Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 3 » pagina 132-136

De familie Chatillon

Vooraf een opmerking: de naam Chatillon wordt op allerlei manieren, ook in officiële stukken, geschreven! De meest afwijkende vorm is wel die volgens de uitspraak: Satteljon! Bij een oppervlakkig onderzoek is echter steeds gebleken dat alle naamdragers tot één familie behoren.

In onze omgeving klinkt de naam buitenlands; daarom valt ze des te meer op. We treffen de naam aan in Abbekerk, Twisk, Sijbekarspel, Midwoud - dus de omgeving van Medernblik. Maar ook in Schagen, in Alkmaar en in de Heerhugowaard, in Hoorn en Hoogwoud worden - of werden - de Chatillon 's aangetroffen.

Een vluchtig onderzoek leerde dat het "stamhuis" van de familie te Oude Niedorp had gestaan; daar vestigde zich Philippus Chatillon die "voor Schepenen" op 12-2-1809 in ondertrouw was gegaan. Dit wijst er op dat hij toen niet tot de Hervormde Kerk behoorde - in de familie heerst trouwens de opvatting dat de familie uit Frankrijk afkomstig zou zijn en als Hugenoten familie naar Nederland uitgeweken zou zijn.

Philippus, waarvan dus alle naamdragers in onze omgeving afstammen, woonde bij zijn huwelijk in de Heerhugowaard, was geboren te Spanbroek; hij overleed ten slotte te Aartswoud!

We hebben ons natuurlijk afgevraagd hoe deze familie te Spanbroek is gekomen. Phlippus bleek een zoon te zijn van Steven Chatillon en Judith Kwikkel; van dit echtpaar komen in het oude doopboek te Spanbroek de volgende kinderen voor:
Francijntje, gedoopt 23-5-1777
Francijntje, gedoopt 7-3-1779
Albert, gedoopt 6-4-1783
Anna, gedoopt 31-10-1784
Philippus, gedoopt 2-7-1786
Francijntje, gedoopt 18-1-1789
Jan, gedoopt 4-3-1792

Behalve de gegevens van Philippus vinden we te Spanbroek alleen nog het overlijden van Steven, de vader, op 18-8-1821, 77 jaar oud. Ook het overlijden van de moeder werd in de Burg. stand van Spanbroek ingeschreven, maar vermeld werd dat ze te Zaandam overleden was op 7-8-1823; mogelijk was zij daar bij een van haar kinderen in huis. Als haar geboorteplaats werd genoemd Oldemarkt (Ov.).

Hiermee wisten we nog steeds niets over de afkomst van de Chatillon's. De opvatting van de familie en het huwelijk voor Schepenen te Oude Niedorp deden echter vennoeden dat ze oorspronkelijk tot de Waalse Gemeente behoord zouden hebben en omdat daarvan een bijzonder grote verzameling, de Bibliothèque Wallone, te Leiden aanwezig is, werden daar inlichtingen gevraagd Hoewel men ons geen directe aansluiting op het echtpaar Steven Chatillon-Judith Kwikkel kon geven, kon toch met zeer grote waarschijnlijkheid de doop van Steven en zijn Leidse ouders worden vastgesteld. Te Leiden is nl. op 8 mei 1749 in de Waalse Kerk gedoopt Steven, zoon van Philip Satteljon en Francijntje Tijken en omdat Steven Chatillon en Judith Kwikkel hun oudste dochter(s) Francijntje noemen en hun tweede zoon Philippus, wordt dit vrijwel zekerheid: beide kinderen zijn achtereenvolgens naar Franšiintie Tijken en naar Philip Satteljon vernoemd, de beide grootouders; de zoon Albert zal naar Albert Kwikkel zijn vernoemd, de andere grootvader.

De bibliothecaris van de Bi. Wallone schrijft verder:
De ondertrouwacte van 27-4-1742 luidt: Philip Chattiljon Stevenszone, metselaarsknecht, j.m. van Leiden, wonend Hooglandsekerkgracht, vergeselt met Philip Chattiljon, zijn oom, en Francijntje Tijken, j.d. van Leyden, wonend Waertgragt, vergeselt met Jannetje Raes, haar stijfmoeder".
Verdere gegevens:
2-9-1752 werd te Leiden begraven Philip Chatteljon, man van Francijntje Teyken; 11-2-1775 werd te Leiden begraven Francijntje Tijken, weduwe van Philip Sateljon. 11-6-1715 werd te Leiden gedoopt Francijntje, dochter van Gideon Tijken en Lydia Baljon. De doopinschrijvingen van Philip Chatiljon en van zijn vader Steven werden niet gevonden; wel het huwelijk van de in de ondertrouwacte van 1742 genoemde oom. Deze ondertrouwde te Leiden, op 27-4-1708: "Philips Sateljon, dekenwerker, j.m. van Leyden, wonende in de Vestestraat, vergeselt met Philips Sateljon, den Ouden, zijn vader, met Mensje van der Schijf, j.d. van Leyden, wonend in de Kercksteegh, vergeselt met Anna Benning, haar schoonmoeder".

Met deze Leidse gegevens zijn er drie generaties voorouders van de Spanbroeker Steven bekend! Voor verduidelijking volgt hieronder het schema:

I
PHILIPS SATELJON den Ouden x Anna Benning (getuige te Leiden in 1708).
Zoons:
II
STEVEN PHILIPSZOON en PHILIPS, dekenwerker, ondertrouwt Leiden 27-4-1708 Mensje van der Schijf.
Zoon:
III
PHILIP Gh. Stevenszone Chattiljon (begraven L. 2-9-1775) ondertrouwt L. 27-4-1742 Francijntje Teyken (begr. L. 11-2-1775).
Zoon:
IV
STEVEN CHATILLON, gedoopt L. 8-5-1749; ov. Spanbroek 18-8-1821. getrouwd met Judith Kwikkel, geb. Oldemarkt omstreeks 1752. ov. Zaandam 7-8-1823.

Niet opgelost is de vraag hoe nu deze Steven uit Leiden trouwt met een meisje uit Oldemarkt en dan terechtkomt in Spanbroek! Mogelijk is dit wel te onderzoeken, maar het ligt wel erg ver buiten ons werkterrein. Zolang we het niet weten kunnen we slechts fantaseren over deze wonderlijke gang van zaken; in die tijd kwamen de mensen ten plattelande gewoonlijk niet zo ver!

Rest nog een overzicht van enkele van de nakomelingen tot nu toe.
Zoals eerder vermeld is slechts van één van de kinderen van de Spanbroeker Steven, nl. Philippus, te Spanbroek gedoopt op 2-7-1786, de nakomelingschap in onze omgeving aan te treffen.

PHILIPPUS CHATILLON, gedoopt 2-7-1786, ondertrouwd Oude Niedorp 12-2-1809 met Lijsbeth Borst, gedoopt Winkel 21-11-1784, dochter van Cornelis Borst x Grietje Kramer. Lijsbet overlijdt Oudkarspel 10-3-1830.
Kinderen:
Jan, geb. O. Nied. 18-4-1809, zie II, 1.
Dirk, geb. O. Nied. 28-7-1811, zie II, 2.
Cornelis, geb. O. Nied. 1-11-1813, zie II, 3.
Simon, geb. 31-5-1819, ov. Hoogwoud (Langereis) 6-12-1846, ongehuwd.
Frans, geb. 1-11-1821, zie II,4.
Albert, geb. 1816, ov. Aartswoud ("Groene Paadje"') 14-10-1882, ongehuwd.

Philippus Chatillon hertrouwt Hoogwoud 26-5-1833 met Trijntje Slijksteeg, gedoopt Aartswoud 1-1-1790 als dochter van Reilof Slijksteeg en Fokkie Hartog; zij overlijdt te Aartswoud 5-2-1854; Philippus te Aartswoud 3-12-1843.
Het tweede huwelijk van Philippus bleef kinderloos.

II, 1
JAN CHATILLON, geb. O. Nied. 18-4-1809, trouwt Hoogwoud 30-4-1843 met Geertje Vel, geb. Aartswoud 4-2-1813, als dochter van Klaas Vel en Maartje Dekker; zij overlijdt Hoogwoud 15-8-1871.
Kinderen:
Elisabeth, geb. Hw. 10-2-1844
Maartje, geb. Hw. 23-10-1846; getr. Hw. 1866 Willem Frederik Schollee, timmerman van Hoorn, later Nieuwe Niedorp.

Jan Chatillon hertrouwt Hw. 30-12-1875 met Jantje Zwagerman (3e huwelijk; wed. van Jan Knegt, later van Nan Zwagerman). Jan Chatillon overlijdt Hw. 4-7-1883.

II, 2
DIRK CHATILLON, geb. O. Nied. 20-7-1811, trouwt Wieringerwaard 13-4-1843 met Grietje Maats, geb. Bars.horn 18-11-1806, dochter van Albert Maats en Antje Smak; zii overlijdt Aartswoud 24-5-1868.
Kinderen:
Elisabeth, geb. W.waard 12-12-1844; getrouwd Hw. 1868 met Dirk Ott 1e huwelijk.

II, 3
CORNELIS CHATILLON, geb. O. Nied. 1-11-1813, trouwt Winkel 24-4-1842 met Jantje Bakker, geb. Twisk 28-8-1813, dochter van Hendricus Bakker en Jantje Krap; CorneIis overlijdt Amsterdam 22-3-1871.
Kinderen:
Hendricus, geb. Winkel 14-2-1843, ov. Winkel 22-12-1843.
Elisabeth, geb. Winkel 11-7-1844, getr. Heerhugowaard 1870 Jan de Ruiter.
Maartje, geb. Winkel 27-10-1845, getr. H.h..waard 1867 Jacob Beets (huw. ontbonden 1886).
Jantje, geb. Winkel 15-10-1846, getr. H.h..w. 1872 Cornelis Blom.
Philip, geb. H.h.w. 14-11-1847, ov. H.h..w. 30-3-1848.
Philippus, geb. H.h.w. 24-2-1849, ov. H.h.w. 3-2-1850.
Philippus, geb. H.h.w. 21-3-1850, ov. H.h.w. 8-7-1852.
Grietje, geb. H.h.w. 3-9-1851.
Simontje, geb. H.h.w. 24-9-1852, ov. H.h.w. 27-4-1856.
Hendrikus, geb. H.h.w. 22-9-1853, zie III, 1.
Geertje, geb. H.h.w. 13-2-1856, getr. H.h.w. 1877 Louris Snijder.
Philippus, geb. H.h.w. 7-10-1857.

II, 4
FRANS CHATELLON, geb. O. Nied. 1-11-1821, trouwt Sijbekarspel 12-4-1846 met Barber Veer, geb. Sijb. 29-10-1822, dochter van Cornelis Veer en Antje van Leeuwen; zij overlijdt Sijb. 14-5-1903; Frans Chatellon Sijb. 31-8-1881.
Kinderen:
Simon, geb. Sijb. 26-2-1847, zie III, 2.
Cornelis, geb. Sijb. 17-3-1849, zie III, 3.
Antje, geb. Sijb. 15-1-1855; trouwt Sijb. 26-4-1874 Jan Vonk v. N. Niedorp.

III, 1
HENDRIKUS CHATILLON, geb. H.h.w. 22-9-1853, trouwt H.h.w. 16-6-1818 met Femmetje Veer, geb. Ursem 1855, dochter van Dirk Veer en Clasina Houtgraaf.
Kinderen:
KIasina, geb. H.h.w. 12-5-1879.
Cornelis, geb. H.h.w. 3-8-1882.

III, 2
SlMON CHATILLON, geb. 26-2-1847; trouwt 1e x Sijb. 28-4-1872 met Maritje Steenhoven, geb. Enkhuizen 29-1-1846, dochter van Jacob Steenhoven en Antje Best; ov. Sijb. 21-2-1878.
Kinderen:
Jacob, geb. Sijb. 9-2-1873, zie IV, 1.
Antje, geb. Sijb. 16-7-1875, ov. Sijb. 15-2-1879.
Barbara Maria, geb. Sijb. 11-1-1878, vertrokken naar Enkh.

Simon Chatillon hertrouwt Sijb. 27-2-1879 met Antje Hartog, geb. Sijb. 2-2-1840, dochter van Arien Hartog en Grietje Jongert, weduwe van Klaas Swaan; zij overlijdt Sijb. 19-4-1881.
Kinderen:
Frans, geb. Sijb. 25-2-1880, ov. Sijb. 11-7-1913.
Antje, geb. Sijb. 15-4-1881, trouwt Sijb. 1909 Cornelis Peetoom.

Simon Chatillon hertrouwt Sijb. 17-6-1888 met Daatje Feller, geb. Venhuizen als dochter van Daniël Feller en Aaltje Boeijer; zij overlijdt Sijb. 18-5-1940; Simon Chatillon overlijdt Sijb. 14-3-1936.
Kinderen:
Cornelis, geb. Sijb. 29-4-1889; ov. Sijb. 1-7-1889.
Aaltje, geb. Sijb. 28-7-1890, trouwt Sijb. 1912 Wiggert Zwagerman.
Maria, geb. Sijb. 25-6-1892, trouwt Sijb. 1914 Arend Groot (in 1964 50 jaar getrouwd).
Cornelis, geb. Sijb. 18-9-1893, zie IV, 2.

III, 3
CORNELIS CHATILLON, geb. Sijb. 9-3-1849; trouwt te Abbekerk 27-4-1873 met Jantje Kamp, geb. Abbekerk 5-2-1851, dochter van Pieter Kamp en Trijntje Heins, ov. Abbekerk 9-3-1919; Frans Chatillon overlijdt Abbekerk 15-12-1935.
Kinderen:
Trijntje, geb. Abbekerk 25-6-1874, ov. 16-2-1942.
Antje, geb. Abb. 21-4-1879, trouwt Klaas Visser.
Jantje, geb. Abb. 21-4-1879, trouwt Gerrit de Vries.
Frans, geb. Abb. 25-7-1889, zie IV, 3.
Pieter, geb. Abb. 17-4-1892, zie IV, 4.

IV, 1
JACOB CHATILLON, geb. Sijb. 9-2-1873; trouwt Abb. 5-5-1901 met Sientje Wagemaker, geb. Abb. 24-2-1879, dochter van Klaas Wagemaker en Neeltje Holler, overlijdt Amsterdam 31-1-1963. Jacob Chatillon overlijdt Sijb. 30-6-1948
Kinderen:
Simon, geb. 7-8-1902, ov. Opperdoes 5-8-1909.
Nelly Maria Alida, geb. 1-8-1907, ov. 29-5-1908.
Nelly Maria Alida, geb. Sijb. 22-6-1910, getrouwd met J. de Wilde.
Simon, geb. Sijb. 4-1-1912, zie V, 1.

IV, 2
CORNELIS CHATELLON, geb. Sijb. 18-9-1893; trouwt Oosthuizen 18-9-1920 met Neeltje Baas, geb. Oosthuizen 27-12-1896.
Kinderen:
Simon, geb. 24-8-1924.
Cornelis, geb. Sijb. 4-5-1929 (gezin op 19-5-1931 naar Oosthuizen vertrokken).

IV, 3
FRANS CHATELLON, geb. Abb. 25-7-1889; trouwt met Suzanna Pijper, geb. Twisk 23-9-1892, ov. Abb. 19-4-1947.
Kinderen:
Jantje, geb. Abb. 25-6-1917, trouwt W. Water.
Cornelis, geb. Abb. 13-10-1919, zie V, 2.
IJtje, geb. Abb. 28-4-1924, trouwt Jolle Kleinsma.

Slot volgt in 5e jg. nr. 1


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap