Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 5, 1964) » No. 3 » pagina 156-157

De familie Toereppel

Vrij sterk verspreid komt deze naam in onze omgeving voor; vooral in de dorpen in de omgeving van Enkhuizen en in de streek van Hoogwoud-Hensbroek treffen wij meermalen naamdragers aan onder de "gewone" dorpsbewoners.
De naam klinkt niet erg Westfries maar toch ook weer niet zo vreemd. Het is daarom verwonderlijk dat wij toevallig vonden dat in het begin van de vorige eeuw de predikant van Lutjebroek de naam droeg van Jan Willem Toereppel.
Bij nader onderzoek is gebleken dat alle Toereppels in onze omgeving afstammelingen zijn van deze predikant! Wij menen goed te doen daarom het volledige gezin van Ds. Toereppel hier op te nemen.

JAN WILLEM TOEREPPEL, geboren Oldenzaal 12-10-1755, predikant te Lutjebroek en als rustend predikant daar overleden op 23-6-1820; zoon van Jan Godfried Toereppel en van Johanna Sophia Verroten; getrouwd te Lutjebroek als jongeman op 4-7-1785 (ondertrouw daar op 18-6-1785) met Grietje Hellinga, bij overlijden genoemd Jetje Hellinga: geboren Enkhuizen, daar gedoopt op 31-1-1762, getrouwd als jongedochter en overleden Enkhuizen op 2-5-1831; dochter van Sipke Jetses en Grietje Pieters.
De gegevens van de echtgenoten zijn zeer waarschijnlijk juist, maar bewezen is het niet; er zijn n.l. meerdere meisjes te Enkhuizen geboren die de voornaam Jetje of Jetse dragen. Vrij zeker is zij van Friese afkomst: het is bekend dat Enkhuizen een invalspoort voor Friezen was en dat velen daar zijn gebleven.
Te Lutjebroek zijn uit dit echtpaar acht kinderen geboren en gedoopt; het zijn:
Jan Godfried, geb./gedoopt 15/22-1-1786.
Jacob Dirk Willem, id. 7/13-7 -1788.
Cornelis, id. 24/26-4-1789.
Guilliam Cornelis, id. 8/12-12-1790.
Grietje, id. 21/26-5-1793.
Fredericus Augustus Ernestus, id. 18/21-9-1794.
Willem, id. 14/21-5-1797.
Lambert, id. 9/11-12-1799; ov. 27-12-1799.

Slechts van één van deze kinderen kennen wij de nakomelingschap, nl. van Guilliam. Deze werd bakker te Grootebroek en heeft daar zijn hele leven gewoond. Het kwam voorheen maar zelden voor dat een domineeszoon zich vermengde met de dorpsbewoners; maar deze Guilliam heeft vrij zeker, mede door zijn beroep, gezorgd voor de verspreiding van de Toereppel's over onze dorpen. Hij is twee keer getrouwd geweest, eerst met Ariaantje Guiking, te Hem geboren op 30-6-1793 als dochter van de bakker Tijmen Guiking en Marijtje van Dalen; mogelijk heeft Guilliam bij zijn aanstaande schoonvader het bakkersvak geleerd! Hij trouwde met Ariaantje te Grootebroek op 12-12-1813; zijn echtgenote overleed daar op 12-6-1853.
Op 23-9-1858 hertrouwde bakker Guilliam te Grootebroek met Cornelia Bakker, de weduwe van Jan de Groot, landbouwer te Hem; zij was te Beemster geboren op 27-3-1814 en overleefde haar tweede echtgenoot Guilliam blijkbaar vele jaren; Guilliam overleed te Grootebroek op 24-4-1861, 70 jaar oud. Bij zijn overlijden wordt hij "bouwman" genoemd, dit is landbouwer of gewoon bouwer. Uit het eerste huwelijk van Guilliam Cornelis zijn te Grootebroek de volgende kinderen geboren:
Grietje, geb. omstreeks 10-9-1814, getrouwd Grootebroek 1835 met Gerrit van Urk.
Tijmen, geb. omstreeks 3-10-1816, getrouwd Grootebroek 1837 met Trijntje Louw, weduwe van Jan Rooker te Hoogwoud.
Jan Willem, geb. Grootebroek 3-2-1820, getrouwd Wijdenes 11-4-1850 met Maartje Haas, geb. Wijdenes 22-2-1828.
Willem, geb. omstreeks 17-5-1824, verder niets bekend.
Maartje, geb. omstreeks 14-8-1829, getrouwd Grootebroek 1852 met Pieter Brugman, bakker, vermoedelijk te Heerhugowaard.
Jantje, geb. omstreeks 9-3-1832, verder niets bekend.
Jacob, geb. omstreeks 18-7-1934, getrouwd Grootebroek 1861 met Geertje Zwaan.

Tijmen, de bakker aan de Gouw onder Hoogwoud, kreeg meerdere kinderen, waaronder Klaas op 6-1-1845; deze trouwde daar in 1871 met Antje Glas, dochter van Pieter Glas en Grietje Groot, behorende tot de zeer bekende Hoogwouder familie Glas. Uit dit huwelijk werden o.m. geboren Trijntje, getrouwd met de bakker te Schellinkhout, Pieter Schoen; Tijmen, getrouwd met Trijntje Slagter, dochter van Pieter Slagter en Ouke Visser, eveneens een zeer bekende familie te Hoogwoud. Hij werd later herbergier te Groot Schermer (Starnmeer). Pieter, een andere zoon, werd leraar aan de ambachtschool te Sneek; Grietje trouwde met Arie Blaauw te Obdam en zo kunnen wij doorgaan.

Jacob Toereppel werd bouwer te Grootebroek; uit zijn huwelijk met Geertje Zwaan is o.a. een zoon Klaas geboren op 30-4-1877; getrouwd met Trijntje Vlam, vestigde hij zich te Hoogkarspel, waar hij een belangrijke plaats innam. Enkele maanden geleden is hij daar overleden, 87 jaar oud. Zijn dochter woont te Grootebroek, getrouwd met Jacob Brander; zijn zoon is naar Zaandam vertrokken.

Deze bijdrage heeft slechts de bedoeling een vluchtig beeld te geven van de snelle verspreiding van de kinderen van de predikant Jan Willem Toereppel.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap