Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 1 » pagina 141-142

Familie Wijdenes Spaans

In de eerste helft van de vorige eeuw was burgemeester van Avenhorn de zeer ellergieke veerschipper Pieter Jacobz Spaans. Juist omdat hij als veerschipper een veel grotere algemene ontwikkeling had dan de boerenbevolking, was hij de aangewezen man om hen in deze, pas zelfstandig geworden gemeente, te leiden.

Zijn eerste huwelijk in 1813 met Maartje Boon, een Texelse., gaf hem een vijftal kinderen, alle getrouwd met nog steeds bekende boerengeslachten. Na het overlijden van Maartje Boon op 24-10-1835, bij de geboorte van haar zoon Pieter, hertrouwde Pieter Spaans te Avenhorn op 6-4-1837, met Antje Wijdenes, de weduwe van de Abbekerker veehouder Simon de Jong. Ook zij had, evenals Pieter Spaans, uit haar eerste huwelijk 5 kinderen, zodat het nieuw gevormde gezin 10 kinderen telde!

In dit gezin werd op 15-8-1839 Cornelis Spaans geboren, die later de naam Cornelis Wijdenes Spaans zou krijgen en de stamvader werd van dit geslacht. Op 24-12-1855 overleed zijn vader en weldra waren al zijn halfbroers en -zusters getrouwd, zodat hij met zijn moeder, Antje Wijdenes overbleef. Nog tot 23-6-1876 heeft hij zijn moeder mogen behouden; vermoedelijk is dit wel de aanleiding geweest dat hij later haar naam aan de zijne heeft toegevoegd.

Cornelis Spaans (na 1879 Wijdenes Spaans) trouwde te Avenhorn op 25-4-1859 met Jannetje Ooijevaar, te Zwaag geboren (in de bekende boerderij aan het Keern, de "Garegoedsbogert") op 4-3-1839 als dochter van de Zwager burgemeester Floris Ooijevaar uit zijn 2e huwelijk met Neeltje Groen.

De eerste jaren na zijn huwelijk was Cornelis Spaans te Lammertschaag veehouder, maar in 1865 werd hij tot burgemeester van zijn geboorteplaats Avenhorn benoemd. Tevens had hij een veehoudersbedrijf en tot zijn overlijden toe heeft hij te Avenhorn gewoond.

Intussen had hij 7 kinderen gekregen van 1868 tot 1873, en toen de oudste de huwbare leeftijd begon te naderen, heeft hij, die de weg daartoe kende, bewerkt dat bij K.B. van 9-9-1879 zijn naam "Spaans" werd gewijzigd in "Wijdenes Spaans", voor hem met alle nakomelingen.

De naam Wijdenes Spaans is intussen in Westfriesland 'n begrip geworden, ondanks het betrekkelijk kleine aantal nakomelingen. Bij de hierna volgende gegevens over de nakomelingen zal bij enkelen enige bijzonderheden worden aangegeven om te verklaren waardoor deze familie bekendheid heeft gekregen.

I.
CORNELIS SPAANS, na 9-9-1879 Wijdenes Spaans, geb. Avenhorn 15-8-1839, ov. Avenhorn 15-6-1925, veehouder Lammertschaag (Hoogwoud) en Avenhorn, sedert 1865 burgemeester van Avenhorn. Getrouwd Avenhorn 25-4-1859 met: Jannetje Ooijevaar, geb. Zwaag 4-3-1839, ov. Avenhorn 22-11-1902.
Kinderen:
Antje, geb. Hoogwoud 7-5-1862, ov. Avenhorn 3-8-1917, getrouwd Avenhorn 21-4-1887 met Simon Reijnders, geb. Beets 29-12-1858, ov. Avenhorn 10-4-1937, veehouder te Hensbroek, later Avenhorn.
Floris, geb. Hoogwoud 18-1-1864, getrouwd Soerabaja 1895 met Adrienne M.M.F. Smeding, zie II, 1.
Neeltje, geb. Avenhorn 15-11-1865, ov. Alkmaar 24-12-1962, getrouwd Avenhorn. 24-4-1889 met Janus Cornelis van Hoorn, geb. Hoom 2-8-1864, ov. Avenhorn 15-7-1925, veehouder te Avenhorn.
Pieter, geb. Avenhorn 10-8-1867, getrouwd met Maartje Kalis, zie II, 2.
Cornelis, geb. Avenhorn 21-5-1869, getrouwd Wieringerwaard 1894 met Jannetje Bakker, zie II, 3.
Trijntje, geb. Avenhorn 15-7-1871, ov. Heerenveen 12-9-1949, getrouw4 Avenhorn 15-7-1896 met Simon Winkel, geb. Beemster 25-8-1870, ov. Heerenveen 16-9-1956; predikant te Heerenveen.
Jannetje, geb. Avenhorn 23-3-1873, ov. Wieringerwaard 9-1-1922, getrouwd Avenhorn 25-4-1899 met Klaas Zijp, geb. Beemster 9-5-1870, ov. Anna Paulowna 1-3-1964, veehouder te Wieringerwaard.

Slot volgt 5e jaargang nr. 2.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap