Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 1 » pagina 159

Familie herinneringen

Dit voorjaar kregen wij, geheel onverwachts, door de bezitter toegezonden een uitgebreid manuscript "Herinneringen uit mijn familie en van mij selven, K. Molenaar". De samensteller is Klaas Molenaar, geboren te Wogmeer (Hensbroek) 20-5-1857, overleden te Nieuwe Niedorp 17-11-1950; hij was gehuwd met Sijtje Saal, geboren Zwaag 30-11-1863 en overleden Nieuwe Niedorp 30-9-1959. Tot zeer kort voor zijn overlijden heeft de heer Molenaar niet alleen over zijn familie geschreven, maar ook over allerlei bekenden, plaatsen, bedrijven en wat niet meer. Het is een prachtig brok regionale geschiedenis, samengesteld door een eenvoudige boer en bouwer, openhartig neergeschreven, ongekunsteld maar eerlijk. Binnenkort hopen wij in Westfriese families een bijdrage te wijden aan de familie Molenaar, oorspronkelijk - tenminste voor zover wij kunnen nagaan - uit Wijdenes en thans her en der verspreid.

Goed geteld is dit de tiende familie-historie die wij onder ogen kregen. Ze zijn alle beschreven voor kleine kring van nazaten, maar hebben voor het juiste inzicht in de plaatselijke omstandigheden een zeer grote algemene betekenis, nog afgescheiden van de waarde voor familie-onderzoek.

Wij houden ons bij voortduring aanbevolen voor kennisname van dergelijke geschriften.


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap