Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 3 » pagina 184

De familie Best

Via het bestuur van het Hist. Genootschap ontvingen wij een brief van Mr. J. Best, Spanjaardslaan 33, Leeuwarden, met uitvoerige gegevens van de familie Best van 1621 tot omstreeks 1900. Het blijkt, dat deze familie rijk was aan Hervormde predikanten, die op verschillende plaatsen hebben "gestaan" zoals te Hoorn en te Berkhout.

Zelf hebben wij ook een groot aantal gegevens Best, maar vooral van plattelanders uit de wijde omgeving van Hoorn.
Vermoedelijk zijn er meerdere geslachten Best geweest, zoals dat in onze omgeving veel voorkomt. In elk geval verzoeken wij hen, die belangstelling hebben voor deze naam, zich met de heer Best of met ons in verbinding te willen stellen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap