Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 6, 1965) » No. 3 » pagina 185

Bronnen voor familie-onderzoek

Toen wij onlangs probeerden wat meer te weten te komen over de familie Overtwater, waarvan de laatste naamdrager, Dirk Overtwater, getrouwd met Neeltje Groot, kinderloos te Hensbroek overleed op 23-11-1871, kwamen wij in aanraking met de zeeloods Over het Water uit Vlaardingen. Deze bleek reeds zeer veel verzameld te hebben; hij had gegevens van vier "soorten" die vrijwel dezelfde naam droegen; daaronder was ook de Hensbroeker tak.

Omdat hij van plan was alles t.z.t. te publiceren hebben wij ons onderzoek gestaakt. Wel wisten wij intussen dat ook te Hoorn de naam in de tijd van 1650 tot 1750 zou zijn voorgekomen, maar verband kenden wij toen nog niet.

Hoe goed het echter is de bestaande gedrukte bronnen te raadplegen, mochten wij kort geleden ervaren. Toevallig bleek, dat onder de titel "Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika" verschenen bij Van Gorcum te Assen in 1960 een zeer belangwekkende geschiedenis verteld werd van een Hoornse koopman.

Dr. G. van Alphen, de samensteller van het werk, heeft een uitgebreide historische studie gemaakt van Jan Reeps en alles wat met hem te maken had. Vooral zijn echtgenote en haar verwanten waren voor ons belangrijk, want Jan Reeps was te Hoorn op 21-3-1669 getrouwd met Maria Overtwater, dochter van Sijmon Overtwater en Sieuwtje Pieters.

Haar grootvader, Thonis Pieters Overtwater, was Raad en Vroedschap van Hoorn geweest; een oudere broer van haar vader was Pieter Anthonisz Overtwater, een bekende Raad van Indië, op 29 april 1682 te Batavia overleden op hoge leeftijd. Ook de afleiding van de merkwaardige naam wordt duidelijk gemaakt. De vader van Maria was Pieter Jansz., haar moeder Dieuwer Thonisdr. - een dochter dus van Thonis Pieters, de Raad en Vroedschap van Hoorn. Zoals toen meer gebeurde was de kleindochter niet genoemd naar haar vader - wellicht bezat die toen nog niet eens een familienaam - maar naar haar grootvader van moederszijde. En die grootvader Thonis Pieters woonde achter Rysdam over 't Water - vandaar de familienaam Overtwater.

Opeens worden ons dus door dit boek allerlei gegevens bekend; opnieuw een vingerwijzing om de bestaande bronnen steeds te raadplegen!


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap