Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1968 (jaargang 9) » No. 1 » pagina 4-6

De familie van Exter

Feitelijk is deze bijdrage een deel van het ontbrekende slot van blz. 48 van de 8e jaargang nr. 3, december 1967. Dit slot had de bedoeling aan te geven hoe sterk de versplintering van de verdeelbare inkomsten van het fonds Pieter Jansz. Sleutel geworden was; alleen reeds van een kleindochter van de middelste der drie vruchtgebruikers, Geesje Backer, nl. Lijsbeth Boon zijn uit haar huwelijk met Pieter van Exter in 1782 tientallen nakomelingen in leven. Alle nakomelingen zijn dus gerechtigd tot een evenredig deel uit de inkomsten, die door tiërcering en andere oorzaken sedert de Franse tijd, of liever nog wat later, uit de tijd van de regeling van de Noord-Nederlandse financiën, steeds hetzelfde lage rentebedrag opbrachten. Allereerst volgt hierna het betreffende schema van de Van Exter's.

I. Pieter van Exter, gedoopt Hoom 17-9-1758, zoon van Johannis van Exter x Aryaantje Frederiks Kooter; ov. Hoorn 7-4-1795; gehuwd Hoorn, impost 30-2-1782, met Elisabeth Boon, gedoopt Hoom 16-11-1764, ov. Hoom 16-5-1???, dochter van Dirk Volkertsz. Boon x Teetje van Dam.
Kinderen:
Ariaantje, ged. 16-11-1783
Dirk, ged. 15-4-1785
Johannis, ged. 28-8-1787
Teetje, ged. 9-4-1790
Ariaantje, ged. 1-3-1795

II. Johannis van Exter; ged. Hoorn 28-8-1787; ov. Hoogwoud 26-6-1827; gehuwd Hoogwoud 15-2-1818 met Aaltje Bijhouwer, weduwe van Jan Geelis; geb. Twisk omstreeks 1780; ov. Hoogwoud 31-12-1832 (doopsgezind; weinig gegevens bekend!)
Kinderen:
Pieter, geb. 26-2-1819
Elisabeth, geb. 19-5-1822
Pieter, geb. 18-10-1823
(Alleen het jongste kind, sticht een gezin!)

III. Pieter van Exter, geb. Hoogwoud 18-10-1823; ov. Oudkarspel 1-11-1909; gehuwd Oudkarspel 16-2-1851 met Cornelisje Rus, geb. Harenkarspel 26-10-1829; ov. Oudkarspel 9-4-1903; dochter van Jan Rus x Hiltje Kuilman.
Kinderen:
Jan, geb. 20- 5-1853
Jacob, geb. 23-9-1855
Albert, geb. 28-1-1858; ov. 28-2-1862
Hillegonda, geb. 9-4-1863
Pieter, geb. 3-10-1861
Aaltje, geb. 10-4-1864; ov. 30-4-1864
Cornelia, geb. 4-3-1867

Van dit laatste gezin zijn dus twee kinderen jong overleden. De andere vijf zijn allen gehuwd en hebben een gezin gesticht; gedeeltelijk wonen de nakomelingen-kinderen nog te Oudkarspel en omgeving, gedeeltelijk elders. Om enigermate :aan te tonen hoe snel een generatie zich kan uitbreiden, geven wij hier tenslotte nog de volgende gegevens:

Jan is gehuwd met Grietje Schrieken; 4 kinderen.
Jacob gehuwd met Antje Strooker; 3 kinderen.
Hillegonda gehuwd met Gerrit Paarlberg; 5 kinderen.
Pieter gehuwd met Grietje Strijbis; 4 kinderen.
Cornelis gehuwd met Pieter Gorter; 4 kinderen.

Het is dus duidelijk dat de nazaten van de universele erfgename met grote kans van zekerheid nimmer aan de beurt zullen komen.
Opmerkelijk in deze zaak is nog het volgende. Op blz. 47 7e jg, nr. 3 is vermeld dat de universele erfgename was een nicht van Pieter Jansz. Sleutel, Trijntje Jans Hartog, gehuwd met Remmit Laan. Opmerkelijk is dat in de stukken van het Sleutel-fonds gegevens over de familie Laan voorkomen tot omstreeks 1800; de meesten woonden toen in de Zaan en waren daar tot grote welstand gekomen: dit blijkt thans nog uit de naam van de fa. Wessanen en Laan, ook al is dit slechts een firmanaam. Het merkwaardige is dat de zeer uitvoerige stamboom Laan, gepubliceerd in Ned. Patriciaat, XII, 1921/1922, als stamouders genoemd worden: Remmit Laan en Trijntje Jans Hartog te Middelie.
Vanzelfsprekend hebben wij ons daarom afgevraagd of mogelijk het testament van Pieter Jansz. Sleutel aanleiding heeft gegeven tot het samenstellen van deze stamboom. Navraag bij thans levende nakomelingen, waaronder bekwame genealogen, heeft deze gedachte niet kunnen bevestigen noch ontkennen. Naar verluidt was de Grondslag van de stamboom in Ned. Patriciaat een familieboek Laan, maar dit boek is sedert jaren spoorloos. In elk geval is bij de thans levende nakomelingen van Remmit Laan en Tr.ijntje Jans Hartog niets bekend van het testament en het testament en het fonds Sleutel.


© 1954-2022 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap