Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 3 » pagina 128

Verkenning familie Van der Oord

In Westfriese Families van januari 1964. 4e jg. nr. 2 komt in het einde van dat artikel een bespreking voor over de voornaam Wijbrand. Aangetoond werd dat deze voornaam afkomstig moest zijn uit de familie Groot, omdat de vader van Guurtje Groot, de echtgenote van de smidsknecht-onderwijzer Cornelis van der Oord, Wijbrand Groot geweest zou zijn.

Met zekerheid wisten wij dat toen echter niet, omdat wij noch de doopakte, noch de overlijdensakte van Guurtje Groot konden vinden en de huwelijksdatum slechts uit de geschriften van een nazaat.
Zeer toevallig echter kregen wij onlangs zekerheid toen een van onze leden ons een aantal gegevens van de familie Groot toezond. Daarna vonden wij de naam ook in het bijzonder aardige boekje van Ds. R. Boeke, "Knollendam en omgeving", terwijl daarna nog gegevens werden verstrekt door de plaatselijke deskundige op genealogisch gebied, de heer Jac. Aafjes te Assendelft.

Uit een en ander blijkt dat Wijbrand Jacobs Groot te Wormerveer is getrouwd op 1-6-1754 met Hermina Luisink (of Lusink) en dat in dit veehoudersgezin te Oost-Knollendam zes kinderen werden geboren, waaronder Guurtje op 28-1-1760; zij trouwde te Egmond-Binnen op 18-5-1783 met Cornelis van der Oord. Deze onderwijzer had toen reeds zijn vierde standplaats: achtereenvolgens Limmen, Knollendam, Grosthuizen, Marken Binnen en tenslotte Egmond Binnen, waar het echtpaar vanaf 1783 tot 1816 heeft gewoond. Op 21-2-1816 is Cornelis van der Oord daar overleden; Guurtje Wijbrands-Groot zou volgens de laatste opgave overleden zijn op 3-11-~1835, maar haar toenmalige woonplaats wordt niet vermeld en blijft dus voorlopig nog onbekend.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap