Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1954-1966 (jaargang 7, 1966) » No. 3 » pagina 208-209

Uit een familiebijbel

Via de voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland mochten wij van de heer K. Bergsma, voorheen te Berkhout en Alkmaar, nu te Rhenen, de volgende bijbel-aantekeningen ontvangen; kennelijk betreffen deze de Hoornse familie Van Zane. Wij geven de aantekeningen onverkort weer.

Op een boerderijzolder in Bobeldijk (S. Moeyes) vond men indertijd een statenbijbel van 1645, gedrukt Tot Gouda bij Pieter Rammazijn met content van de E.a. Heeren, de Heeren Burgemeesters.en Regeerders der stadt Gouda.

Dezen Biblia, Dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonrijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
Nu eerst Door Last der Hoog. Mog. Heeren STATEN GENERAAL van de vereenigde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaeren 1618 ende 1619 Uyt de Oorspronkelijcke talen in onse Neder-Iandtsche tale getrouwelijck overgeset Met nieuwe bijgevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van Gelijkc-Iuydende Texten, ende Nieuwe Registers over bey de de Testamenten (Met tekening van Gouda door Josua Offennans - Fecit).
Is vervat in zwaar eikenhouten omslag omkleed met zwaar leer en gesloten met 2 zware koperen sloten.
In deze bijbel komt de navolgende familiegeschiedenis voor: (woordelijk overgenomen)

Int Jaar ons Heere 1696 op den 9 September is geboore Jan Dirkse van Sane
Int Jaar ons heere 1697 op den 27 november is geboore Trijntje Abrams Kopperses
Int Jaar ons Heer 1723 op den 11 junij is in den heer ontslaape mijn Swaager Pieter Abramse Kopperses 's morgens ten 6 uren
Int Jaar ons Heere 1717 ben ik Jan Dirkse Van Sane getrout met mijn Huysvrou Trijntje Abrams Kopperses op den 18 July van Domeni Pieter Kampe
Int Jaar ons Heere 1729 op den 26 Meij is in de Heer ontslaapen mijn swaager dirk harmse Kuijper 's avons ten half sesse
Int Jaar ons Heere 1730 op den 17 maart is in den heer ontslaape mijn suster wellemoet abrams Kopperse smorgens ten 6 uren
Int Jaar ons Heere 1735 op den 18 Januarij is in de heer ontslaape mijn broeders soon dirk hendrikse van Sane out 5 jaar en 6 daage S avonds half ? (onleesbaar)
Int Jaar ons Heere 1736 op den 15 desember is in den heer ontslaape mijn suster leysbet mens vos savons ten half neegen
Int Jaar ons Heer 1737 op den 17 novemb is in den heer ontslaape mijn broeder hendrik van Sane narniddags ten 2 uren
Int Jaar ons Heere 1743 op den 14 augustus is in de Heer ontslaape mijn huysvrou Trijntje Kopperses des snagts ten half twalef uren
Int Jaar ons Heere 1744 op den 26 april ben ik Jan dirkse van Sane getrout met mijn huysvrou grietje martes baays van domeni Kruijthof
Int Jaar ons Heere 1744 den 29 april is in den heer ontslaape mijn suster marijtje van Sane smiddags om half een
In Jaar ons Heere 1744 den 30 desember is mijn vrou grietje baays in de kraam bevallen van een jonge soon des namiddags ten 2 uren en is den 1 januarij 1745 gedoopt en is genaamt dirk van Sane
Int Jaar ons Heere 1745 de 3 januarij is in den heer ontslape mijn vrou grietje baas 's avonds ten 8 uren
In Jaar ons Heere 1745 op den 29 maart is in den heer ontslaape mijn soon dirk van Sane savons ten 11 uren
Int Jaar ons heere 1746 den 22 august ben ik Jan van Sane getrout met mijn huysvrou Antje Klaas dekker door Do. Wilhelmus Abrams Tilenius Kruijthof
Int Jaar ons heere 1747 den 2 meij is mijn vrou Antje Klaas in de kraam bevalle van een jonge soon en is geheete Dirk van Sane Gedoopt door Do. Kruithof
Int Jaar ons Heere 1761 den 9 november is ontslaape mijn huijsvrou Antje Dekker namiddag om 4 uure out sijn 53 jaar en 8 daage
Int Jaar Onzes heere 1765 den 31 Augustus is in den ouderdom van 69 Jaare min 9 Dagen na een Langduerige siekte Overleede mijn vader Jan van Zane savons om half Elf en is op donderdag den 5 September begraven in de Groote Kerk op het koor bij zijn Laatste vrouw Antje Klaas dekker
In 't Jaar onzes heere 1769 Den 19 November Ben ik Dirk Jansz van Zane Getrout met mijn Huijsvrouw Elisabet Andries Bos tot Hoorn in de Groote Kerk Door Do. Nicolaas Verlooren
In 't Jaar Onzes heere 1733 Den 13 Maart Is Geboore Elisabet Andries Bos tot Blokzijl
In 't Jaar Onzes heere 1770 den 26 October is mijn vrouw Lysbet Bos in de kraam bevallen van een Jonge Soon en is gedoopt 28 dito Door Do. Killervig tot hoorn in groote kerk en is geheete Jan Dirkse van Zane
In 't Jaar onses 1772 den 7 februari 1772 is mijn vrouw Lybet Bos in de Kraam bevallen van een Jonge Zoon en is gedoopt den 9 dito door Do. verlooren En is geheete A.... Dirkse van Sane
In Jaar onses heere 1774 Den 1 Maart is mijn vrouw Lysbt Bos in de Kraam bevalle van Een Jonge dogter

(einde, hoewel er nog ruimte genoeg was om de naam van de dochter te noemen. Het schrijven wordt wel steeds slordiger). Op 't eerste blad staat dan nog vermeld met sierlijke krulletters Jan D. van Sane 1795.
Deze bijbel is thans in het bezit van de heer K. Bergsma, Bremlaan 6 te Rhenen.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap