Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 3 » pagina 177-178

Geschilderde familieportretten

Deze zijn in onze omgeving zeer zeldzaam. Vooral de eenvoudige plattelanders lieten slechts bij hoge uitzondering hun portret schilderen; de fotografie kwam pas omstreeks 1860 in zwang en toen werd het anders. Alleen van zeer vooraanstaande personen kan men soms schilderstukken aantreffen. Zo komen ze voor in Twisk en Wieringerwaard, twee plaatsen, die in de 18e en eerste helft 19e eeuw als uitzonderlijk prachtlievend bekend stonden; dit ging samen met uitzonderlijk vermogend.
Verder waren het vrijwel uitsluitend officiële personen die met het penseel werden afgebeeld. Het was dan ook niet verwonderlijk toen wij bij de familie Goesinnen een afbeelding aantroffen van Kaatje Fokker. Wel vreemd was het dat haar echtgenoot, Joris Goesinnen, de stamvader van alle in onze omgeving wonende Goesinnen's, ontbrak.

Deze zaak werd opgelost bij de streekmiddag van het Hist. Genootschap, deze voorzomer in de Zaan gehouden. Bij het bezoek aan het bijzonder rijke Zaanse museum werd door de beheerder, de bekende J.W.A. Honig, aan een nazaat het portret aangewezen van Theunis Slagter, Burgemeester en Notaris van Westzaan. Dat trok onze belangstelling, want Theunis Slagter was een echte Westfries!

Het zit zo in elkaar: Theunis was te Zwaag geboren op 16-6-1782 als zoon van Pieter Slagter en Mijnsje Louw; het boerenwerk stond hem blijkbaar niet aan want hij studeerde en kwam terecht in Westzaan. Daar werd op 18-10-1803 de impost van zijn ondertrouw ingeschreven - hij moest ƒ 15,- betalen, wat op behoorlijke welstand duidt; zijn bruid was Johanna Silver die te Grootebroek geboren was op 25-1-1783 als dochter van Jan Silver en Meinoutje Pool, uit de bekende familie Pool, rijk aan notarissen, burgemeesters, hoge polderambtenaren en zo doorgaande.

Uit het huwelijk van Theunis Slagter (die weldra notaris en burgemeester te Westzaan werd) met Johanna Pool werden drie kinderen geboren: Pieter in 1805, Meinoutje in 1807 en Geertje in 1810.
De zoon Pieter verliet de Zaan weer en ging terug naar het vaderlijk erf: hij trouwde te Berkhout in 1827 met Maartje Kaij en werd burgemeester van Berkhout. Meinoutje en Geertje trouwden met vooraanstaande Zaankanters, n.l. Simon Everts de Jager en Gerbrand Pietersz. de Jong; van al die families zijn nog meerdere nakomelingen in leven: de Slagters in onze omgeving en de anderen zeer verspreid, ook nog in de Zaan.

Maar nu de portretten: Johanna Silver overleed te Westzaan op 27-6-1835. Theunis bleef weduwnaar tot 1841, maar toen hertrouwde hij te Purmerend op 12 juli met Kaatje Fokker, de weduwe van Joris Goesinnen!
Ligt het nu niet voor de hand dat Theunis Slagter, die ongetwijfeld reeds van zichzelf een portret had laten schilderen ook van zijn tweede echtgenote een afbeelding liet maken? Het tweede huwelijk bleef kinderloos, maar omdat Kaatje uit haar eerste huwelijk kinderen had, zal bij haar overlijden, zij overleed te Purmerend op 9-5-1864, negen jaar na Theunis Slagter die te Westzaan was overleden op 29-1-1853 - haar portret naar haar eigen kinderen zijn gegaan. En omdat Theunis Slagter bij zijn overlijden in de buurt van zijn twee getrouwde dochters woonde, is het logisch dat de dochters het portret van vader kregen.

Maar als er nu portretten zijn van Theunis Slagter en van zijn tweede echtgenote Kaatje Fokker, is het ondenkbaar dat er geen portret is van Johanna Silver.
En daarom de vraag: 'Wie kan ons inlichten over het geschilderde portret van Johanna Silver?'


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap