaven / Werkverdeling

Nieuwe uitgaven

Ons lid, J.Pz. BoekeI te Delfzijl - zoon van de bekende Pieter BoekeI uit Assendelft, later verhuisd naar de Wieringerwaard en omgeving en pionier op het gebied van de kaasbereiding - heeft de laatste jaren verschillende familie-reeksen uitgegeven, waarvan de volgende voor ons vooral van belang zijn:

De Boekel's van Assendelft, 1962;
Stam IJff, Westzaan-Assendelft, 1962;
De Boekel's van Harenkarspel en omgeving, 1963;
Stamreeks van de familie Op 't Land,1963.

Alle werkjes hebben een interessante inleiding en een register met de namen van de aangetrouwde families. Ze komen vrijwel overeen met onze uitgaven in de serie Westfriese Geslachten. Dergelijke- boekjes worden steeds meer op prijs gesteld: voor inlichtingen over de hier genoemde werkjes wende men zich tot de heer Boekel (Abel Tasmanstraat 2, Delfzijl) of tot ons secretariaat.

Als resultaat van jarenlang onderzoek is onlangs verschenen 'n uitgebreid werk, voorzien van Engelse en Nederlandse tekst, en geschreven door de in 1921 naar Amerika geëmigreerde heer Nanne Vriend Jz. Het geeft meer dan alleen namen en data: ook veel bijzonderheden uit het stamland, Andijk en omgeving, zijn erin opgenomen, terwijl het met vele afbeeldingen is geïllustreerd.
Alle leden van de familie Vriend hebben dit boek ontvangen; de Nederlandse correspondent voor de familie is Sj. Vriend, Plaspoelkade 367, Leidsedam.
Te Haarlem is een exemplaar op het Rijksarchief aanwezig.

Werkverdeling

In aansluiting op de mededeling in het vorige berichten-blad nr. 1, welke reeds goede resultaten opleverde, vervolgen wij de lijst van belangstellenden in een bepaalde familienaam.

De Heer L. Appel, Stationsplein 135 te Zutphen, verzamelt alles over de naam Appel.
C.S. Vis, Directeur Postkantoor, IJsselstraat 4, Middelburg, specialiseert zich in de gegevens van de naamdragers Vis, uit Westfriesland afkomstig.
Dr. K.W. Galis, Boslaan 7, Zeist, stelt belang in de Galissen, afkomstig uit Westwoud-Zwaagdijk.
De Heer E.G. Wonder, Westfriesedijk 6, Wieringerwaard, vraagt gegevens over de familie Wonder, afkomstig uit Oude Niedorp en oorspronkelijk uit Wieringen.
Tenslotte: De heer H. Wormsbecher, Debussystraat 14, Arnhem, stelt gaarne gegevens uit zijn uitgebreide verzameling over Graft en de Rijp ter beschikking van belanghebbenden.

Opmerking redactie: bij vragen om inlichtingen gelieve men steeds porti voor antwoord in te sluiten!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap