Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 2 » pagina 123-124

Familieportretten / Westfriezen in de Ronde Venen (Mijdrecht e.o.)

Familieportretten

Onlangs kregen wij ten gebruike een aantal albumportretten van de familie Saal; na overname op kleinbeeldfilm nemen ze hun plaats in het familie-album weer in. Bij deze verzameling waren meerdere vrij oude portretten van omstreeks 1880; deze zijn niet alleen van belang voor illustratie van het familieonderzoek, maar eveneens voor de klederdrachten. Natuurlijk worden de portretten voorzien van de biografische gegevens: (data, geboorte, huwelijk en overlijden met mogelijke bijzonderheden over woonplaats en beroep of bedrijf); aan de achterzijde worden deze geschreven.

Op een dergelijke manier hebben de portretten blijvende waarde - hoe vaak komt het nog voor dat nazaten een album verbranden, omdat ze toch niemand meer kennen van de afgebeelden. Wij doen daarom een dringend beroep op onze lezers om hun familieportretten op deze wijze van een blijvende betekenis te doen maken.

Zelf houden wij ons aanbevolen voor het maken van een foto, en het aangeven van de genoemde gegevens, wanneer het betreft oude portretten van personen, die op de een of andere wijze bekendheid genieten; bij voorbaat verzekeren wij U terugzending en onze erkentelijkheid voor de medewerking!

Westfriezen in de Ronde Venen (Mijdrecht e.o.)

Bij het onderzoek naar de familie Saal bleek ons opnieuw een geval van emigratie naar deze streek.
Jan Winkel en Lijsbeth Saal vertrokken in 1876 met 8 kinderen naar Mijdrecht. In tegenstelling tot de meesten hebben ze daar wortel geschoten; thans is het aantal nakomelingen van dit gezin in die omgeving zeer groot.

Het is een belangrijk emigratiegebied voor Westfriese plattelanders geweest, zoals blijkt uit het proefschrift van Dr: De Bruijne van 1939. Vrijwel allen kwamen ze van de kleigronden van Westfriesland benoorden de lijn Alkmaar-Hoorn; de ervaringen waren zeer ongunstig en de meesten waren na korte tijd weer vertrokken. Het volgende korte overzicht geeft 'n indruk.

Polder droog in:

immigratie uit
Westfriesland:
(gezinnen)


in % van het geheel:

1e en 2e bedijking 1852-1856 11 15,7%
3e bedijking 1864 27 30%
Groot-Mijdrecht 1880 25 11,5%

Tien jaar later waren er van de Westfriese gezinnen nog 22 van de 63 ter plaatse! Van de 41 weer vertrokken gezinnen waren er slechts 11 naar Westfriesland teruggekeerd.

Het is duidelijk dat de aanstekelijke emigratie naar de Ronde Venen vrij sterk tot de verspreiding van Westfriese plattelanders heeft bijgedragen. Velen zullen er bij het onderzoek naar hun familie ongetwijfeld moeilijkheden door ondervinden.
Het is niet te verwonderen dat deze episode nog steeds met een zekere huivering bij velen herdacht wordt.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap