Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 2 » pagina 199-204

Een stukje "Aai"

De familienaam Aai is een afspiegeling van het karakter van onze plattelandbewoners: kort en krachtig. Wij kennen er vele voorbeelden van maar de naam "Aai" is wel één van de kortste. De naamkundigen zullen er geen moeite mee hebben, tenzij men diepzinnige bespiegelingen houdt over deze, zo simpel lijkende naam; vrij zeker echter is het de nog steeds gangbare dialect-uitdrukking van het dierproduct, dat nog steeds een ruime plaats in ons voedselpakket heeft - voorheen waarschijnlijk een nog veel ruimere. Het is dan ook niet te verwonderen dat er in de tijd, toen men nog modern wilde doen, een gemeentelijk ambtenaar was die deze, wat plat aandoende naam, verandere in "Ei"! Precies zoals Stien werd Steen en zo zijn er meer voorbeelden van modernisering.
Desondanks is de familienaam Aai blijven bestaan en aan de hand van een oppervlakkig onderzoek, naar aanleiding van een aardige overlevering over een zeer schrokkige Aai, willen wij hieronder een overzicht geven van een gedeelte van de familie.

De oudste naamdrager, die wij vonden, is Dirk Aey, die, getrouwd met Trijntje Pieters, tussen 1736 en 1747 11 kinderen te Hensbroek liet dopen. Van geen van deze kinderen kennen wij de huwelijken, maar wel vinden wij te Hensbroek een vijftal gedoopte kinderen van Cornelis Aay en Antje Koster (van 1757 tot 1764) en een zestal gedoopten van Cornelis Aay en Antje Plomper (van 1768 tot 1771), terwijl te Winkel gevonden is het echtpaar Dirk Aay en Maartje Hartmans - waaruit een dochter, daar geboren 1785 - en dezelfde Dirk Cornelisz. Aay te Winkel in tweede echt getrouwd met Marijtje Hovenier met 7 kinderen. Mogelijk is deze Dirk Aay uit Winkel een zoon van Cornelis Aay met Antje Koster, maar het doopboek van Hensbroek vermeldt geen doop van een zoon Cornelis. Al met al is het een zeer duistere zaak met de familie in de 18e eeuw.

In de 19e eeuw vindt men de familie te Bovenkarspel en te Winkel. Vermoedelijk is er geen contact geweest tussen deze twee groepen: Hensbroek, waar het stamhuis stond, ligt op de grens van oostelijk en westelijk Westfriesland en merkwaardig is dat er uit vele voorbeelden duidelijk tot uiting komt dat de lijn Ursem-Hensbroek-de Langereis een scheidingslijn is van families. Des te merkwaardiger omdat de archeologen (Drs. Wiese en anderen) hebben vastgesteld dat de bewoning en de bodemvorming van vrijwel dezelfde twee delen van Westfriesland een totaal verschillende geweest moet zijn.

Hieronder volgen de gegevens, zoals gewoonlijk gezinsgewijze weergegeven.

A. De Hensbroeker stamouders

1.
DIRK. AEY te Hensbroek, getrouwd met Trijntje Pieters.
Kinderen:
Aarjaantje, gedoopt te Hensbroek 27-1-1729
Cornelis, gedoopt te Hensbroek 22-7-1731
Pieter, gedoopt te Hensbroek 14-9-1732
Aerjaantje, gedoopt te Hensbroek 21-3-1734
Geertje, gedoopt te Hensbroek 19-5-1735
Pieter, gedoopt te Hensbroek ,19-8-1736
Aarjaantje, gedoopt te Hensbroek 1-1-1740
Pieter, gedoopt te Hensbroek 26-2-1741
Aerjen, gedoopt te Hensbroek 2-2-1743
Aerjen, gedoopt te Hensbroek 7-3-1745
Aerjen, gedoopt te Hensbroek 4-6-1747

2.
CORNELIS AAY te Hensbroek, getrouwd met Antje Coster.
Kinderen:
Pieter, gedoopt te Hensbroek 23-1-1757
Dirk, gedoopt te Hensbroek 24-12-1758
Aerjaantje, gedoopt te Hensbroek 9-3-1760
Maartje, gedoopt te Hensbroek 1-4-1763
Aerjen, gedoopt te Hensbroek 7-9-1764

(Mogelijk is 2, Cornelis, dezelfde die als 2e kind gedoopt is te Hensbroek op 22- 7-1731 en,dus de zoon van Dirk Aey x Trijntje Pieters).

3.
CORNELIS AAY te Hensbroek, getrouwd met Antje Plomper.
Kinderen:
Aarjen, gedoopt te Hensbroek 14-2-1768
Jacob, gedoopt te Hensbroek 14-5-1769
Dirk, gedoopt te Hensbroek 15-10-1771
Trijntje, gedoopt te Hensbroek 7-3-1773
Neeltje, gedoopt te Hensbroek 23-11-1777
Neeltje, gedoopt te Hensbroek 9-5-1779

(Mogelijk is 3, Cornelis, dezelfde als 2, Cornelis, en is hij dus twee keer getrouwd geweest. Hij overleed te Hensbroek als Cornelis Dirks Aay op 12-4-1788; Antje Plomper overleed te Hensbroek op 26-6-1803 als dochter van Arien Plomper).

B. De Winkelder tak Aay.

4.
DIRK AAY te Winkel, getrouwd met Maartje Hartmans.
Kinderen:
Antje, gedoopt te Winkel 29-10-1785

(Deze Antje kreeg, onecht, twee kinderen te Winkel, nl. Pieter, geb. 30-11-1814 en overleden Winkel 8-4-1815, en Dirk, geb. 10-8-1816 en overleden Winkel 19-1-1817; zijzelf is ongehuwd te Winkel overleden "in de Bosch" op 1-8-1859).

5.
DIRK CORNELISZ. AAY, weduwnaar van Maartje Hartman, geboren te Hensbroek en wonende te Winkel, hertrouwt te Winkel op 13-6-1791 met Marijtje Hovenier, gedoopt te Winkel op 15-4-1759 en dochter van Cornelis Hovenier x Maartje Jans.
Kinderen:
Maartje, geboren te Winkel op 7- 9-1793, gedoopt te Winkel op 15- 9-1793
Maart je, geboren te Winkel op 20-11-1796, gedoopt te Winkel op 27-11-1796
Cornelis, geboren te Winkel op 26-12-1797, gedoopt te Winkel op 31-12-1797
Maart je, geboren te Winkel op 11-11-1798, gedoopt te Winkel op 17-12-1798
Aagtje, geboren te Winkel op 9- 3-1800, gedoopt te Winkel op 16- 3-1800
Pieter, geboren te Winkel op 30-10-1803, gedoopt te Winkel op 6-11-1803

(van de eerstgeborene dochter Maartje wordt het overlijden aangegeven te Winkel 22-11-1793; Dirk Cornelisz Aay overlijdt Winkel 31-7-1816, 56 jaar oud; hij is te Hensbroek geboren omstreeks 1760 en zal dus de tweede zoon zijn geweest van 2. Cornelis Aay x Antje Coster en gedoopt te Hensbroek op 24-12-1758. Marijtje Hovenier overlijdt te Winkel op 1-1-1837.

6.
CORNELIS AIJ, geboren/gedoopt te Winkel 26/31-12-1797, getrouwd te Winkel op 9-5-1824 met Antje Mul, geboren te Winkel op 15-2-1799 en dochter van Jan Mul x Maartje Jongebier.
Kinderen: . .
Marijtje, geboren te Winkel op 14-12-1824
Maartje, geboren te Winkel op 15-4-1827
Dirk, geboren te Winkel op 29-4-1830
Dirk, geboren te Winkel op 13-11-1831
Jan, geboren te Winkel op 5-9-1835
Pieter, geboren te Winkel op 1-5-1840

(Van de kinderen zijn de beide zoons Dirk overleden te Winkel op 27-7-1830 en 5-10-1855; Cornelis Aij is te Winkel overleden op 2-5-1847).

7.
PIETER AIJ, geboren te Winkel 1-7-1840, getrouwd te Winkel op 12-2-1865 met Grietje Krap, geboren te Winkel op 10-6-1838 als dochter van Cornelis Krap x Kornelia Leijen.
Kinderen:
Cornelis, geboren te Winkel op 18-11-1865
Neeltje, geboren te Winkel op 17-9-1868
Antje, geboren te Winkel op 19-8-1870

(Van de kinderen is Antje te Winkel overleden op 5-9-1870).

C. De Bovenkarspelder tak Aaij.

7.
JACOB AAIJ, gedoopt te Hensbroek 14-5-1769, zoon van Cornelis Aaij x Antje Plomper; getrouwd 1e keer Andijk 4-3-1792 met Aagtje de Haas gedoopt Andijk 8-5-1763, dochter van Klaas de Haas x Geertje Raven.
Kinderen:
Cornelis, geboren te"bovenkarspel op 13-11-1796, gedoopt te Bovenkarspel op 17-11-1796
Geertje, geboren te Bovenkarspel op 31-12-1800, gedoopt te Bovenkarspel op 1-1-1801.

(Aagje de Haas overleed te Bovenkarspel op 9-1-1826; Geert je Aaij trouwde te Enkhuizen in 1822 met Sijmen Mantel; huwelijk Cornelis, zie 9).

8.
JACOB AAIJ , zie 7, hertrouwt te Bovenkarspel op 5-2-1829 met Trijntje Dekker, gedoopt te Schellinkhout 12-2-1772, dochter van Klaas Dekker x Dirkje Spek. weduwe van Bastiaan van der Aarde).
Geen kinderen.

(Jacob Aaij overlijdt te Bovenkarspel 28-6-1846; Trijntje Dekker overlijdt te Bovenkarspel op 21-12-1831).

9.
CORNELIS AAIJ, geboren Bovenkarspel 13-11-1796. gedoopt aldaar 17-11-1796; getrouwd te Bovenkarspel op 5-3-1826 met Dieuwertje Haas, geboren Bovenkarspel (Broekerhaven) 18-5-1805; gedoopt Bovenkarspel 23-5-1805, dochter van Sijmon Haas x Antje Ham.
Kinderen:
Aagje, geboren te Bovenkarspel op 26-12-1826
Sijmen, geboren te Bovenkarspel op 7-7-1828
Klaas, geboren te Bovenkarspel op 13- 9-1830
Aaltje, geboren te Bovenkarspel op 1-6-1834
Sijmen, geboren te Bovenkarspel op 20-11-1836
Jacob, geboren te Bovenkarspel op 27-4-1839
Cornelis, geboren te Bovenkarspel op 12-10-1841
Nanne, geboren te Bovenkarspel op 28-2-1844

(Cornelis Aaij overlijdt Bovenkarspel op 27-3-1880, oud 83 jaar; zijn echtgenote overlijdt later; van de kinderen trouwt Aagje te Andijk in 1851 met Nanne Groot, 2e x; Sijmen overlijdt te Bovenkarspcl op 16-11-1831; voor Klaas zie 10; voor Sijmen, zie 11; voor Jacob zie 12 en voor Cornelis zie 13; van de kinderen Aaltje en Nanne is verder niets bekend).

10.
KLAAS AAIJ, geboren Bovenkarspel 13-9-1830, trouwt te Bovenkarspel op 22-12-1859 met Trijntje Koeman, geboren Benningbroek 5-7-1816, weduwe van Jacob Ellerbroek, dochter van Pieter Koeman x Geertje Vijn.
Kinderen:
Dieuwertje, geboren te Bovenkarspel op 8-11-1860.

(Dieuwertje Aaij trouwt te Westwoud in 1882 met Teunis Gorter).

11.
SIJMEN AAIJ, geboren Bovenkarspel 20 11-1836 trouwt te Bovenkarspel op 8-5-1864 met Neeltje Bakker, geboren BovenkarspeI 3-5-1839, dochter van Jan Bakker x Trijntje Ruiter.
Kinderen:
Simontje, geboren te Bovenkarspel op 18-3-1865

(Sijmen Aaij overlijdt Bovenkarspel op 17-12 1864; zijn dochter Simontje aldaar op 29-10-1866).

12.
JACOB AAIJ, geboren Bovenkarspel op 27-4-1839, trouwt te Bovenkarspel op 27-4-1866 met Neeltje Biere, geboren Uitgeest op 31-1-1841, dochter van Bastiaan Biere x Trijntje Muntjewerff.
Kinderen:
Cornelis, geboren te Bovenkarspel op 9-8-1867
Trijntje, geboren te Bovenkarspel op 24-10-1868
Dieuwertje, geboren te Bovenkarspel op 27-1-1870
Simon, geboren te Bovenkarspel op 28-1-1871
Simon, geboren te Bovenkarspel op 9-7-1872

(Jacob Aaij overlijdt Bovenkarspel op 2-6-1873; zijn kinderen Dieuwertje aldaar op 21-5-1870; Simon op 8-12-1871 en de jongste Simon op 29-9-1872).

13.
CORNELIS AAIJ, geboren BovenkarspeI 12-10-1841; trouwt te Bovenkarspel op 5-5-1867 met Aaltje Bakker, geboren te Bovenkarspel op 29-8-1847 als dochter van Willem Bakker x Maartje de Vries.
Kinderen:
Cornelis, geboren Zwaag 27-3-1869
Willem, geboren Zwaag 30-9-1871
Willem, geboren Zwaag 30-1-1873
Simon, geboren Zwaag 12-6-1874
Maartje, geboren Zwaag 21-1-1880.

(Cornelis Aaij was fruitkweker in de Bangert, Gemeente Zwaag. Zijn oudste zoon Willem overleed Zwaag 17-10-1871).

Met deze korte opsomming is de familie Aaij volstrekt niet uitgeput; zo vindt men bv. in het Familie-overzicht van de Wognummer familie Saal, uitgegeven als nr. 2 in de serie ''Westfriese Geslachten", vermeld Jan Aaij, geboren Obdam, zoon van Nicolaas Aaij x Jantje Stammis, te Wognum op 27-4-1951 getrouwd met Ariaantje Saal, aldaar geboren op 18-3-1928 als dochter van Dirk Saal x Jantje Nobel. De familie is thans echter betrekkelijk klein en zeer verspreid.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap