Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 1 » pagina 160

Toelichting met dia's

Door bijzondere medewerking van de archivaris van de Gemeente Hoorn, kregen wij ter beschikking een serie dia's van de oorspronkelijke tekeningen van de gehele waterkerende zeedijk van Westfriesland in 1638. Hoe meer men naar deze, soms schijnbaar simpele, tekeningen kijkt, des te meer gaan ze voor ons leven. Deze gehele kaartenschat, uitgelegd bijna 20 meter lang, is nu opeens gemeengoed geworden door de moderne fotografie en fIlm, waarvan dia's gemaakt zijn. Het gebruik van dia's voor natuur- en cultuuropnamen neemt jaar na jaar toe. Nog maar zeer zelden hoort men van historische opnamen, waartoe ongetwijfeld de dia's van de zeekerende dijken van Westfriesland in 1638 gerekend kunnen worden. In verband met ons doel, de familiegeschiedenis, zouden wij als voorbeeld de kleine plaats Schellinkhout kunnen noemen. Naast plaatjes van de verkaveling aldaar in 1602 - de eerste afbeelding van de verkaveling uit de wijde omgeving, voor zover wij weten - hebben wij nu een prachtig beeld van het dorp van 1638, dan van 1723 de fraaie Drechterlandse kaart met afbeelding van de plaatsen van alle woonhuizen en ten slotte een Xerox-afdruk van een tekening van 1825 door de Waardschap Pieter van Akerlaken (Hoorn's burgemeester) toen de dijk bij Schellinkhout dreigde door te breken.

Daarnaast namen wij kennis van het Kerkarchief, waarvan uitstekende registers bewaard gebleven zijn van 1635 af tot de vrijwel volmaakte Burgerlijke Stand van 1811 tot heden. Op deze wijze is een inzicht in de geschiedenis van de strevende bewoners te verkrijgen zoals op geen enkele andere wijze. Immers, de gedrukte bronnen noemen een plaats als Schellinkhout vrijwel niet op.

Mochten er onder de lezers van dit blad personen zijn, die liefhebberij hebben om dia's te maken, te verzamelen of te zien, mogelijk door samenwerking tot een verzameling te geraken, dan schrijve men aan het sekretariaat.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap