Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 2 » pagina 143-144

Familie Wijdenes Spaans (vervolg)

In Westfriese Families, 5e jrg. no. 1 kwam het eerste deel van dit familieoverzicht voor. Door plaatsgebrek kon het toen niet in een keer opgenomen worden, wat niet in de bedoeling lag. Een gelukkige omstandigheid is echter, dat wij nu een fout kunnen herstellen, waarop wij door een van onze oudere leden opmerkzaam gemaakt zijn. Onze bewering dat Cornelis Spaans, sedert 1879 Cornelis Wijdens Spaans, in 1865 tot burgemeester van Avenhorn werd. benoemd, is niet waar. Van 1866 tot 1882 was Arie Bakker burgemeester en van 1882 tot 1902 Cornelis Spaans Pzn. Vóór Arie Bakker waren er ook al twee burgemeester Spaans geweest en voor een buitenstaander is het dan heel moeilijk deze vijf burgemeesters uit elkaar te houden. Dank zij de opmerking van onze lezeres en de gegevens, die wij daarna verkregen van de secretaris van Avenhorn, kan de fout nu hersteld worden. Tevens zullen wij in een volgend nummer zo mogelijk alle gegevens van de niet-beroeps burgemeesters van Avenhorn, die van 1845 tot 1937 de gemeente geleid hebben, in ons blad publiceren.
Cornelis Wijdenes Spaans is burgemeester van Avenhorn geweest van 1902 tot 1918. Geboren in 1839 heeft hij dus tot op zeer hoge leeftijd het burgemeesterschap waargenomen.

Zijn zoon, ook Cornelis Wijdenes Spaans, de zeer bekende burgemeester van Anna Paulowna en later Dijkgraaf (de eerste!) van Noordhollands Noorderkwartier, waarover de vorige keer nog niet geschreven is, maar die nu aan het slot van deze bijdrage genoemd zal worden, is op bijzonder eervolle wijze herdacht door Mr. A.F. Kamp in het Waterschapsblad van Noordhollands Noorderkwartier van 12 juli 1944.

Hieronder volgt het slot van de bijdrage over de familie Wijdenes Spaans; dit betreft dus de kinderen en hun nageslacht van I, Cornelis Wijdenes Spaans Sr.

II, 1
FLORIS WIJDENES SPAANS, geb. Lammertschaag (Hoogwoud) 18-1-1864, ov. 's-Gravenhage 25-7-1936; Doctor in de Medische Wetenschappen, Officier van Gezondheid te Soerabaja. Getrouwd Soorabaja 12-3-1895 met Adrienne Minette Mens Fiers Smeding, geb. Soerabaja 17-9-1866, ov. Arnhem 30-11-1943. Dr. Floris Wijdenes Spaans was een zeer verdienstelijk historicus; van zijn hand zijn meerdere bijdragen in wetenschappelijke werken; in de Bundel van het Hist. Genootschap Oud West-Friesland heeft hij enkele keren wat geschreven, o.a. een afstamming van Velius, de samensteller van de Hoornse kroniek, via Wijdenes naar Wijdenes Spaans.
Kinderen:
Johanna Georgine Louise, geb. Soerabaja 12-5-1897, getrouwd 's-Gravenhage 1923 met Jan Willem Karel Tijl.
George Louis, geb. Soerabaja 16-6-1899, getrouwd Manchester 1947 met Betty Holden. Geen kinderen.
Thérèse Adrienne Minette, geb. Soerabaja 1902, ongehuwd.
Floris Cornelis, geb. Soerabaja 11-6-1906, ongehuwd. (Civiel Ingenieur; Hoofdingenieur bij Waterschap De Regge te Almelo).

II, 2
PIETER WIJDENES SPAANS, geb. Avenhorn 10-8-1867, ov. Oudorp 141916; veehouder te Oudorp; getrouwd met Maartje Kalis, geb. Oterleek 22-3-1870, ov. Ville d'Avray (Frankrijk) 20-9-1946.
Kinderen:
Jeanette Catharina, geb. Oudorp 18-10-1896, ov. Ville d'Avray 5-2-1953; getrouwd Oudorp 31-10-1922 met Klaas Kwantes, geb. Assendelft 12-10-1896, industrieel te Ville d'Avray.

II, 3
CORNELIS WIJDENES SPAANS, geb. Avenhorn 21-5-1869, ov. Oranjewoud 27-12-1943; burgemeester van Anna Paulowna; getrouwd te Wieringerwaard 1-7-1894 met Jannetje Bakker, geb. Wieringerwaard 23-2-1868, ov. Alkmaar 15-6-1944.
Cornelis Wijdenes Spaans is ongetwijfeld de meest bekende naamdrager geworden in ons gewest. Opgeleid in de gemeentelijke administratie door zijn vader, de burgemeester van Avenhorn, was hij van 1897 tot 1907 gemeente-secretaris van Oudendijk en vanaf 1-7-1907 burgemeester van de snel opkomende gemeente Anna Paulowna; verder dijkgraaf van de Anna Paulownapolder van 1916 tot 1939 - zijn portret komt voor in het standaardwerk "De Anna Paulownapolder 1846-1946" - en vanaf de oprichting op 3-6-1920 tot 1-7-1939 dijkgraaf van het grootste waterschap van Europa, Noordhollands Noorderkwartier.
Daarnaast was hij een zeer nauwgezet genealoog; talrijke, met fraaie hand geschreven, famïlie-overzichten worden als kleinood bewaard door meerdere Westfriese Families. Dit gezin had geen kinderen.


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap