Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 3 » pagina 151

Hoefnagel en Jongejan (vervolg)

Terugkomende op de afgebeelden, Cornelis Hoefnagel en Trijntje Smit, kan verondersteld worden dat hij, door erfenis van zijn moeder, als veehouder terechtgekomen is in de gemeente Spanbroek. Hij was te Twisk op 12 juni 1842 getrouwd met Trijntje Smit, te Wieringerwaard geboren in 1823 als dochter van Pieter Smit en Cornelia Veen.

Ook uit hun huwelijk kennen wij 11 kinderen; ook hiervan zijn er meerderen jong overleden. De oudste werd geboren te Twisk; de andere 10 allen te Spanbroek. Achtereenvolgens zijn dit:
1. Aagje, geb. Twisk 2-10-1843 (getr. met Cornelis Molenaar)
2. Pieter, geb. Spanbroek 13-9-1845
3. Cornelis, geb. Spanbroek 19-1-1847 (getr. met Jan Trappel)
4. Antje, geb. Spanbroek 10-10-1848
5. Leendert, geb. Spanbroek 3-7-1850
6. Elisabeth, geb. Spanbroek 3-7-1852
7. Cornelis, geb. Spanbroek 17-8-1854
8. Dirkje, geb. Spanbroek 1-8-1855 (getr. met Dirk Schuijtemaker te Beets)
9. Cornelis, geb. Spanbroek 7-10-1857
10. Cornelis, geb. Spanbroek 12- 3-1859
11. Trijntje, geb. Spanbroek 14-12-1860 (eerst getr. met M. Krüze; in 1916 met de weduwnaar Jan Donker).

Cornelis Hoefnagel overleed te Spanbroek op 12 juni 1874. Zijn weduwe, Trijntje Smit bleef blijkbaar met haar kinderen het bedrijf aanhouden, maar toen in 1880 de meeste kinderen getrouwd waren, hertrouwde zij met Cornelis Jongejan, te Barsingerhorn geboren op 15 maart 1824 en daarin 1843 getrouwd met Maartje Vries. Zij woonden op de Kreil, een merkwaardig oud gehucht tegen de Westfriese Omringdijk gelegen, vlak tegenover de Wieringerwaard. Uit dit huwelijk was slechts één dochter geboren, Neeltje Jongejan, op 15 april 1851; deze was intussen getrouwd met Lourens Helder, landman te Wieringerwaard. Maartje Vries overleed op de Kreil op 24-11-1879.

Cornelis Jongejan en Trijntje Smit hebben nog jarenlang te Spanbroek het veehoudenbedrijf uitgeoefend; hij zou niet minder dan 80 hectare land hebben beheerd. Vermeld wordt dat hij een zeer driftig heerschap was met een uitgesproken donker uiterlijk: men vemioedt, dat zijn voorgeslacht uit Zuidelijker landen gekomen zou zijn, ofschoon de familie Jongejan reeds lang in de omgeving Zijpe-Baningerhorn woonde. De zeer ongunstige tijdsomstandigheden voor het veehoudenbedrijf hebben hun laatste levensjaren ongetwijfeld verduisterd.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap