Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 2 » pagina 149-150

Hoefnagel en Jongejan

In de onlangs uitgegeven jubileum-bundel van het Historisch Genootschap komen op blz. 56 de fraaie portretten voor van Cornelis Hoefnagel en Trijntje Smit. Ze worden, als geschilderde portretten, door nazaten te Twisk met eerbied bewaard.
Enkele bijzonderheden over dit echtpaar en hun verwanten zouden wij graag willen toevoegen aan deze portretten, met een wat erg korte beschrijving in de bundel opgenomen.

Cornelis Hoefnagel, eerst genoemd "bouwman" te Twisk en later, met Trijntje Smit getrouwd, als veehouder te Spanbroek, was als eersteling van het echtpaar Leendert Hoefnagel en Aagje Veen op 3 mei 1814 te Abbekerk geboren. Wie zouden denken dat het een echt Westfries geslacht zou zijn, vergist zich: vader Leendert was in 1788 te Nunspeet geboren! Bij zijn huwelijk, te Abbekerk op 19 november 1811, woonden zijn ouders, Leendert Hoefnagel en Dirkjen Konkel, op Urk, waar Leendert senior chirurgijn was. Ook Leendert junior heeft dit beroep uitgeoefend en wel te Twisk, waarheen hij reeds een paar jaar na zijn huwelijk getrokken was. Hij is daar overleden op 7 november 1842; zijn vrouw, Aagje Veen (uit Opmeer afkomstig) te Twisk op 21 oktober 1851.

Hun huwelijk werd aanleiding tot een groot gezin; niet minder dan 11 kinderen hebben wij in de acten aangetroffen. Ongetwijfeld zijn er meerderen van jong overleden; van zes daarvan weten wij zeker dat ze getrouwd zijn. Omdat het vrijwel alle bekende families zijn, noemen wij deze zes even op:
1. Cornelis, geb. Abbekerk 3-5-1814, getrouwd met Trijntje Smit; landbouwer te Twisk, veehouder te Spanbroek.
2. Dirk, geb. Twisk 16-12-1818, eerst getrouwd met Reinoutje Kuiper, later met Maartje Bloemink; bouwman te Twisk.
3. Frederik, geb. Twisk 24-1-1822, getrouwd met Dieuwertje Sleutel, veehouder te Westwoud.
4. Johannes, geb. Twisk 29-1-1823, getrouwd met Trijntje Bouman; onderwijzer der jeugd (de toen gebruikte uitdrukking) te Binnenwijzend.
5. Evert, geb. Twisk 20-7-1825; eerst getrouwd met Antje Kos van Hoogwoud en op 61 jarige leeftijd hertrouwd met Maartje Op 't Land; hoef- en grof smid te Wognum.
6. Elisabeth, geb. Twisk 18-10-1827 (gelijk met haar tweelingzuster Dirkje); getrouwd met Dirk Vlam, bakker te Twisk.

Slot volgt.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap