Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 4, 1964) » No. 3 » pagina 137-138

Werkverdeling

De heer J. Slot, Lutjeweg B 66 te Sint Maarten, verzamelt gegevens Slot en Meurs.
In dit verband delen wij mede, dat in eigen verzameling van de familie Slot enkele vertegenwoordigers uit de Langedijk en St. Pancras voorkomen en verder een blijkbaar geheel andere familie Slot te Twisk. Wij bezitten vrij uitvoerige gegevens van Meurs (ook wel Van Meurs genoemd) uit de omgeving Twisk-Oostwoud en ook enige uit Venhuizen-Hem en omgeving.
Wellicht kan ons lid, Mevrouw van Meurs-Kooiman, Midden Geestweg 10 te Bergen (N.H.) ook gegevens van Meurs verschaffen.

De heer Hoek, vermeld als verzamelaar Hoek in nr. 1 van deze jaargang, heeft met grote snelheid zijn onderzoek tot een goed einde gebracht. Plaats na plaats heeft hij op het Rijksarchief te Haarlem "uitgekamd" op Hoek en aangetrouwden en uit vergelijking is nog een uitgebreide briefwisseling ontstaan en zijn bij vele gemeenten gegevens opgevraagd. Zodoende is de heer Hoek tot een vrij groot aantal families Hoek gekomen, waarvan hij de onderlinge verwantschap niet kan vaststellen. Van de belangrijkste families is een overzicht gemaakt met alfabetische opgave van de namen der aangetrouwden.
Voor onze omgeving heeft de heer Hoek de bijzondere welwillendheid gehad de gehele verzameling hier te deponeren. Ieder, die de naam draagt of er aan verwant is, verstrekken wij gaarne inlichtingen. Het betreft de naamdragers van Purmerend tot Texel, van Enkhuizen tot de Noordzeekust.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap