Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 2 » pagina 150

Belangrijke bronnen

Dezer dagen verscheen een belangwekkend boekje: Notities aangaande het "Beste Dorp in Holland". Het behandelt de geschiedenis van De Rijp; de titel is ontleend aan de wat kinderlijk overdreven figuur Jan Adriaansen Leegwater, die in de 17e eeuw daar woonde en zijn beroemde volksboekjes schreef. Thans heeft Herman Meddens, leerling van de 5e klas van het R.K. Lyceum te Alkmaar, de energie getoond dit werk samen te stellen. Voor hen, die familie in De Rijp of directe omgeving hebben, is dit werk van zeer groot belang. Er worden vele namen genoemd en tal van plaatselijke bijzonderheden behandeld. Langzamerhand zijn er van meerdere kleine plaatsen boekjes geschreven, die voor ons evenzovele bronnen zijn. Wij noemen enkele van deze monografieën hieronder; voor verdere inlichtingen wende men zich tot het secretariaat.

Bossen, Kroniek van Aartswoud en Hoogwoud.
Mevr. van Reenen-Volter, Bergen in woord en beeld.
Kamp, De Geschiedenis van Avenhorn.
Boeke, Krommeniedijk.
Boeke, Knollendam.
Kistemaker, Met sprongen door de Andijker historie.
Van der Voort, Monnikendam, verleden en heden.
Van Mullem, Akersloot.
Mekken, De Kroniek van St. Pancras.
Mekken, De geschiedenis van Warmenhuizen.
Stekete, Stukje historie van Oudendijk.
v.d. Loos, Geschiedenis van Uitgeest.
Kap. Voets, Rond de grenspaal (Westwoud).
Osinga, Ilpendam en Ilpenstein.
Visser, Krommenie.
Kuin, Het eiland Marken.

Ongetwijfeld zijn er meer; vele plaatsbeschrijvingen zijn in tijdschriften en serie-uitgaven verscholen. Hierbij zijn niet genoemd de kronieken en beschrijvingen van de steden en grotere plaatsen, die soms zeer uitgebreide en waardevolle gegevens verschaffen om het familie-onderzoek te verlevendigen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap