Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 2 » pagina 169-171

De nakomelingen van IJff Stam

Uiteindelijk vond ik echter in de weesboeken van Koedijk een aanduiding die mij verder bracht en wel de volgende:
Op 14-5-1753 wordt Eijf Corns Stam - wonende te Akersloot, de voogd over de kinderen van Corns Bruijneman en Barber Claas.
Wie en wat dit echtpaar Bruijneman dan ook mocht zijn werd nog niet duidelijk, maar wel wist ik nu dat ik verder moest gaan zoeken in de registers van Akersloot. In het Provinciaal Archief te Haarlem vond ik in de D.T.B.-registers van Akersloot het volgende:

Doopboek Gerefonneerde Gemeente Akersloot.
30-10-1768, Klaasje, dochter van Cornelis Stam en Pietertje Kaij, getuige Antje Stam;
21-10-1770, Cornelis, zoon van Cornelis Stam en Pietertje Kaij, getuige Trijntje Kaij;
10-3-1771, Jan, zoon van Jan Strook en Antje IJ Stam, getuige Pietertje Kaij;
25-9-1774, Kaatje, dochter van Klaas IJ Zaman en Antje IJ Stam, getuige Pietertje Kaij;
24-10-1775, IJf, zoon van Cornelis Stam en Pietertje Kaij, getuige de moeder;
1-10-1777, Barber, dochter van Klaas Zaman en Antje IJ Stam, getuige Pietertje Kaij;
6-12-1779, Barber, dochter van Klaas Zaman en Antje IJ Stam, getuige Pietertje Kaij;

Register op impost trouwen Akersloot.
7-6-1760, Corns Jacobze j.m. van Egmond Binnen ten huwelijkse staat met Maartje Eijffe alhier, beide gereformeerd, pro deo.
13-4-1765, Trijntje IJve Stam j.d. alhier ten huwelijkse staat met Jacob Klaasze Koene j.m. van Egmond Binnen, pro deo.
14-8-1773, Klaas Zaman, j.m. ten huwelijkse staat met Antje IJvesze Stam, pro deo.

Register op impost begraven Akersloot.
26-12-1772, geeft Dirk Egbertsze aan het lijk van Jan Jansze Strook, pro deo.

Met deze gegevens was alweer heel wat bereikt. Het was duidelijk geworden, dat IJf Stam zich inderdaad in Akersloot gevestigd had en dat zijn kinderen daar in het huwelijk traden met personen uit de onmiddellijke omgeving.
Bij de naamgeving van de kinderen uit het huwelijk van dochter Antje met Klaas Zaman werd de naam Barber gebruikt, blijkbaar naar de moeder van de kinderen uit het huwelijk van Corns Bruijneman en Barber Claas, eerder genoemd in de Weesboeken van Koedijk. Hoe de verhouding lag tot deze familie Bruijneman is mij tot op heden nog niet duidelijk, maar een verder onderzoek zal misschien meer licht brengen in deze zaak. De meisjesnaam Barber komt verder in de familie niet voor.
Bovendien was het noodzakelijk geworden een verder onderzoek te doen in de registers van Egmond Binnen en inderdaad, hier bleek het volgende:

Doopboek Gereformeerde Gemeente Egmond Binnen.
25-12-1767, Klaas: vader Hendrik v.d. Commer, moeder Guurtje Kd. Koene, dooppeet Jannetje Kz. Koene;
6-1-1771, Klaas: vader Jacob Koene, moeder Trijntje IJffers, dooppeet Guurtje Kz. Koene;
12-4-1772, Lijsabet: vader Jacob Koene, moeder Trijntje IJfe Stam, dooppeet Guurtje Coene;
9-4-1775, Eijf: vader Corns Jacobz Brouwer, moeder Maartje Eijve, doopppeet Trijntje Eijve;
2-2-1777, Lijsbet: vader Cornelis Brouwer, moeder Maartje IJfe Stam, dooppeet Neeltje Brouwer;
2-2-1777, Eijf: vader Jacob Kz. Coene, moeder Trijntje Eijfe Stam, dooppeet Guurtje Kz. Coene;
17-1-1779, Barber: vader Jacob Koenen, moeder Trijntje Eijve Stam, dooppeet Maartje;
10-11-1779, Cornelis: vader Cornelis Brouwer, moeder Maartje Eijve Stam, dooppeet Weijntje Dirks Rijk.

Mag ik u hier opmerkzaam maken op de verschillende vormen en schrijfwijzen van de voornaam IJff. We treffen aan: IJff, lJf, IJffer, IJve, Eijf, Eijff en Eijve.
Wellicht is het nog interessant te vermelden dat de familienaam IJfs thans nog voorkomt in Koedijk, maar dat door de dorpsbewoners deze naam wordt uitgesproken als IJven.

Trouwboek Gereformeerde Gemeente Egnónd Binnen.
17-4-1785, Sijmen Mooijen j.m. met Trijntje Eijve Stam, weduwe;
17-2-1793, Cornelisz Oukes j.m. gewoond hebbende te Bergen met Liisbeth Jacobsdogter Koene j.d. in de binnen Egmonden.

Hoewel alles nog lang niet compleet, was met het gehele onderzoek een basis gelegd voor een nieuw gedeelte van mijn familieonderzoek. Via de Contactdienst van de Genealogische Vereniging kreeg ik van een medelid nog wat aanvullende gegevens t.w.:

Klaasje Coene, geboren Egmond Binnen 3-8-1811, overleden Egmond Binnen 26-3-1867, dochter van Barbara Coene, gedoopt Egmond Binnen 17-1-1779 en overleden Egmond Binnen 17-10-1843, trouwt met Willem Bak, boer, geboren Uitgeest 19-7-1805, overleden Egmond Binnen 14-1-1883.

Klaas Oukes, overleden Limmen 14-5-1815, is de zoon van Cornelis Oukes, overleden Limmen 14-12-1807.

Klaasje Stam, gedoopt Akersloot 30-10-1768, trouwt te Egmond Binnen op 1-2-1795 met Klaas van den Kommer, gedoopt Egmond Binnen 25-12-1767, zoon van Hendrik en Guurtje Koene.

Nu was het mij mogelijk de verzamelde gegevens te ordenen. Dit overzichtelijk samenvoegen van de verkregen inlichtingen is belangrijk en noodzakelijk. Reeds vele systemen zijn hiervoor ontworpen, waarbij zich verschillende voor- en nadelen voordoen. Het kaartsysteem van onze redacteur de heer Koeman is voor mij nog steeds het meest overzichtelijke en aantrekkelijke systeem gebleven.

M. Stam,
H. Mercierstraat 20'',
Amsterdam.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap